Mysterieuze inscriptie in rots in China: ‘Chinese Communistische Partij zal ten onder gaan’

Voor het eerst gepubliceerd op onze zustersite Eindtijdklok.

Zeer weinigen zijn hiermee bekend, maar er bestaat zelfs een aparte Wikipediapagina hierover. In 2002 werd in China namelijk een mysterieus geologisch fenomeen ontdekt in een Nationaal Park. Het staat bekend als ‘Hidden Character Stone’, of vertaald: de Verborgen Karaktersteen. De inscriptie werd bij toeval ontdekt na een foto-expositie.

Het is een rots gelegen in het Qiannan Pingtan Nationaal Geologisch Park, een gebied van zo’n 200 vierkante kilometer. Het betreft eigenlijk een rots die in twee helften is gespleten. Beide helften tonen een inscriptie van Traditionele Chinese karakters, en het spiegelbeeld, in reliëf (een positieve en negatieve afdruk). In 2003 werd een team van onderzoekers naar de rots gestuurd, om die te onderzoeken. De rots werd gedateerd op “270 miljoen jaar”. Onderzoeker Liu Bao-jun wilde meer te weten komen over hoe die karakters op natuurlijke wijze op de rots werden gevormd.

In China is enkel de “interpretatie” van 5 karakters toegelaten: “Communistische Partij van China” (中國共產党); het laatste karakter mag er niet worden vernoemd. Maar in feite bestaat de inscriptie uit 6 karakters: 中國共產党亡, wat zoveel betekent als: “Communische Partij van China [zal] ten onder gaan [of: vergaan]”. Het karakter 亡 wordt in de Chinese taal steevast gebruikt in relatie tot de ondergang van een rijk. De karakters zijn elk ca. 30 vierkante centimeter groot, en staan op een vlakke rots in positief reliëf, dus ze kunnen er onmogelijk in “gekerfd” zijn.

De oorsprong van de inscriptie is tot op heden niet bekend. Het is ook van links naar rechts geschreven, een praktijk die vroeger niet in gebruik was (zeker niet ten tijde van de oprichting van de CCP). Sommigen suggereren dat soldaten van de CCP deze tekst in de rots hebben gekerfd, maar het leger van de CCP is nog nooit in die streek geweest. Anderen suggereren dat dorpsbewoners dit gedaan hebben om hun toerisme-industrie een boost te geven. Maar niemand weet eigenlijk echt hoe de inscriptie er gekomen is.

Christenen in China zien er een goddelijk teken in, te vergelijken met de mysterieuze woorden die op een muur verschenen ten tijde van koning Belsazar van Babylonië: mene, mene, tekel ufarsin (geteld, geteld, gewogen, verdeeld), welke de ondergang van zijn rijk aankondigden.

De ondergang van de CCP staat dus letterlijk in steen ‘gebeiteld’!

Ook in de profetische boodschappen van het Boek der Waarheid werd de vernietiging van het Communistisch China 10 jaar geleden voorzegd:

Mijn Tweede Komst zal tijdens jullie leven plaatsvinden, kinderen. Jullie, van deze uitverkoren generatie, zullen de wonderen van Mijn glorieus Rijk op aarde verwerven. Ik reken tot jullie, Mijn uitverkoren kinderen, ook diegenen die Mij de rug hebben toegekeerd en het bestaan van Mijn geliefde Vader, God de Allerhoogste, ontkennen. Mijn liefde zal diegenen, die Mij verachten, omhullen. Na verloop van tijd zullen zij zich bekeren. Het erkennen van Mijn Boodschappen – geschonken aan jou, Mijn eindtijdprofeet, die de verantwoordelijkheid heeft gekregen om de zeven zegels te openen – zal niet voldoende zijn. Wat echt van belang is, is de redding van al jullie broeders en zusters in de wereld. De twee bondgenoten, Rusland en China, zullen hun krachten bundelen. Dit zal gebeuren zodra het Beest met de tien horens oprijst om hun lankmoedige, onschuldige bevolking te overheersen. Het Beest met de tien horens is de Europese Unie, Mijn dochter, Babylon genoemd in het Boek der Openbaring.

Babylon zal vallen en gedomineerd worden door de grote Rode Draak, China, en zijn bondgenoot de Beer, Rusland. Wanneer dit plaatsvindt, zal het communisme heersen en wee degene die gezien wordt bij het praktiseren van zijn godsdienst in hun tegenwoordigheid. Alle religies zullen verbannen worden maar de Christenen zullen de grootste vervolging ondergaan. Rooms-katholieken zullen helemaal niet getolereerd worden en zij zullen in het geheim H. Missen moeten opdragen. De tijd is aangebroken, kinderen, al Mijn volgelingen, om te beginnen met het plannen van jullie toekomst. Ik zal jullie te allen tijde de weg wijzen. Begin nu met de voorbereidingen want jullie zullen de tijd hiervoor krijgen. Ik zeg jullie nogmaals, gebed, en veel ervan, zal de macht van het Beest, de Beer en de Rode Draak afzwakken. Zij zullen gedurende een zeer korte tijd heersen. Want daarna zullen zij vernietigd worden.

De Heer Jezus Christus, 19 februari 2012
De Chinese Communistische Partij zal vernietigd worden.

Bron: Wikipedia; Epoch Times