Bergoglio wil graag afzakken naar het Interreligieus Congres in Nur-Sultan, Kazachstan

Tijdens een videogesprek met de President van Kazachtstan, Kassym-Jomart Tokayev, zei Bergoglio dat hij graag wenst af te zakken naar het interreligieuze congres in Nur-Sultan in september dit jaar. Daar komen leiders van alle grote wereldgodsdiensten – Christendom, Islam, Jodendom, Boeddhisme, Taoïsme, Hindoeïsme, etc. – samen.

Nur-Sultan (voorheen Astana) is een nogal futuristisch uitziende stad in het overwegend Islamitische land Kazachstan. Verrassend genoeg is dit de stad waar Mgr. Athanasius Schneider woont (die wellicht zijn kat zal sturen naar dat congres).

Het eerste interreligieuze congres werd gehouden in 2003, en wordt elke drie jaar gehouden naar het model van het ‘Dag van Gebed voor de Vrede’ in Assisi. Het congres van 2022 gaat over “De rol van Wereldleiders en Traditionele Godsdiensten in de Socio-spirituele Ontwikkeling van de Mensheid na de Pandemie.”

De meeting was oorspronkelijk gepland voor juni 2021, maar moest verplaatst worden wegens covid. Het congres gaat door in de daar speciaal voor bestemde 77 meter hoge glazen (vrijmetselaars-) piramide, het N. Nazarbayev Centrum voor Ontwikkeling van Interreligieuze en Intermaatschappelijke Dialoog, dat in 2018 werd in het leven geroepen door de deelnemers van het 4de Wereld- en Traditionele Religieuze Leiderscongres in oktober 2018. In 2019 werd het centrum officieel opgericht en gebouwd. Het heeft als doel onder meer:

  • het promoten van vrede en harmonie tussen alle religies in een atmosfeer van wederzijds respect;
  • het verzekeren van een doorlopende basisinteractie tussen inlandse en buitenlandse religieuze associaties en hun spirituele leiders;
  • interactie met internationale structuren, het sluiten van memoranda van samenwerking op gebied van interreligieuze en interculturele dialoog;
  • organiseren en leiden van de volgende evenemnten: Congres van Leiders van Wereld en Traditionele Religies; het Secretariaat van het Congres en de Werkgroep

Helemaal in lijn met het document dat Bergoglio in 2019 in Abu Dhabi ondertekende: “Alle religies zijn door God gewild”.

 “Het pluralisme en de diversiteit van religies, kleur, geslacht, ras en taal werd gewild door God, in Zijn wijsheid, waarmee Hij menselijke wezens creëerde. Deze goddelijke wijsheid is de bron waarvan het recht tot vrijheid van geloof en de vrijheid om anders te zijn van afstamt.”

Jorge Bergoglio en Ahmed el-Tayeb, Abu Dhabi, 4 februari 2019

Bron: Gloria News