Gebed om de oorlog en andere gebeurtenissen af te zwakken

De oorlog in Oekraïne is begonnen. Spoedig zullen ook op andere plaatsen oorlogen uitbreken (denken we aan China-Taiwan, Iran-Israël, Noord-Korea…). Die oorlogen, die zich na verloop van tijd zullen uitbreiden, kunnen we niet tegenhouden, want het is iets dat moet gebeuren. Wat we wel kunnen doen is bidden, veel bidden om de oorlog en de andere zware gebeurtenissen af te zwakken, te milderen. Want het is de Antichrist die een einde zal brengen aan de oorlogen, en net daarom door iedereen op handen zal gedragen en geprezen zal worden. Dat is de smerige tactiek van de duivel, die zoals de term het zegt, in de vorm van de Antichrist (de na-aper van Christus) op het wereldtoneel zal verschijnen als een heel charismatische figuur.

Reeds in Fatima in 1917 vroeg Onze Lieve Vrouw de Rozenkrans te bidden voor de vrede. Nu geldt die oproep des te meer. We kunnen het Rozenhoedje, of liefst zelfs een hele Rozenkrans (dus alle mysteries) bidden om de oorlog en andere gebeurtenissen (denken we aan de cyberaanvallen, black-out,…) af te zwakken. Onze Lieve Vrouw is dé aangewezen persoon om Satans plannen te saboteren.

Ook kunnen we het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid bidden om alles af te zwakken: Gods barmhartigheid inroepen om verzoening voor de zonden van de mensheid af te smeken en aldus Gods toorn (die ook tot uiting komt in het toelaten van oorlog, net zoals O.L.Vrouw aankondigde in Fatima over WOII) te bedaren.

Ook goed is in deze tijd méér tijd trachten te spenderen bij Jezus in het Heilig Sacrament (in een kerk, vóór het Tabernakel of tijdens uitgestelde aanbidding). Jezus zal ons kalmeren en wij kunnen de Heer troosten en op die manier ook barmhartigheid en genaden verkrijgen voor de wereld.

Gebed, boete, eerherstel…. De klassieke woorden van Onze Lieve Vrouw bij heel wat van haar verschijningen. We kunnen boete en eerherstel brengen door vasten en het brengen van offertjes. Ook steevast alles opofferen wat ons overkomt van lijden of ongemak.

Verder zijn er ook de gebeden die ons gegeven werden doorheen het Boek der Waarheid. Eerst en vooral het gebed om het Zegel van Bescherming, waar we in april vorig jaar uitvoerig over hebben geschreven.


U kunt gratis gedrukte prenten met het gebed bekomen via dit bestelformulier. De prenten zijn reeds door een priester gezegend.


Dit zijn twee andere gebeden:

Kruistochtgebed 54 (16 mei 2012)

O Hemelse Vader,in naam van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, die enorm leed voor de zonden van de mensheid, help ons alstublieft in deze moeilijke tijden die we tegemoet treden. Help ons om de vervolging, die gepland wordt door hebzuchtige heersers en diegenen die Uw Kerken en Uw kinderen willen vernietigen, te overleven.Wij smeken U, lieve Vader, om ons te helpen onze familie te voeden en red het leven van diegenen die tegen hun wil tot oorlog gedwongen zullen worden.Wij houden van U, lieve Vader.Wij smeken U ons te helpen in onze tijd van nood. Behoed ons voor de greep van de Antichrist. Help ons om zijn teken, het teken van het Beest, te overleven door te weigeren het aan te nemen. Help diegenen die van U houden om trouw te blijven aan Uw heilig Woord opdat U ons de genaden kunt verlenen om naar lichaam en ziel te overleven. Amen.

Kruistochtgebed 84 (9 november 2012)

O lieve Jezus,ik smeek U om de zielen van de elites, die over de wereld heersen, te verlichten. Toon hen het bewijs van Uw barmhartigheid. Help hen openhartig te worden en ware nederigheid te tonen, ter ere van Uw groot offer bij Uw kruisdood toen U stierf voor hun zonden. Help hen te onderscheiden wie hun ware Maker is, wie hun Schepper is, en vervul hen met de genaden om de waarheid in te zien. Verhinder alstublieft dat hun plannen, om miljoenen mensen te schaden door vaccinaties, tekort aan voedsel, gedwongen adopties van onschuldige kinderen en het uiteendrijven van families, zich voltrekken. Genees hen. Omhul hen met Uw licht en breng hen naar de schoot van Uw Hart om hen te behoeden voor de listen van de Boze. Amen.

Ook zal de Waarschuwing of de Gewetensverlichting, die voor het eerst in Garabandal in 1961 werd voorzegd, niet lang meer op zich laten wachten. Volgens de profetieën in het Boek der Waarheid ging het komen na de ‘wereldwijde vaccinatie’, maar vóór de derde wereldoorlog en het verschijnen van de Antichrist (ook in andere profetieën werd dit zo voorzegd). Die tijd is nu. Het enige waar we nog op wachten is de vervulling van de profetie dat Benedictus XVI het Vaticaan zal verlaten.

Bereid u geestelijk voor, en het belangrijkste is: vertrouw op de Heer, op zijn Voorzienigheid en zijn Bescherming. Alle eventuele zorgen afgeven aan de Heer, en zich niet te druk maken om wat er aan het gebeuren is. Tracht de vrede in uw hart te bewaren bij dit alles.

God overwint door Maria!

“Op het einde zal Mijn Onbevlekt Hart zegevieren”.

De H. Maagd Maria, Fatima, 1917