Nieuw getuigenis van een Vlaamse verpleegkundige: “Het gaat hier om geld, macht, intimidatie, indoctrinatie en manipulatie”

Omdat de waarheid moet gehoord worden, publiceren wij hier het artikel dat wij zonet op Eindtijdklok hebben gepubliceerd, zodat het meer mensen kan bereiken.

Wij ontvingen een nieuwe brief van Catharina Van der Hart (pseudoniem), de Vlaamse verpleegkundige (werkzaam op een acute dienst gastro-enterologie, oncologie en neurologie in een ziekenhuis in Vlaanderen) waar wij reeds meerdere malen persoonlijk contact mee hadden, en van wie wij reeds enkele getuigenissen hebben gepubliceerd.

De bangmakerij en de dagelijkse indoctrinatie vanuit de media en overheid heeft de voorbije twee jaar zijn vruchten afgeworpen. Een groot applaus voor de “helden”! Ook op het werk werd er een grote campagne “opgevoerd”. Overal waar je rondkeek kon je lezen ”Laat u vaccineren, vaccinatie is veilig”.

Artsen, laboverantwoordelijke en in mindere mate verpleegkundigen werden gevraagd om mooi te poseren op de foto en met een “mooie” slagzin om zoveel mogelijk medewerkers te overtuigen. Op elk computerscherm zag je hun gezichten. Voor de start van de vaccinatie werden we eveneens aangespoord om een video te bekijken van Professor Van Damme. Enkele zinnen die ik onthouden heb: “Vaccins geven nooit schade op lange termijn, als er binnen de 3 weken geen schade is zal er geen schade zijn. (Tussen haakjes: het gaat niet over een vaccin maar over gentherapie). “We moeten ons laten vaccineren om om onze medemens te beschermen.” Terwijl iedere immunoloog en vaccinoloog op voorhand wist dat deze vaccins geen echte immuniteit geven, laat staan een steriele immuniteit. Ze wisten dus verdomd goed dat ze logen maar ze deden het toch om iedereen mee te krijgen. En ongelooflijk maar waar: nergens tegenspraak. Dat er bijwerkingen zouden zijn en niet de minste wisten ze eveneens verdomd goed maar ze zeiden het omgekeerde: “ze zijn heel beperkt”. Hoeveel malen heeft Wouter Beke niet gepocht met de zeer hoge vaccinatiegraad in Vlaanderen.

Deze handelswijze is werkelijk crimineel te noemen, het zijn misdaden van mensen die ze in volle bewustzijn toch plegen omdat ze weten dat ze onschendbaar zijn.

Ik geeft u graag enkele getuigenissen waar ik de moeite nam om ze te noteren.

In de maand november en december 2021 hebben we 3 patiënten opgenomen met Gillain-Barré. (acute ontsteking van het zenuwstelsel door het afweersysteem met verlammingsverschijnselen tot gevolg).

Die mensen hadden vertrouwen in het “veilige” vaccin. Ze hebben hun plicht gedaan en goed geluisterd naar de overheid (die zich voordeden als de redders van de mensheid). Helaas werd hun hierdoor hun vrijheid en gezondheid compleet ontnomen. Pakkende verhalen.

Eén van die mannen getuigde dat hij voordien heel sportief was. Zijn leven is verwoest. Hij moet nu leren leven met continue pijnen en is afhankelijk van zware pijnmedicatie. Hun “veilig” vaccin heeft zijn leven veranderd in een hel.

Je kan uiteindelijk niet veel doen; enkel een luisterend oor zijn en bidden voor deze mensen. Ook al zijn ze niet gelovig, toch zie je heel vlug een glimlach verschijnen op hun gezicht en een grote spontane dank voor een luisterend oor en een troostend woord.

Het doet mij enorm veel hartzeer deze verhalen te aanhoren als ik dan zie hoe meneer Vandenbroucke op de TV steeds weer zijn zelfde mantra’s blijft uitkramen: dat ze “VEILIG” zijn en dat ze ZEER goed werken.

Heel vaak hebben we gewoon geen tijd om in gesprek te gaan met onze patiënten. Toch is het nodig om tijd te maken voor hen want als ze merken dat je echt luistert en begaan bent voelen ze zich weer een beetje meer mens. Helaas lopen we allemaal rond met een laptopje en zien soms meer een scherm dan onze patiënt. Dat is de verworvenheid van ons modern zorgsysteem. Het systeem is veel belangrijker geworden dan de mens. Vooral de laatste 15 jaar is dit in een zeer hoog tempo gegaan.

