Valse pausen bij de vleet: ontmoet ‘paus Michael I’ en ‘paus Petrus III’

We hebben één paus, maar heel wat valse pausen, die van zichzelf eveneens beweren dat zij de rechtmatige paus zijn. De enige geldige paus ter wereld is nog steeds Paus Benedictus XVI, wiens troonafstand in 2013 ongeldig was, zoals we reeds meerdere malen hebben uiteen gezet. Mgr. Jorge Bergoglio, alias ‘Paus Franciscus’ is dé valse paus bij uitstek. Maar er zijn nog een aantal andere bedriegers die zich uitgeven voor paus. Zo heb je nog ‘paus Christoffel XVIII’, ‘paus Michael I’ en ‘paus Petrus III’. De meest opzienbarende is wel de laatste.

Paus Michael I

On film: the strange tale of - UCA News

‘Paus Michael I’ woont in Kansas, in de VS. Hij heeft slechts 30 volgelingen. David Bawden ging sinds 1975 naar missen van FSSPX, en volgde studies aan het seminarie van FSSPX in Écône, maar moest die opgeven. Hijzelf, zijn ouders en nog een paar anderen, waren tot het sedevacantistische gedachtengoed gekomen: dat er na de dood van Paus Pius XII geen geldige paus meer is verkozen, en dat de Katholieke Kerk van het geloof is afgevallen. Alle pausen na Paus Pius XII zijn modernisten, ketters en apostaten, en hun verkiezing is ongeldig vanwege de veranderingen door Vaticanum II. Ze zouden allemaal een automatische excommunicatie hebben opgelopen. Daarop besloot Bawden in 1990 een conclaaf te organiseren met zijn ouders, hijzelf, en nog een paar andere mensen, waarna hij tot ‘paus van de Katholieke Kerk’ werd verkozen. Niemand lijkt echter te zijn geïnteresseerd in zijn ‘pausschap’, hoewel hij een eigen website heeft met als titel ‘Vaticaan in Ballingschap’. Hij heeft zelfs ooit nog een brief naar Paus Johannes Paulus II gezonden, om hem op de hoogte te brengen van diens ‘excommunicatie’.

Paus Petrus III

Dit is een heel ander verhaal. ‘Paus Petrus III’ is de vierde paus van de ‘Palmariaans katholieke Kerk’, die zich in 1978 afscheurde van de Katholieke Kerk. De zetel van die valse paus bevindt zich in Palmar de Troya in Spanje, waar ze een heuse ‘kathedraal’ gebouwd hebben. Ze hebben een eigen bijbel, en een sterk ingekort liturgie, gebaseerd op het Missaal van 1962. Hun Latijnse Mis duurt namelijk slechts 5 minuten. Tevens hebben ze de ‘Tegenwoordigheid van Maria in de Eucharistie’ als dogma afgekondigd.

Het begon met een Mariaverschijning in 1968 aan vier schoolmeisjes (Ana, Josefa, Rafaela en Ana Maria). De verschijning werd bekend als ‘Onze Lieve Vrouw van Palmar’. Velen waren getuige van mirakelen. De plaatselijke bisschop geloofde het echter niet. Maar plots was er nog iemand die ook beweerde visioenen te krijgen op die plaats, nl. Clemente Dominguez y Gómez, die gradueel de belangrijkste ziener werd. De oorspronkelijke zieners keerden terug naar hun normale leven en wilden niets te maken hebben met wat zou volgen.

Dominguez beweerde dat Onze Lieve Vrouw hem instructies had gegeven om de Katholieke Kerk te ontdoen van “ketterij, progressivisme, en communisme”. In 1975 stichtte Dominguez de ‘Orde van de Karmelieten van het Heilig Aanschijn’, die trouw beweerde te zijn aan Paus Paulus VI, waarvan ze beweerden dat hij gevangen werd gehouden in het Vaticaan door samenzwerende kardinalen. De orde werd gesteund door diverse priesters. Domingueze wilde verzekerd zijn van de sacramenten, en wilde zijn eigen bisschoppen. Hij benaderde Mgr. Lefebvre, maar werd doorverwezen naar Mgr. Thuc van Vietnam, een pauselijke legaat. Hij accepteerde de verschijningen. Dominguez kreeg zogezegd een visioen in de aanwezigheid van Mgr. Thuc, waarna hij overging tot de wijdingen in El Palmar de Troya in 1976.

