Aftellen naar WOIII: update van de ontwikkelingen en de analyse van de profetieën

Origineel gepubliceerd op Eindtijdklok.

Even dit beknopt artikel waarin we kijken hoe alles evolueert richting wereldoorlog 3, overeenkomstig de ontwikkelingen en de diverse profetieën. Het komt erop aan de tekenen van de tijd te herkennen.

Niets is toevallig. Alles is zorgvuldig gepland door de demonische machten in de Hel en de wereldelites die trouw zweren aan hen.

Momenteel is de oorlog in Oekraïne bijna drie maand aan de gang. De oorlog lijkt min of meer te slabakken: er wordt van Russische kant weinig vooruitgang geboekt. In het Westen wordt dat gezien als een zwakte van de kant van Rusland. Er worden steeds zwaardere wapens beloofd en geleverd aan Oekraïne, waarbij de illusie wordt gewekt dat Rusland kan verslaan worden, en het Russisch Leger bestaat uit een bende slappelingen. Maar mijn visie is dat Rusland zich opzettelijk ‘zwak’ toont om dan des te harder en (bij de doorsnee burger) totaal onverwacht uit de hoek te komen bij de verrassingsaanval op Europa.

Rusland beschikt namelijk over wapens die het westen niet heeft, zoals hypersonische raketten en ’s werelds grootste arsenaal aan nucleaire wapens. Verder hebben ze de tweede grootste vloot aan nucleaire onderzeeërs die met ballistische raketten kunnen worden uitgerust, en beschikken ze als één van de 3 enige landen ter wereld (naast de VS en China) over nucleaire bommenwerpers. Ze beschikken over ruim 3 miljoen manschappen. Wat dus in Oekraïne wordt ingezet aan materieel en manschappen is slechts een peulschil.

Cutting Edge schreef reeds jaren geleden op hun website:

Bijbelprofetie openbaart dat de Antichrist zal voortgebracht worden op het wereldtoneel door een aantal tekenen, waaronder ‘oorlogen en geruchten van oorlogen’. Demonische geesten vertelden de elite in 1870 dat er drie wereldoorlogen nodig zijn om de Antichrist voort te brengen. Vergis u niet: de Antichrist zal voortgebracht worden door wereldoorlog III. Daarom, de vraag op dit ogenblik is, ‘wanneer zal deze globale oorlog beginnen’ en ‘wat zijn de tekenen dat ze op het punt staat te beginnen’?

Meer dan 10 jaar geleden wisten zij reeds uit monde van voormalige leden van de Illuminati (leden van de vrijmetselarij):

WOIII zal waarschijnlijk beginnen door het conflict in het Midden Oosten (Israël-Iran), het zal tevens een nucleaire confrontatie met Noord Korea inhouden, en de overname van Taiwan door China. Al wat we moeten doen is het nieuws bekijken, om te zien hoe dicht we zijn. Alhoewel er teveel details zijn om op in te gaan, is hetgeen de lezers moeten onthouden, dat Satan drie Wereldoorlogen heeft gepland om de Nieuwe Wereld Orde te stichten. Het ultieme doel van WOIII is om de Nieuwe Wereld Orde in te leiden met de Antichrist als de heerser van de wereld. Eens WOIII begint, zal de Antichrist op het toneel verschijnen binnen de 13 weken of 91 dagen. Nadat hij ten tonele is verschenen zal hij een valse vrede creëren in de wereld en de Joden trachten te overtuigen dat hij de messias is.

Er is reeds conflict in Oekraïne, en de overname/invasie van Taiwan door China staat quasi voor de deur, net als de aanval van Israël op Iran, zo getuigen de recente (voorbije of nog gaande) militaire oefeningen.

Als we dan naar de profetieën van de afgelopen eeuw (en sommige ouder) kijken die door Stephan Berndt in 2014 werden verzameld (van ca. 50 zieners) en tot een overzicht werden samengebracht en gepubliceerd, dan zien we eveneens dat we almaar dichterbij lijken te komen. Ook in die profetieën (door ons nog wat ‘gefilterd’) wordt gesproken over dat groot conflict in het Midden-Oosten, dat vlak vooraf zal gaan aan de oorlog in Europa. Alle opgesomde tekenen zijn zeer herkenbaar. Nog eens het overzicht:

1. Algemene tekenen dat het nabij is: moreel verval, geloofsafval (herkenbaar)

2. Ook komst van veel migranten naar Europa (herkenbaar: denken we aan de Oekraïense migranten, maar ook de blijvende migrantenstroom uit o.a. Afrika).