Een andere man die ook werd behandeld voor Gillain-barré sliep heel slecht en vroeg een andere matras. Hij kreeg die en sliep toen beter en een collega verpleegkundige uitte haar blijheid ten opzichte van hem. De man zei:” Weet je hoe je mij blij kunt maken? Zorg dat ik opnieuw kan lopen. Daar kan je mij een plezier mee doen.” Op zulke momenten is inleving nodig. We moeten daar over nadenken: wat schuilt er in die woorden?

Wij hebben dus drie mensen behandeld met Gillain-Barré-syndroom in een periode van 2 maand. Hoe zit het in de andere ziekenhuizen? In deze tijden waar er zoveel parameters geregistreerd worden waarvan door Sciensano statistieken gemaakt worden. Waarom wordt dit niet met “mogelijke vaccinatieschade” gedaan? Is het niet de taak van de overheid om dit na te gaan hoe het zit in de ziekenhuizen? Om hierover transparant te zijn? Dit is een belangrijk woord: transparant! De overheid heeft alles gedaan om alles ondoorzichtig te maken. Altijd het zelfde verhaal; GEEN PROBLEMEN! Wie kan dat geloven?

Ik raad iedereen eens aan om de proef op de som te nemen. Stel dat je vaccinatieschade oploopt en je wil het zelf registreren. Als leek geeft je het gewoon heel snel op! Een kat vindt er zijn jongen niet in terug. Een grote schande! Hoeveel registraties gaan daardoor verloren?

We hebben onlangs eveneens in één week tijd vijf lumbale puncties uitgevoerd. “VIJF in één week”. Dit was allemaal bij relatief jonge mensen, tussen 18 en 50 jaar. Lumbale puncties worden uitgesloten om neurologische aandoeningen of verschijnselen te diagnosticeren of te verklaren. Deze conclusie kunnen mijn collega’s uiteindelijk ook wel trekken: dat het aantal ‘veel’ is, maar daar blijft het dan ook bij. Het ligt voor hen heel moeilijk om dit eventueel te linken aan vaccinatieschade aangezien praktisch ook iedere zorgverstrekker gevaccineerd is. Dit “mogelijke probleem” kan en mag dus niet waar zijn? Hoe zou ik me zelf voelen als ik mij had laten vaccineren? Ik denk dat ook ik in een ontkenningsfase zou terecht komen en het zoveel mogelijk zou negeren.

In deze periode van het frequente optreden van Gillain-Barré en de lumbale puncties heb ik mijn mond niet meer kunnen houden. Ik heb dit besproken met mijn hoofdverpleegkundige en uitte mijn bezorgdheid.

Als jonge mensen opgenomen worden met blijvende klachten van hoofdpijn die niet onder controle zijn en de patiënt ZELF de link gaat leggen met de vaccinatie is er heel vaak een onmiddellijke reactie van de verpleegkundige: “dit kan geen vaccinatieschade zijn want het is al enkele weken geleden dat de patiënt gevaccineerd is.” De kous is af! De verpleegkundige “weet” het natuurlijk altijd beter dan de patiënt. Ik dacht bij mezelf: onze Van Damme heeft zijn propaganda goed gevoerd! Als je mensen goed indoctrineert kan je alles bewerkstelligen.

Heel vaak wordt de patiënt niet geloofd. De verpleegkundigen kennen de voorgeschiedenis niet, doch het oordeel is al vlug gemaakt. Heel vaak hoor je uitspraken zoals: ”ze komen binnen voor hoofdpijn maar ze kunnen wel continue naar hun smartphone kijken”.

Zo is ook eens patiënt enkele uren na de vaccinatie op de stroke-unit beland en de reactie van een als intelligent gekende verpleegkundige was: “Slechts enkele uren na de vaccinatie kan je toch geen trombose doen!” Ja, zo blijven we natuurlijk bezig.

Ik stelde mijn hoofdverpleegkundige de vraag hoe de neurologen dan reageren wanneer de patiënt de link legt met de vaccinatie. Hij gaat namelijk mee met de artsenronde. Gillain-Barré is een gekende frequente bijwerking van vaccineren, dus moet de arts in dit geval wel toegeven er een verband kan zijn. Dit wordt echter nooit vermeld in het dossier van de patiënt, laat staan dat het gerapporteerd wordt aan de overheid. Daar eindigt dan ook het verhaal. Het blijft binnen de 4 muren. De patiënt blijft zitten met alle vraagtekens? Zoals heel dikwijls. Het is een uitspraak die we bijna dagelijks horen van artsen: we weten het niet!

