Aartsbisschop Viganò roept op tot verzet tegen de ‘Grote Reset’

In een recente videotoespraak roept Aartsbisschop Carlo Maria Viganò op om zich te blijven verzetten tegen de Grote Reset, of de oprichting van een Nieuwe Wereldorde, en riep hij diegenen die zich verzetten op om een “Anti-globalistische alliantie” te vormen.

Aartsbisschop Viganò ziet duidelijk dat er een wereldwijde machtsovername plaatsvindt:

Sinds twee jaar zijn we getuige geweest van een globale staatsgreep waarbij de financiële en ideologische elites erin geslaagd zijn om de controle te krijgen over delen van de nationale regeringen, publieke en private instellingen, de media, het rechtssysteem, politieke en religieuze leiders.

Al deze zijn, zonder onderscheid, tot slaaf gemaakt van deze nieuwe meesters die hun handlangers macht, geld en sociale bevestiging geven. Grondrechten, die tot gisteren als onschendbaar werden voorgesteld, zijn met voeten getreden in naam van een noodsituatie: vandaag een noodsituatie op gezondheidsgebied, morgen een ecologische noodsituatie en daarna een internet-noodsituatie.

Deze wereldwijde staatsgreep ontneemt burgers elke mogelijkheid van verdediging, aangezien de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht medeplichtig zijn aan de schending van de wet, justitie en het doel waarvoor ze bestaan. Het is een wereldwijde staatsgreep omdat deze criminele aanval op burgers zich uitbreidt tot de hele wereld, met zeer zeldzame uitzonderingen.

Viganò maakt uiteindelijk duidelijk waar het om gaat:

Het is de Great Reset van het World Economic Forum, de Agenda 2030 van de Verenigde Naties. Het is het plan van de Nieuwe Wereldorde, waarin een Universele Republiek iedereen tot slaaf maakt en een Religie van de Mensheid het Geloof in Christus annuleert.

In dit licht wenst de Aartsbisschop dat er een soort alliantie wordt opgericht van al diegenen die zich hiertegen verzetten:

In het licht van deze wereldwijde staatsgreep is het noodzakelijk om een ​​internationale anti-globalistische alliantie te vormen, die al diegenen verzamelt die zich willen verzetten tegen de dictatuur, die niet van plan zijn slaven te worden van een gezichtsloze macht, die niet bereid zijn om hun eigen identiteit, hun eigen individualiteit, hun eigen religieuze geloof op te heffen. Als de aanval wereldwijd is, moet de verdediging ook wereldwijd zijn.

Wat Viganò hier zegt klopt wel, maar hij roept politieke en religieuze leiders, intellectuelen en alle mensen van goede wil op om zich te verenigen in deze alliantie, die in zijn ogen geen geestelijke, maar een werkelijk fysieke alliantie dient te zijn, met “een antiglobalistisch manifest” en “concrete alternatieven” voor een politiek programma, “geïnspireerd door het algemeen welzijn, de morele beginselen van het Christendom, traditionele waarden, bescherming van het leven en het natuurlijke gezin, bescherming van zaken en werk,… etc.

Hij spreekt over het samenbrengen van naties die het juk willen ontsnappen van de tirannie van de Nieuwe Wereldorde en hun soevereiniteit willen behouden; en bovendien overeenkomsten sluiten met naties en volkeren die hun principes delen. Hij wil de wereld uiteindelijk bevrijden van deze Satanische greep.

Maar het probleem hier is dat, zoals Viganò in het begin van zijn betoog reeds zei, de overname globaal is: wereldwijd. De tentakels van de vrijmetselarij zitten doorgedrongen in elk land en in alle lagen van de maatschappij. Ieder land in de wereld doet mee met de Grote Reset, van de VS, Canada, Australië, tot ieder land in Europa. Zelfs de “christelijke” Victor Orban van Hongarije wil dat iedereen zich laat injecteren met het experimentele Covid-vaccin! En Rusland en China zitten uiteraard ook mee op de kar, niet enkel wat betreft de lockdowns en de vaccinatie, maar ook de invoering van een digitale munt en een Big-Brother maatschappij.

De leiders van de landen dan, die effectief weigerden mee te gaan, en die zich bvb. verzetten tegen de lockdowns en de Covid-vaccinatie, werden in koelen bloede vermoord. Dit omvatte de presidenten van Haïti, Tanzania en Burundi. Ze werden zonder pardon vervangen door leiders die wél slaafs de agenda van de Grote Reset ten uitvoer willen brengen.

Er is dus geen enkel land dat niet is overgenomen door deze elites…

Deze wereld is aan z’n eind gekomen. We zitten in de laatste fase, de laatste jaren vóór de Wederkomst van Christus. Het kwaad zal tot z’n hoogtepunt komen in de vorm van deze Ene-Wereldorde en een ene-wereldreligie, onder leiding van de Antichrist. Daarna zal de macht van Satan definitief gebroken worden.

Verzet moet er zeker komen, door niet te plooien om de vaccins of uiteindelijk het merkteken (van het Beest) te nemen, zoals Christus ons ook heeft opgedragen in de profetische boodschappen van het Boek der Waarheid. Ook dienen we vast te houden aan de ware Leer van de Kerk.

Maar wijzelf vrezen dat Mgr. Viganò in dit opzicht een iets te wereldse oplossing naar voor schuift; wij denken dat dit eerder een ‘geestelijke alliantie’ moet zijn: allen verenigd in gebed tégen de plannen van de Antichrist. Eerst en vooral moet er bekering komen, en het kwaad kan enkel tegengehouden/afgezwakt worden door gebed. Zonder intense bekering en zonder gebed kan men de strijd niet winnen. We strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen de boze geesten, tegen Satan en zijn trawanten. Maar uiteindelijk moet en zal de Schrift in vervulling gaan.

Maar in alle geval: wij willen God danken voor zo’n moedige herder als Mgr. Viganò, één van de weinige lichtbakens in onze Kerk vandaag. Iemand die allen moed inspreekt en de Nieuwe Wereldorde radicaal afwijst!

Bron: Remnant Newspaper