2. Economische crisis: nl. hoge inflatie; geld verliest almaar meer waarde (herkenbaar).

3. Kort voorafgaand aan WOIII: een zachte winter (weinig vorst, nagenoeg geen sneeuw) en een zeer vroeg en mooi voorjaar (herkenbaar, sinds maart hadden we zeer mooi en droog weer; nu in mei voelt het alsof het volop zomer is).

4. Reeds in het voorjaar bedreiging van Rusland (herkenbaar: oorlog Oekraïne).

5. Reeks aanslagen vermoedelijk in de Balkan. Onrust in Frankrijk en Italië (volksopstand/betogingen/rellen).

6. Paus vlucht uit Rome.

7. Nieuw conflict in het Midden-Oosten (wellicht oorlog Israël-Iran; reeds herkenbaar: Israël houdt grootste militaire oefening ooit, en simuleert aanval op Iran)

8. Voor de tijdsperiode van het uitbreken van WOIII wordt algemeen aangegeven: de zomer (juli-augustus).

9. In de weken vóór de oorlog is men intensief bezig om het oorlogsgevaar in het Midden-Oosten te ontmijnen (vredesgesprekken). In alle media wordt gesproken over vrede. Ook Rusland zit aan tafel bij vredesonderhandelingen.

10. Plots – midden in de vredesonderhandelingen – komt er een verrassingsaanval van Rusland op het Westen. Tegelijk valt China Alaska en Canada binnen.

11.0 Rusland valt Europa aan op drie fronten (vanuit het Noorden tot in Nederland en België). Daarna een zware aanval van de NAVO op de Russische troepen, waarbij onder meer chemische wapens worden gebruikt. Russen worden deels teruggedrongen.

12. Dan wordt de eerste atoombom ingezet. Rusland dropt een atoombom in het noorden van de Noordzee, waardoor een metershoge tsunami ontstaat. Vernieling aan Europese kusten. Zee komt (via de rivieren) tot in dieper in het binnenland laag gelegen steden (vb. Rouen in Noord-Frankrijk). (Op 5 april 2021 werd op de Russische staatstelevisie een discussie gehouden over een mogelijke nucleaire waarschuwingsaanval op open zee; video reeds gecensureerd).

13. Daarna inzet van atoomwapens.

14. Op dat ogenblik komt er volgens sommige profetieën een ingrijpen van God. Wellicht wordt hier door sommigen de Waarschuwing of Verlichting van het Geweten (mini-oordeel) gesitueerd. Aloïs Irlmaier zegt: “In dit gebeuren zie ik een groot kruis in de lucht en een aardbeving onder bliksem en donder; iedereen is bang en de hele wereld schreeuwt: “Er is een God!””

15. Na de oorlog, die hoogstens 3-4 maanden duurt, verschijnt de valse messias, de Antichrist, als de grote vredestichter, die een ene-wereldreligie tot stand zal brengen.

Vooral opvallend is het volgende: tussen het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten en de oorlog in Europa (verrassingsaanval van Rusland) ligt slechts enkele weken. Dat wil dus zeggen dat de oorlog in het Midden-Oosten ergens in juni of juli moet uitbreken.

Al deze profetieën liggen ook in lijn met de profetieën van de Ierse zienster MDM, met name één profetie van 16 mei 2012. Ook daar wordt gesproken over oorlog tussen Iran en Israël op het ogenblik dat er oorlog in Europa uitbreekt. Er zal financiële crisis zijn, en er wordt eveneens gezegd dat er wel nog zal gezaaid en geplant, maar ten gevolge van de oorlog en geldgebrek niet meer zal geoogst worden. Dit zal het begin zijn van hongersnood, en we worden gevraagd ons hierop voor te bereiden. Verder wordt meermalen in boodschappen gezegd (van 10-12 jaar geleden) dat Europa zal overrompeld worden door Rusland en China; de Europese Unie zal geheel ten onder gaan. In dit verhaal zijn echter geen ‘goeden’ en ‘slechten’. Het is zoals Polen, Hongarije enz. die in 1945 door de Sovjets werden bevrijd van de Nazi’s, en daarna een satellietstaat van het Communistisch regime in Moskou werden: was dat een vooruitgang? De ene dictatuur werd gewoon vervangen door een andere.

