Nederlandse bisschoppen ‘nemen verantwoordelijkheid’ en laten maximaal 50 personen toe in kerken

In Nederland heeft het kabinet Rutte opnieuw een lockdown afgekondigd voor het hele land, ondanks dat Nederland een vaccinatiegraad kent van meer dan 66,9% (volledig gevaccineerden) en 72,9% van de bevolking zeker één vaccin kreeg. Deze maatregel is – zoals alle maatregelen die ooit tijdens deze ‘plandemie’ werden genomen – compleet absurd en nutteloos. Of ja, eigenlijk niet nutteloos, ze bespoedigt de uitvoering van de agenda van de ‘Great Reset’. En de bisschoppen? Die dansen gewoon naar de pijpen van Rutte, De Jonge en Schwab. Ze promoten de experimentele met door abortus bezoedelde mRNA-vaccins, leggen beperkende maatregelen op aan de kerken, schaffen het Wijwater af, verplichten heiligschennende handcommunie… Vlak voor Kerst hebben ze in een mededeling aangegeven dat er opnieuw maximaal 50 personen in kerken tijdens de H. Mis mogen aanwezig zijn, en dat wie daardoor niet naar een kerk kan gaan op Kerstmis, dan maar ‘thuis mee moet vieren’ via Livestream. Ze hebben natuurlijk weer hun mond vol van ‘solidariteit’.

In een mededeling, gepubliceerd op 20 december, schrijft de Nederlandse bisschoppenconferentie:

De lockdown is ingrijpend voor iedereen. Dat ervaren ook de R.-K. bisschoppen en zij nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Ze begrijpen dat dit voor parochies en parochianen weer een teleurstelling is die het samen vieren van onder meer Kerstmis belemmert. ‘Maar’ vragen de bisschoppen, ‘laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorgvuldig doen in solidariteit met de hele samenleving. […]

Voor alle vieringen vóór 17.00 uur geldt dat deze met het maximumaantal van vijftig aanwezigen, exclusief bedienaren, publiek toegankelijk blijven.

Eerder hadden ze al de maatregel ingevoerd dat na 17 uur er geen HH. Missen meer mogen opgedragen worden. Middernachtmis, of Mis om 20 uur bvb. was dus al uitgesloten (behalve dan bij priesters die deze regels negeren). De kerken worden nu opnieuw aangeraden om met ‘reservatiesystemen’ te werken. Verder is mondmasker, ontsmetting van handen, 1,5 m afstand houden enz… verplicht.

Op het eind hebben de bisschoppen nog deze leuke boodschap:

Voor iedereen die geen plek meer kan reserveren: vier thuis mee. Veel parochies verzorgen een livestream en op NPO2 worden ook kerstvieringen uitgezonden.

Wij hopen dat er in Nederland moedige priesters zullen opstaan, die deze absurditeiten aan hun laarzen zullen lappen (desnoods ‘ondergronds’).

Stel u eens voor: de herders die Christus in de kerststal wilden komen hulde brengen, moesten een mondmasker opzetten, moesten liefst van al ingespoten zijn met een experimenteel vaccin dat op de koop toe door kindermoord (HH. Onnozele kinderen!) is bezoedeld; 1,5 m afstand houden, handen ontsmetten, en indien ze lichte verkoudheidsverschijnselen hadden, mochten ze niet meekomen! Is dàt Kerstmis? NEEN!

Bidden we voor de bisschoppen ‘die in de duisternis dwalen’, dat zij het ware Licht mogen zien en zich bekeren voordat het te laat is!

Bron: Rkkerk.nl