Artsen weten goed dat de feitelijke verantwoordelijkheid van vaccinatieschade ligt bij degene die het vaccin toedient. Verklaart dit niet alles? Ik zou graag eens weten welke instructies de artsen kregen van de Orde der Geneesheren in verband met COVID-vaccinatie.

Dit maakt mij zo kwaad. De ondoorzichtigheid van alles.

Ik stel mij dan de vraag hoe het in de andere ziekenhuizen gebeurt. Heerst daar ook een doofpot- mentaliteit? We hebben toch allemaal een geweten gekregen?

We gaan naar toestanden zoals in China. Als je alles doet wat er van je gevraagd wordt zal je daar op termijn voor beloond voor worden. Herinner u de woorden van Connertje…wie zoet is krijgt lekkers wie stout is … de roe! (van witte Piet)

Ik geef nog enkele getuigenissen:

– Een jonge man van 41 jaar wordt opgenomen voor ontregeling van zijn diabetes. Hij was voorheen al 2 maal kort na elkaar op IZ beland voor keto-acidose. Die man heeft aan mij zijn verhaal gedaan en het bleek dat hij totaal niet au-serieux werd genomen. Hij getuigde dat de volledige ontregeling begonnen is na zijn vaccinatie. “Voordien was mijn suiker perfect onder controle”. De arts die blijkbaar de waarheid in pacht heeft zegt hem dat dit niet door de vaccinatie komt en daar houdt het dan weer op. Je staat daar met je verhaal! Die man zat in zak en as. “Ik word niet geloofd en het zit in mijn hoofd.” Zaak afgesloten. Ondertussen ligt hij opnieuw bij ons voor de ontregeling met zeer snel wisselende hoge en lage bloedsuikerwaarden. Hij blijft ook klagen over hoofdpijn die niet onder controle is zelf niet met ibuprofen. De ene klacht na de andere klacht stapelt zich op. Hij heeft nu ook bloed in de urine en dit moet nog verder onderzocht worden.

Die man is uit pure noodzaak terug bij zijn moeder moeten gaan inwonen omdat hij door de snelle schommelingen in coma kan gaan. Zulke verhalen neem ik mee naar huis.

Ik wil hier alleen maar duidelijk maken dat heel vaak naar mensen niet geluisterd wordt. Ook hier in het dossier werd niet vermeld dat de patiënt een link legt met vaccinatie. Waarom willen ze dit niet noteren?

In deze verhalen zit inderdaad geen bewijs van vaccinatieschade, doch wel een vermoeden, zeker als de gevolgtrekking van de patiënt zelf komt. Patiënten uiten hun bezorgdheid, zien de problemen optreden en hun geval wordt onmiddellijk van de tafel geveegd: geen vaccinatieschade!

– Een jonge vrouw van in de 40 komt binnen met zware dyspnoe. Bevinding: afbraak van rode bloedcellen. Uiteindelijk bleek dat ze ook ernstige longembolen deed en moest enkele dagen verplichte bedrust houden omdat er een groot gevaar was om nieuwe embolen te doen met mogelijk overlijden tot gevolg. Die vrouw was zo blij haar verhaal te kunnen doen. Als gevaccineerd verpleegkundige denk ik dat je geen koppeling wilt maken en haar verhaal moeilijk kunt aanhoren. De vrouw getuigde dat ze voordien nooit gezondheidsproblemen had gehad en dat ze na de vaccinatie enorm moe werd. “Voordien kon ik bergen verzetten en dus wist ik onmiddellijk dat er iets niet klopte”.

Er is een beenmergpunctie gebeurd. De resultaten ken ik niet. Er was een vermoeden van een auto-immune bloedziekte of een hematologische aandoening. Ik weet niet hoe het is afgelopen is met deze vrouw.

De vrouw zei me dat ze de hematoloog erover zou aanspreken of er een verband kon gelegd worden met de vaccinatie. Ik heb de vrouw later niet meer gezien dus het vervolg ken ik helaas niet.

