Verschijning van Johannes Paulus II aan een Spaanse kloosterzuster: “Benedictus is nog steeds de paus”

We willen dit meegeven voor wat het waard is. Ieder oordeelt er zelf over, maar wij voelen aan dat het hoogstwaarschijnlijk authentiek is. Op 7 oktober 2021 zou Paus Johannes Paulus II aan een Spaanse kloosterzuster zijn verschenen, waar hij zou bevestigd hebben dat hij korte tijd in het Vagevuur heeft moeten doorbrengen omdat hij als paus fouten heeft gemaakt; dat Benedictus nog steeds de paus is, en dat Bergoglio ‘een plaag van zuivering’ is. De kloosterzuster heet Zuster Benedicta van het Kruis, verblijft in een niet nader vernoemd klooster en wenst anoniem te blijven om vervolging te vermijden. Het getuigenis werd gestuurd naar en publiek gemaakt door een katholieke journalist met de naam Arturo in zijn youtubekanaal ‘Oración, Formación y Acción Católica. De video werd intussen reeds bijna 360.000 keer bekeken.

Hieronder geven wij het getuigenis:

7 oktober 2021 – feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Ik was in mijn cel, het was 11u35 en ik bad de heilige rozenkrans en smeekte God vandaag, op voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans, om voorbede te doen voor Onze Kerk die zo verdeeld is, zo geschokt door onstuimige stormen. Ik dacht aan de missionarissen en hoe moeilijk het voor hen is, in deze tijden, om het christelijk geloof en de moraal te propageren en te verdedigen. Ik dacht aan de breuken in de families, het verlies van de christelijke waarden. Ik dacht aan de priesters en aan de verwarring die in hen is… en tot slot de heilige Eucharistie die zo getroffen is door de vele misbruiken, heiligschennissen en ketterijen. Er kwamen zoveel noden in me op, dus ik smeekte God en de Allerheiligste Maagd voor al deze noden. Ik voelde veel verdriet in mijn hart.

Ik was aan het bidden in het derde tientje van de rozenkrans toen voor mij Karol Wojtyla, Paus Johannes Paulus II, verscheen. Ik was verrast hem te zien. Hij stond daar en straalde van pracht. Hij was behoorlijk verjongd, zoals in de eerste jaren van zijn pontificaat. Hij was helemaal in het wit gekleed als een paus en droeg een roodpaarse mantel die buitengewoon straalde. Op zijn borst droeg hij een heel mooi pectoraalkruis van smaragden en goud. In zijn rechterhand hield hij een rozenkrans van parels die prachtig straalde. En in de andere hand droeg hij een prachtige, zeer groene olijfpalm. Toen hij verscheen, bleef ik stil en observeerde hem. Ik maakte van de gelegenheid gebruik om een pen en papier te nemen. Hij bad de rozenkrans terwijl hij naar me keek en maakte een gebaar. Ik begreep dat hij wilde dat ik doorging met het bidden van de rozenkrans met hem en dat deed ik ook. Hij telde de kralen met zijn rozenkrans en zei aan het einde:

“Laten we bidden voor de eenheid van de Kerk, voor de gezinnen, voor de verspreiding van het Geloof en de verdediging van de Eucharistie”. [dit waren de hierboven genoemde noden van zuster Benedicta].

We baden een Onze Vader, een Weesgegroet en een Gloria Patri. De rozenkrans baden we in het Latijn. We waren klaar met het bidden van de rozenkrans en onmiddellijk vroeg ik hem:

“Heilige Vader, mag ik u een paar vragen stellen en ze opschrijven?”

Hij antwoordde:

“Ja, dat kan en moet”.

Zuster Benedicta:

“Heilige Vader, waarom hebben we de rozenkrans in het Latijn gebeden?”

Hij zei:

“Omdat het de universele taal van de Kerk is”.

Toen zei ik:

‘Heilige Vader, ik ben zo blij u op zo’n glorieuze manier te zien’.

En hij antwoordde:

“Na een korte periode in het zuiverende vuur, geniet ik nu van het gelukzalige visioen van de Heilige en Onverdeelde Drie-eenheid.”

Ik zei toen:

“Heilige Vader. waarom heeft u een palm in uw hand?”.

