Aartsbisschop Viganò nodigt katholieken uit om aan de kant geschoven niet-gevaccineerde priesters op te nemen in huis

Naar aanleiding van de recente verplichting voor priesters in bepaalde Amerikaanse bisdommen om ingespoten te zijn met het experimenteel Covid-19-vaccin om nog verder de H. Mis te mogen celebreren in kerken, heeft Aartsbisschop Viganò opnieuw een brief geschreven, waarin hij trouwe gelovigen die daartoe plaats hebben, opnieuw uitnodigt om, als dat nodig zou blijken, een priester die door zijn bisschop buiten werd gegooid omdat hij te “katholiek” is of het “vaccin” niet wil nemen, op te nemen in huis, zodat ze daar de H. Mis kunnen celebreren.

Brief over de recente oplegging van de verplichte vaccinatie in sommige Amerikaanse bisdommen

We hebben allemaal vernomen dat in sommige bisdommen van de Verenigde Staten van Amerika, en in het bijzonder in het aartsbisdom Chicago, de kerkelijke autoriteit haar geestelijken en trouwe werknemers verplicht om zich te laten vaccineren als voorwaarde voor het bijwonen van vieringen, liturgische activiteiten en pastoraal [werk] en zelfs alleen al om een priester met een bediening te zijn. Soortgelijke despotische maatregelen worden ook opgelegd in Italië en andere landen.

Priesters die zich niet houden aan de bepalingen van de Ordinaris zullen worden beroofd van hun priesterlijke vermogens en middelen van bestaan. Dientengevolge zullen veel kerken worden gesloten, met zeer ernstige schade aan de salus animarum [zielenheil van de gelovigen], vanwege het gebrek aan geestelijken die degenen kunnen vervangen die niet zullen worden geïnjecteerd met het experimentele genenserum. Voor zover bekend, zijn er niet weinig zielenherders die zich, zoals in hun recht als Amerikaanse burgers en katholieken, zullen verzetten met een duidelijke weigering van heiligschennende en onwettige bepalingen, die nietig zijn en die de betrokkenen blootstellen aan de concrete onmiddellijke gevaarlijke ernstige bijwerkingen, waaronder het risico op overlijden. Zonder de morele implicaties te noemen van het accepteren van de inenting van een medicijn voor de productie waarvan foetale cellijnen van abortussen worden gebruikt.

De onderdanigheid van de Bergogliaanse Hiërarchie aan de pandemische farce en het opleggen van de zogenaamde vaccinatie heeft de bedienaren van God veranderd in pandemische goeroes, de bisschoppen in verkopers van het experimenteel serum en het hele kerkelijke lichaam in het slachtoffer van massale experimenten. Dit vormt een ongekend verraad aan de goddelijke missie van de Kerk van Christus, aan de macht van herders en aan het mandaat van priesters, in een proces om de geopenbaarde religie te vervangen door een pseudowetenschappelijke cultus die grenst aan afgoderij. Als deze misstanden al ernstig zijn als ze afkomstig zijn van de civiele autoriteit – wiens corruptie en belangenconflicten nu algemeen bekend en aan de kaak worden gesteld – is de medewerking van de kerkelijke autoriteit aan deze wereldwijde misdaad nog ernstiger.

Geconfronteerd met dergelijke schendingen van de wet, is het noodzakelijk om zonder aarzeling de opzettelijke medeplichtigheid van de Hiërarchie aan het duivelse globalistische plan van de Grote Reset aan de kaak te stellen, en om krachtig en moedig weerstand te bieden aan deze onderdrukking die door de Heilige Stoel is bekrachtigd.

Ik hernieuw met klem de oproep die ik heb gedaan tijdens het recente evenement in Dubuque (Iowa) ten gunste van de ‘Coalition of Cancelled Priests‘, waarbij ik de leken uitnodigde om hun priesters te steunen met gecoördineerde initiatieven. Het is noodzakelijk om een Internationale Stichting op te richten die donaties en bijdragen van de gelovigen verzamelt en hen afleidt van parochies en bisdommen die samenzweren met het huidige Bergogliaanse regime. Wanneer de bisschoppen merken dat ze op de bankrekening worden aangesproken, zullen ze waarschijnlijk worden overgehaald om hun werk van het verbannen van de goede priesters te matigen. Initiatieven zoals de Coalitie voor Geannuleerde Priesters en andere soortgelijke projecten zijn dringend nodig in dit uur van vervolging. Ieder van ons zal, naar zijn middelen, een concrete bijdrage kunnen leveren – niet noodzakelijk alleen financieel – zelfs door simpelweg onze bijdragen toe te kennen aan degenen die ze verdienen en niet aan degenen die ze gebruiken om goede geestelijken lastig te vallen.

De katholieke gelovigen stellen hun huizen open voor priesters die worden vervolgd door de tirannie van de bisschoppen die gelieerd zijn aan het globalisme, waardoor ze beschikbaar worden voor de viering van het Heilig Misoffer. De vuurvaste gemeenschappen, verzameld rond deze huisaltaren, zullen dus in staat zijn om de gepaste aanbidding aan de Heilige Drie-eenheid en om te voordeel te halen uit de geestelijke bijstand van hun bedienaren. En moge de broederlijke liefde, gevoed door het delen van het ene Geloof, en gebed, het begin markeren van een wedergeboorte van de Heilige Kerk, vandaag verduisterd door huurlingen en verraders.

 + Carlo Maria Viganò, Aartsbisschop

Voormalige Apostolische Nuntius in de VS

3 oktober 2021

Dominica XIX Post Pentecosten

Bron: LifeSiteNews