Dit soort Eucharistische heiligschennissen toont waarom handcommunie altijd verkeerd is

Zoals in de meeste landen is tongcommunie door de overheid en door de bisschoppen “verboden”, en wordt de H. Hostie steevast in de hand gegeven. Zondag 2 oktober was Javier Paredes, professor emeritus Geschiedenis aan de Alcalá Universiteit getuige van vreselijke heiligschennissen in een kerk in Canfrac, in het bisdom Jaca in Noord Spanje.

Bij de Communie nam de parochiepriester, vader Artieda, de ciborie en de kelk en begon hij de H. Communie uit te reiken. Hij dipte de Hostie in de geconsacreerde Wijn en legde die vervolgens in de hand van de gelovigen. Toen Javier Paredes dit zag, vroeg hij de priester om hem de Communie op de tong te geven, maar dat werd hem geweigerd.

Paredes, die toen jammer genoeg de Hostie zonder de Wijn in de hand heeft ontvangen, heeft toen Bisschop Martorell van Huesca en Jaca op de hoogte gesteld van deze feiten.

Na de consecratie, en dus de transsubstantiatie, is het brood (de hosties) en de wijn veranderd in het Lichaam en het Bloed van de Heer Jezus. De gelovigen nuttigen normaal enkel de H. Hostie; (het Lichaam bevat namelijk ook Bloed); en enkel de priester nuttigt eveneens de geconsacreerde Wijn.

Indien nu de Hostie in de Wijn wordt gedompeld, en deze in de hand wordt gelegd, dan blijft er geconsacreerde Wijn hangen aan de handen van de gelovigen, die het dan wellicht afvegen (zelden zullen die hun handen “aflikken”).

De ongewijde handen komen dus in aanraking met de Hostie en de Wijn, waarna die dan bvb. aan een (smerige) zakdoek worden afgeveegd. Respect voor het Allerheiligste is hier gelijk aan nul.

Dit is een heiligschennis van formaat, maar toont aan waarom handcommunie eigenlijk altijd verkeerd is. De Wijn die blijft hangen toont wat er altijd gebeurt als men Communie in de hand ontvangt: er blijven bloedvlekken achter op uw handen.

Het is namelijk dogmatisch gedefinieerd in het Concilie van Trente dat in ieder partikel van de Heilige Hostie Jezus Christus aanwezig is met Lichaam, Bloed, Ziel en Godheid. Dat is ook de reden waarom men zich geestelijk moet voorbereiden om de H. Communie (dus eigenlijk: de Heer zelf; of zoals u wil: het Kindje Jezus) te ontvangen, en vrij zijn van doodzonde.

En dit is tenslotte ook waarom in diverse recente (authentieke) profetische boodschappen steevast wordt gezegd dat handcommunie een heiligschennis is. Zo ook in de profetische boodschappen van het Boek der Waarheid:

Er werden veel wetten aangenomen die Mij beledigen, in het bijzonder de uitreiking van Mijn Heilige Eucharistie door leken. Het gebrek aan eerbied dat Mij en Mijn Eeuwige Vader betoond wordt, door nieuwe wetten die ingevoerd zijn om de moderne samenleving te vergemakkelijken, heeft Mij doen huilen van verdriet.

De Allerheiligste Eucharistie moet op de tong ontvangen en mag niet door mensenhanden besmeurd worden. Toch is het juist dat wat Mijn gewijde dienaren gedaan hebben. Deze wetten werden niet door Mij bezield aangenomen. Mijn gewijde dienaren werden langs een weg gevoerd die niet met de onderrichtingen van Mijn apostelen in overeenstemming is.

Jezus Christus, 6 juli 2011

En in een boodschap van Onze Lieve Vrouw over de infiltratie van de Vrijmetselarij in de Kerk en de “aggiornamento” (de modernisering van de Kerk) van na het Tweede Vaticaans Concilie:

Er wordt een complot gesmeed tegen Paus Benedictus XVI door een kwaadaardige sekte binnen zijn eigen wandelgangen. Het is geweten dat deze sekte bestaat onder de gewijde dienaren binnen het Vaticaan. Toch zijn zij machteloos tegen deze kwaadaardige groep die al eeuwenlang de Katholieke Kerk heeft geïnfiltreerd.

Zij zijn verantwoordelijk voor het verdraaien van de waarheid over de Leer van Mijn Zoon. Er is zo weinig over hen of hun laaghartige werken bekend. Ze hebben de ware geloofsleer verdreven uit de Katholieke Kerk en in de plaats werd, in de afgelopen 40 jaar, een lauwe, afgezwakte versie aan de Katholieke Kerk opgedrongen.

Er werd zoveel verwarring door deze verdorven maar verborgen sekte verbreid dat Mijn kinderen afgedwaald zijn van de ware Kerk. Bid dat zij de Paus niet verjagen!

Bid dat de Valse Profeet de Stoel van de Heilige Vader niet zal innemen om zijn leugens te kunnen verspreiden! Bid dat de gewijde dienaren in het Vaticaan sterk genoeg zijn om deze boosaardige samenzwering, ontworpen om de Katholieke Kerk te vernietigen, te weerstaan.

Zij zijn van plan om de Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, te vervangen door een dictator van leugens. Hij zal een nieuwe kerk creëren samen met de Antichrist en zijn groepering om de wereld te misleiden. Jammer genoeg zullen veel van Mijn kinderen, in hun trouw aan het Katholieke geloof, blindelings deze nieuwe geloofsleer volgen zoals lammeren die naar de slachtbank geleid worden. Kinderen, word wakker voor de waarheid! Dit snode plan heeft de fundamentele geloofwaardigheid van de Katholieke geloofsleer in de loop der jaren veranderd.

Jullie beledigen Mijn Zoon wanneer jullie de Heilige Hostie in de hand ontvangen. Dat was hun werk.

Onze Lieve Vrouw, 18 januari 2012

De handcommunie is het werk van de Vrijmetselarij, geïnspireerd door Satan, diegene die eeuwig rebelleert tegen God. Onthoud dit goed.

Bron: Gloria News, Remnant Newspaper