Hij antwoordde:

“Vicaris van Christus zijn houdt in dat je in alle opzichten op zijn Heer lijkt, zelfs totdat hij het martelaarschap heeft bereikt.”

Ik zei tegen hem:

“Heilige Vader, neem me niet kwalijk, maar wat was de reden om door het Vagevuur te gaan als ze Uwe Heiligheid bijna onmiddellijk heilig verklaarden?”

Hij antwoordde mij:

“Dochter, de kerk is heilig omdat haar hoofd heilig is, niet haar leden. Bovenal is de Plaatsvervanger van Christus op aarde “mens” en als “mens” dwaalt hij omdat hij een zondaar is. Ik, in mijn toestand als Plaatsvervanger van Christus op aarde, heb verschillende fouten begaan; sommigen verplicht door de omstandigheden. Hier in de eeuwigheid wordt alles betaald. En het wordt ons met grote strengheid geoordeeld, de kudde die aan onze zorg is toevertrouwd en voor elke ziel worden we verantwoordelijk gehouden.”

Zuster Benedicta:

“Heilige Vader, kunt u mij vertellen waar uw redding aan te danken was?”

Hij zei tegen mij:

“Het kwam door de overgave die ik van mezelf maakte aan God en aan de Moeder van Onze-Lieve-Heer aan wie ik altijd om hulp en leiding vroeg door middel van de heilige rozenkrans. Zij was het die mij aan het einde van mijn aardse leven verdedigde tegen de listen van de boze die om me heen raasde. Ze redde mijn ziel van verdoemenis.”

Zuster Benedicta:

“Maar Heilige Vader, waarom spreekt u van verdoemenis als uw pontificaat goed was?”

Hij zei tegen mij:

“Niemand kent de weegschaal in de eeuwigheid behalve degenen onder ons die hier al zijn gekomen en degenen aan wie Onze Lieve Heer het wil openbaren. Op de barmhartigheid van God, die oneindig is, wordt gerekend terwijl ze op aarde zijn, maar in de eeuwigheid moet alles door Gods gerechtigheid gaan. En zij (Gods gerechtigheid) is onverbiddelijk”.

Zuster Benedicta:

“Heilige Vader, wat gebeurt er in de Kerk? Waarom zoveel verwarring?”

Hij antwoordde mij:

“De Kerk leeft de Passie van Christus en als bruid moet ze de echtgenoot imiteren, tot hun volledige voltooiing. Ze moet door vuur gaan en gezuiverd worden totdat ze heilig en vrij van roest wordt. Alles staat in Gods plan en zo staat er geschreven dat het moet gebeuren. De mensheid heeft niet willen luisteren naar de stem van Haar Heer en nu is de tijd van de oogst aangebroken. De oogst is rijp en de oogsters zijn bereid hun werk te doen. De Strijdende Kerk moet één zijn met de Zegepralende Kerk, maar vóór die tijd moet ze door de zuivering gaan omdat ze is afgedwaald van het ware pad dat Christus is en een geest nastreeft die niet van God komt.”

Zuster Benedicta:

“Heilige Vader, is Benedictus XVI nog steeds paus?”

Hij antwoordde:

“Ja”.

Zuster Benedicta:

“Heilige Vader, wie is dan paus Franciscus?”

Hij antwoordde:

“De mensheid heeft vrijelijk haar eigen plaag van zuivering gekozen en God heeft het toegestaan. Hiermee vervullen ze de Schrift”.

Zuster Benedicta:

“Heilige Vader, mag ik u nog een laatste vraag stellen?”

Hij antwoordde mij:

“Ja”.

Zuster Benedicta:

“Heilige Vader, wat moeten we doen??”

Hij zei tegen mij:

“Blijf de rozenkrans bidden. Luister naar Gods stem en vervul zijn geboden, evenals de wet die hij u heeft nagelaten. De overwinning is verleend, maar deze zuivering is noodzakelijk. Verlies het geloof niet”.

Hij zegende mij op deze manier:

“Ik zegen je dochter en zegen de hele Kerk”.

Daarna volgde hij een kruisteken, lang en heel langzaam, en verdween hij.

Bron Engelse vertaling: Intercessionprayers.com