Pater Pio die de Mis opdroeg achter het IJzeren Gordijn

Wij weten dat we ons moeten voorbereiden op de catacombetijd. In feite is ze reeds aangebroken. Wij hopen dat er mensen zijn die thuis een huisaltaar hebben klaargemaakt, waar de H. Mis kan gecelebreerd worden. Ten tijde van het Communisme in de Sovjet-Unie was de Katholieke Kerk volledig ondergronds gegaan, en was er een groot gebrek aan priesters (de meesten zaten in de goelags). Er bestaan echter getuigenissen uit Siberië, Tsjechoslovakije en andere communistische landen, dat Pater Pio daar kwam in bilocatie om troost en opbeuring te brengen bij diegenen die vervolgd werden omwille van het geloof.

Pater Pio zelf vertelde dat hij Kardinaal Mindszenty in de gevangenis bezocht en hem een kelk bracht om de Mis op te dragen; dat hij zijn Mis diende en hem moed insprak.

Een zuster, die zich met vele andere zusters in Tsjechoslovakije in een kolchose bevond, schreef naar het klooster van San Giovanni:

“Het duurde reeds een jaar dat we geen priester zagen. We waren bedroefd en ontmoedigd, daar we beroofd waren van alle sacramenten, van de Heilige Mis en Communie. We verlangden vurig naar Jezus Eucharisticus. Men moet ervan beroofd zijn om te weten wat men mist! Dan is Pater Pio gekomen. Hij heeft voor ons de Mis opgedragen en ons de Heilige Communie gegeven. Ik kan niet zeggen hoe gelukkig we waren. We hadden alleen maar spijt dat hij onmiddellijk vertrokken is, hij wou zelfs geen kop koffie en ik hoop dat hij geen last heeft ondervonden aan de grens. Wat is God toch zo goed dat hij zo bekommerd is om ons, zijn zwakke schepselen, en ons Pater Pio heeft willen sturen om ons troost en sterkte te brengen.”

De zuster wist uiteraard niet dat de H. Pater Pio niet werkelijk naar Tsjechoslovakije was gereisd, maar dat hij in bilocatie was gekomen om er de H. Mis op te dragen.

Wij denken dat in de toekomende tijd hetzelfde zal gebeuren. Wanneer kerken gesloten zijn en mensen zich niet meer adequaat zullen kunnen verplaatsen om een goede H. Mis bij te wonen (omdat er misschien beperkingen zullen zijn op het reizen, en omdat brandstof schaars of heel duur zal zijn), en wanneer goede priesters zelf zullen moeten onderduiken wegens vervolging; zal God zijn trouwe priesters zenden die in schuilkerken (bvb. bij mensen thuis) de H. Mis zullen komen opdragen in bilocatie. Dit is zeer goed mogelijk. Hij heeft het gedaan in de jaren ’60 ten tijde van het Sovjet-Communisme. Waarom zou Hij dat niet opnieuw doen?

Bron: DECORTE Arni, br.; Padre Pio; Bierbeek, 1987