De ongerustheid die ze uitte is in elk geval niet in het dossier terecht gekomen in de opvolgnota’s.

Dagelijks wordt een opvolgnota genoteerd in het patiëntendossier per patiënt. Als verpleegkundige is het belangrijk om bij te houden als er wijzigingen in de behandeling worden aangebracht.

Bvb. aanpassingen medicatie, infuusbeleid enz.

Heel veel wordt in de overdrachten doorgegeven maar het is gemakkelijk als je een dubbele check hebt. Daarin zou je dan verwachten dat de bezorgdheid van de patiënt kan genoteerd worden.

– Een verpleegkundige in opleiding (omscholing) van 34 jaar werd opgenomen met tintelingen over

haar volledige lichaamshelft. In eerste instantie dachten ze dat dit gerelateerd was aan migraine maar uiteindelijk bleek uit NMR-scan dat er een letsel te zien was. Ook hiervan heb ik nooit iets gezien in het dossier.

Deze vrouw werd een maand later opnieuw opgenomen wegens acute uitval van haar zicht aan één zijde, terwijl ze aan het strijken was. Deze uitval bleek zich gedeeltelijk weer op te lossen en dan weer terug te komen. Hoe moet het nu verder met deze vrouw? Hoe ziet haar toekomst er uit.

Ze wil haar derde vaccin niet en zal nu proberen een vrijstelling te krijgen in een poging om te vermijden dat ze haar droomjob vaarwel moet zeggen.

De arts zei haar dat ze niet meer naar het ziekenhuis diende te komen, dat ze eerst bij de huisarts moest gaan. Ze was echt geschokt van deze reactie. Ze was heel verontwaardigd en voelde zich in de steek gelaten. Deze verhalen grijpen je echt aan.

Ook hier zal je nooit kunnen bewijzen dat dit door de vaccin is. Dit is het “smerige” van heel het verhaal. Eerst moet je doodvallen kort na de vaccinatie en dan kun je het uiteindelijk nog niet aantonen dat het van het vaccin is want autopsieën worden door artsen nauwelijks aangevraagd. Ze willen het blijkbaar niet weten. Laat die pot maar gedekt.

Ik heb mijn bezorgdheid al verschillende malen geuit bij mijn hoofdverpleegkundige over vaccinatieschade in de periode dat ik mijn aangetekende brief verstuurd heb naar de directie en ethische commissie en nu ook weer enkele dagen geleden. Zijn reactie was onmiddellijk:”Je gaat daar geen reactie op krijgen”. Daar sta je dan. Van deze reactie verschiet ik niet meer. Ik heb hem dan veel vragen gesteld waar ik eveneens geen reactie op kreeg. Hoe komt het dat wanneer een patiënt zijn problemen linkt aan het vaccin, dit niet in het dossier komt? Hoe komt het dat we zo een toename van lumbale puncties zien? Waarom is er een toename van Gillain-Barré?

Zijn reactie was: Ik heb nu gelezen dat mensen die COVID doorgemaakt hebben nu meer risico hebben op trombosen en bloedingen. Hij zei ook dat alles geregistreerd wordt.

“Ja” zei ik en wat wordt daar mee gedaan? Geen reactie. Ik maak mij zorgen ! Heb ik geen recht op een antwoord?

Die dag hadden we ook weer 2 lumbale puncties bij jonge meisjes van 16 en 18 jaar oud. Het ene meisje had last van diplopie en bij het andere meisje was er een vermoeden van MS.

Waarom is er dan een ethische commissie?

Dit was uiteindelijk toch heel voorspelbaar dat ze iedere bijwerking op de rekening van COVID gingen schrijven.

Je bent dubbel gevaccineerd en geboosterd en uiteindelijk maak je dan nog COVID door. Daar spreekt niemand van de verantwoordelijken over. Wel over het hoger risico op trombosen en bloedingen na het doormaken van COVID! Perfect excuus dus: alles is door COVID!

Als iemand deze studies kan bemachtigen stuur ze maar door.

Het probleem zal steeds erger worden en hopelijk zullen uiteindelijk vele ogen toch opengaan.

Het gaat hier om geld, macht, intimidatie (mensen dreigen hun bestaanszekerheden zomaar af te nemen als ze de spuit niet nemen of uit de “biecht” praten), indoctrinatie en manipulatie (via officiële media.

Het blijft belangrijk om te getuigen want er is wel degelijk iets ernstig aan de hand.