Bisschop Schneider aan priesters: Veeg uw voeten aan Traditionis Custodes

Er is de laatste dagen heel wat te doen rond de nieuwe beperkingen die Bergoglio via Mgr. Roche van de Congregatie van de Goddelijke Eredienst heeft opgelegd aan priesters die de Tridentijnse Mis celebreren. Zo moeten priesters die gewijd worden na de publicatie van TC toestemming van Bergoglio zelf krijgen om nog een Tridentijnse Mis te mogen celebreren. Bisschop Schneider heeft dan ook deze boodschap voor de priesters: ‘Veeg uw voeten aan Traditionis Custodes’.

Onder de bijkomende maatregelen die op 18 december gepubliceerd werden zijn onder meer deze:

  • Romeins Rituale mag enkel nog gebruikt worden in private Tridentijnse parochies (dus niet meer door priesters die daarbuiten vallen)
  • Romeinse Pontificale is verboden (voor o.a. het Vormsel,…); wijdingen in de oude Ritus zijn dus nu ook verboden.
  • Lezingen tijdens de Mis moeten in volkstaal en mogen niet in de vertalingen die in de volksmissalen worden gevonden, maar moeten in ‘hedendaagse vertalingen’ worden gelezen.
  • Priesters die weigeren te concelebreren in een Novus Ordo Mis worden ontdaan van hun faculteit om nog verder de Tridentijnse Mis te celebreren.
  • Enzovoort, enzovoort…

Maar uiteraard is dat document en zijn deze bijkomende regels van nul en generlei waarde. Dat zegt ook Mgr. Athanasius Schneider. Zelfs als Bergoglio een geldige paus zou zijn, zou hij dit niet kunnen, omdat hij hiertoe geen bevoegdheid heeft gekregen van hierboven. Schneider moedigt priesters aan om dit alles te negeren en gewoon verder de Mis te blijven celebreren.

Hij verwacht wel dat priesters die “ongehoorzaam” zijn “geschorst” zouden kunnen worden, maar ook dit zou opnieuw ongeldig zijn, omdat het neerkomt op machtsmisbruik. Deze priesters kunnen volgens Mgr. Schneider de gelovigen blijven dienen op een “discrete manier” (d.w.z. ondergronds), of in een ander bisdom.

Bron: Gloria News