Belangrijke nuance bij het Frans misbruikrapport

In de media werd het breed uitgesmeerd: in de Franse Katholieke Kerk werden sinds 1950 ruim 200.000 kinderen misbruikt, oplopend tot 330.000 als men het misbruik door leken in de Kerk erbij rekent. Deze cijfers staan te lezen in een rapport van een speciale onderzoekscommissie op vraag van de Franse bisschoppen, onder leiding van de Franse rechter Jean-Marc Sauvé. Maar de meeste media “vergeten” één belangrijk feit te vermelden omtrent deze cijfers.

Het gegeven aantal misbruikgeestelijken (homoseksuele priesters) ligt tussen de 2900 en de 3200 uit een totaal van 115.000 Franse priesters. Er werden zo’n 6500 getuigenissen van slachtoffers gehoord. Het rapport is ca. 2500 bladzijden lang, en werd de afgelopen drie jaar opgesteld.

Het aantal misbruikslachtoffers zou in de periode van 1950 tot nu op 216.000 liggen, en op 330.000 als men het misbruik door leken in de Kerk erbij rekent. Een enorm aantal. Sauvé gaf echter toe dat dit “een statistische schatting” is, gebaseerd op “projecties” vanuit de “seksuele wetenschappen”. Er is dus in principe geen solide basis voor deze nogal sterke bewering!

Enkel de Knack vermeldde dit gegeven in hun artikel, andere media “vergaten” dit te vermelden en spraken alsof het effectieve cijfers waren.

Jean-Marc Sauvé, die het onderzoek leidde, en achter deze “geprojecteerde cijfers” staat, stamt uit een Katholieke familie, maar werd in de jaren 1980 een socialist. Hij steunde onder meer de verwijdering van het kruis bovenop het beeld van Johannes Paulus II in Ploërmel.

Het gevolg van dit rapport kan men zich wel inbeelden: zeer veel goede, onschuldige Franse priesters zullen eens te meer het mikpunt van haat en vervolging worden.

Bron: Gloria news