Hij handelde echter zonder toestemming van de H. Stoel, en hijzelf en de vijf mannen die hij tot bisschop had gewijd, werden door Paulus VI geëxcommuniceerd. Thuc verbrak daarop alle banden en verzoende zich met de Katholieke Kerk.

Toen Paulus VI in 1978 overleed, beweerde Dominguez dat hij tijdens een visioen op mystieke wijze tot paus was gekroond door Jezus Christus. Hij noemde zichzelf voortaan Paus Gregorius XVII en benoemde zijn eigen kardinalen. Zo ontstond de Palmariaans Katholieke Kerk. Ze beweren dat Christus de locatie van de Opperste Paus naar El Palmar de Troya heeft verplaatst. De Rooms-Katholieke Kerk werd bestempeld als de ‘valse kerk’, en Paus Johannes Paulus II werd geëxcommuniceerd verklaard.

Tot 1983 celebreerden priesters in deze schismatieke kerk de Tridentijnse Mis volgens het missaal van 1962. Maar daar kwam gauw verandering in (zoals het steeds gaat bij schismatieken). Dominguez – alias “paus Gregorius XVII” – begon dingen toe te voegen en te schrappen in het missaal. In 1983 dan, voerde deze valse paus een drastische verandering in. Hij schrapte de meeste delen van de Mis, en hield enkel het offertorium, de consecratie en de Communie over. Een mis, die nog steeds in het Latijn wordt gecelebreerd, duurt bij hen daardoor slechts 5 minuten. De Palmariaanse priesters celebreren daarom zo’n 12 missen per uur. Communie is op de tong.

Tot 2001 hielden ze vast aan de Latijnse vertaling van de Bijbel, de katholieke vulgaat. Maar Dominguez beweerde een visioen te hebben gekregen van de profeet Elia, die zei dat de Bijbel (de Latijnse vulgaat) vol fouten staat. Dominguez besloot daarop toen om de Bijbel te herschrijven of te “corrigeren”.

Verder werd bvb. de lichamelijke hemelvaart van Sint Jozef en de Werkelijke Tegenwoordigheid van de H. Maagd in de Eucharistie als dogma verklaard (uiteraard ketterij).

Na Paus Gregorius XVII kwam in 2005 Petrus II. Deze verklaarde zijn voorganger onmiddellijk heilig: ‘Heilige Paus Gregorius XVII de Zeer Grote’. Petrus II stierf in 2011. Daarna kwam Gregorius XVIII, die wat regels versoepelde (leden mochten vanaf dan af praten met niet-leden van de kerk, en ze mochten sindsdien ook sigaretten roken). Hij nam echter in 2016 zijn ontslag om te huwen met een Palmariaanse non. Hij bekeerde zich tot de ware Katholieke Kerk, en beklaagde het zich achteraf dat hij, toen hij ‘paus’ was, niet de kerk heeft ontmanteld. Hij zei achteraf dat het allemaal oplichterij was om geld uit de mensen hun zakken te kloppen. Hij werd opgevolgd door Joseph Odermatt, die de naam van Petrus III aannam. Die publiceerde onmiddellijk een encycliek waarin hij zijn voorganger hard aanpakte, hem excommuniceerde en al zijn besluiten nietig verklaarde.

De kerk telt zo’n 30 bisschopen, en 1000 à 1500 volgers, en heeft een eigen website. Ze wordt door ‘ex-leden’ omschreven als een sekte.

Bron: Wikipedia