Duidelijk een profetie over wat zich nu ontvouwt in Europa, en de voorzegging dat de EU zal vallen en er oorlog zal gevoerd worden door Rusland en China:

Kijk nu terwijl de Europese landen bezwijken aan een dictatuur die geen haar beter is dan in de dagen van Hitler. De plannen van de wereldgroepering, om elk land in Europa over te nemen, liggen klaar. Babylon zal, zoals voorzegd, ineenstorten. De Beer en de Rode Draak zullen, zoals voorspeld, ten strijde trekken

De Heer Jezus, 18 februari 2012

Nogmaals:

De twee bondgenoten, Rusland en China, zullen hun krachten bundelen. Dit zal gebeuren zodra het Beest met de tien horens oprijst om hun lankmoedige, onschuldige bevolking te overheersen. Het Beest met de tien horens is de Europese Unie, Mijn dochter, Babylon genoemd in het Boek der Openbaring. Babylon zal vallen en gedomineerd worden door de grote Rode Draak, China, en zijn bondgenoot de Beer, Rusland. Wanneer dit plaatsvindt, zal het communisme heersen en wee degene die gezien wordt bij het praktiseren van zijn godsdienst in hun tegenwoordigheid. Alle religies zullen verbannen worden maar de Christenen zullen de grootste vervolging ondergaan. Rooms-katholieken zullen helemaal niet getolereerd worden en zij zullen in het geheim H. Missen moeten opdragen. De tijd is aangebroken, kinderen, al Mijn volgelingen, om te beginnen met het plannen van jullie toekomst. Ik zal jullie te allen tijde de weg wijzen. Begin nu met de voorbereidingen want jullie zullen de tijd hiervoor krijgen. Ik zeg jullie nogmaals, gebed, en veel ervan, zal de macht van het Beest, de Beer en de Rode Draak afzwakken. Zij zullen gedurende een zeer korte tijd heersen. Want daarna zullen zij vernietigd worden.

De Heer, 19 februari 2012

Rusland en China hebben inderdaad de afgelopen jaren hun krachten gebundeld, hun bondgenootschap is sterker dan ooit. Op het moment van die profetie, in 2012, was die band nog lang zo sterk niet. En de EU is inderdaad – zeker sinds 2020 – in een dictatuur veranderd.

Een artikel in de Wall Street Journal vorig jaar.
Eind maart, reeds een maand na de Russische invasie in Oekraïne, zei het Kremlin dat de relatie met China “sterker dan ooit” is.

Een andere profetie:

Zij [Rusland en China] zullen een bedreiging vormen voor het ‘Beest met de tien horens’, Europa, en zullen hen verslaan om het communisme te introduceren.

De ‘Rode Draak’, China, krijgt in de wereld reeds vaste voet aan de grond door hun beheer over de wereldfinanciën. De Rode Draak en ‘De Beer’, die Rusland is, houden niet van God. Zij worden geleid door de Antichrist, die uit het oosten afkomstig is en die zich achter gesloten deuren verbergt.

De Heer Jezus, 16 mei 2012

In een andere boodschap wordt eveneens vermeldt dat de Antichrist – die aan het hoofd zal staan van de communistische ene-wereldorde en de ene-wereldreligie – uit het oosten zal komen. Misschien uit China?

Nogmaals een profetische boodschap, waarin opnieuw duidelijk gezegd wordt dat veel landen zullen overgenomen worden door Rusland en China:

Door te infiltreren in zoveel naties zal de nieuwe wereldreligie door veel overheden vergoelijkt worden. Zij zullen meedogenloos een einde maken aan de christelijke wetten. Zij zullen vervolgens wetten creëren om alle religies, vooral het Christendom, uit te bannen. Zij zullen boetes opleggen aan diegenen die geen gehoor geven aan hun eisen. Het communisme zal aan de wortel liggen van al dit kwaad. Niet doordat het communisme het atheïsme bevordert, maar omdat het haat voor God zal uitdragen.

Rusland en China zullen in veel naties aan de macht komen, beginnend met Europa. De Europese Unie, het beest met de tien horens, zal verslonden worden door het tweede beest, dat meedogenlozer en krachtiger is. Daarop zal het communisme zich verankeren voordat het zich overal verspreidt. Deze periode zal niet lang duren. Dit zal kort zijn. Jullie gebeden zullen de impact afzwakken maar dit werd voorzegd en zal zich dus ontvouwen.

Bid, bid, bid om de bekering van geheel de wereld tijdens de Waarschuwing. Als de meerderheid van de zielen zich bekeert, dan kan en zal een groot deel van de Grote Beproeving verzacht worden.

De Heer Jezus, 19 juli 2012

De oorlog is nu heel dichtbij, maar zo ook de Waarschuwing. We zijn gezegend om de tekenen van de tijd te mogen herkennen en ons adequaat te kunnen voorbereiden (zowel materieel als spiritueel).