COP26: Bergoglio ondertekent verklaring dat wereld oproept om zo snel mogelijk naar 0% netto CO2-uitstoot te gaan

Tijdens de ontmoeting ‘Geloof en Wetenschap: Richting COP26’ die deze morgen in het Vaticaan werd gehouden, naar aanleiding van de VN Klimaatconferentie in Glasgow in november, heeft Bergoglio samen met vertegenwoordigers van andere religies, en klimaatwetenschappers, een gezamenlijke verklaring ondertekend dat de wereld oproept om zo snel mogelijk tot netto 0% CO2-uitstoot te geraken; diens eigen uitstoot te reduceren en de uitstootreducering door armere landen te financieren.

Het document spreekt over “verschillende crisissen” die de mensheid onder ogen ziet, en dat er een “morele verplichting” bestaat om “samen te werken aan de genezing van de planeet.” De zogenaamde “klimaatverandering” zou een “ernstige bedreiging” zijn. En de oplossing? Ophouden God te tergen door de zonde?

Nee, de CO2-uitstoot reduceren tot netto 0%. Dat wil zeggen: enkel nog zonnepanelen, windmolens, warmtepompen, elektrische wagens, etc…

De gevolgen van zo’n energie-omwenteling waren reeds te zien in februari in Texas, toen het daar zeer hard vroor. Windmolens waren vastgevroren, zonnepanelen ondergesneeuwd, aardgasinstallaties begaven het eveneens door de vorst en mensen zaten dagenlang zonder stroom en zonder verwarming!

Het document dat Bergoglio heeft ondertekend, roept de wereld op zo snel mogelijk netto 0% uitstoot te bereiken. Het document roept ook overheden op om hun ambitie en hun internationale samenwerking te verhogen, ten gunste van een transitie naar “schone energie,” waarna de milleniumdoelstelingen van de VN zo min of meer werden opgesomd.

Het document geeft ook aan dat “wetenschappers hebben gewaarschuwd” dat we misschien nog 10 jaar tijd hebben om “de planeet te redden” en dat “toekomstige generaties ons niet zullen vergeven” als er nu niets wordt gedaan. De verklaring werd overhandigd aan de president van COP26 klimaatconferentie.

“Schone energie” is echter één grote leugen. Windmolens bvb. gaan maximaal 20 jaar mee, waarna die moeten afgebroken worden en daardoor nu reeds een enorme afvalberg ontstaat. De niet meer te recycleren onderdelen (vnl. de wieken) worden dan gewoon ergens in Afrika of afgelegen gebieden van de VS op een stortplaats gedumpt en begraven. En voor de productie van windmolens zijn er fossiele brandstoffen nodig… dus uitstoot van CO2. Vorig jaar verscheen in Daily Mail nog een artikel “Niet zo groene energie: honderden niet-recycleerbare glasvezel windturbinewieken gestapeld in een stortplaats.”

Hundreds of fiberglass wind turbine blades pile up in ...

De zogenaamde “groene energie” creëert – zeker op termijn – een enorme afvalberg. De winning van grondstoffen (zoals lithium) voor batterijen voor elektrische wagens is eveneens zwaar vervuilend voor het milieu.

Bron: Vatican News