Petrusbroederschap (FSSP): “We zijn ontmoedigd en angstig”

De Priesterbroederschap van Sint Petrus, of de Petrusbroederschap, heeft een verklaring gepubliceerd op hun website, waarin ze stellen dat ze door de publicatie van Traditionis Custodes “ontmoedigd en angstig” zijn.

De priesters van het Petrusbroederschap celebreren de Tridentijnse Mis “in eenheid met paus Franciscus“. Ze hebben in Nederland onder andere een parochie in Amsterdam (de St. Agneskerk).

Dit is hun verklaring:

De publicatie van het laatste motu proprio van paus Franciscus, Traditionis Custodes, dat nieuwe beperkingen heeft gesteld aan de buitengewone vorm van de Romeinse Ritus, zijn velen van ons ontmoedigd en angstig. Op dit moment is het te vroeg om te zeggen wat alle implicaties zullen zijn voor de Priesterbroederschap van St. Petrus, maar we verzekeren u dat we ons blijven inzetten om de gelovigen te dienen die onze apostolaten bijwonen in overeenstemming met onze Constituties en charisma zoals we hebben gedaan sinds onze oprichting. We moeten ernaar streven dit kruis te zien als een middel tot onze heiliging, en te onthouden dat God Zijn Kerk nooit zal verlaten. Onze Heer Zelf belooft ons de nodige genaden om onze kruisen met kracht en moed te dragen. We mogen echter niet nalaten ons deel als trouwe katholieken te doen; laten we bidden en offers brengen in ons dagelijks leven, en vertrouwen op de voorspraak van Onze Lieve Vrouw, St. Joseph, en onze patroonheilige, St. Petrus.

Er is één groot probleem bij iedereen die zich nu aangevallen voelt door het “Motu Proprio” van Bergoglio, en daardoor verbijsterd is: zij erkennen hem allemaal als dé paus en denken aan hem te moeten gehoorzamen. Maar Bergoglio is de paus NIET; hij heeft geen enkele autoriteit, en die zogezegde Motu Proprio is gewoon een vodje papier dat men gewoon in de prullenbak kan gooien. Het is niet meer waard dan het stukje papier met uw boodschappenlijst op. Bisschoppen “in eenheid met anti-paus Bergoglio” kunnen dan wel verbieden om nog in een openbare kerk de Tridentijnse Mis te celebreren, maar niemand kan het celebreren en bijwonen op andere plaatsen (“ondergronds”) verbieden.

Na de Tridentijnse Mis komt ook de Nieuwe Mis onder het hakblok, want Bergoglio wil de Nieuwe Mis “transformeren” in een “oecumenische Mis”, om in naam van “eenheid” samen met Protestanten te kunnen “vieren”. De Tridentijnse Mis kun je niet “transformeren” in een oecumenische Mis, de Mis in de volkstaal wél. Dat is de reden dat hij eerst de Tridentijnse Mis wil laten verdwijnen (dat is althans zijn ijdele hoop).

Maar het wordt nu toch wel eens tijd dat alle traditionalisten die zich nog met Rome verbinden (zoals FSSP, ICRSS, etc.), alsook alle andere traditioneel gezinde priesters en gelovigen, erkennen dat Benedictus nooit afstand heeft gedaan van het Pausschap, en bijgevolg Bergoglio de Paus niet is. Enkel zo zullen ze begrijpen wat er aan het gebeuren is. Satan heeft 8 jaar geleden zijn marionet geïnstalleerd, maar die marionet is géén opvolger van Petrus!

Een piraat aan het roer van het schip, ook al is hij nog zo goed vermomd, is niet de ‘opvolger’ van de kapitein die opgesloten zit in het ruim!

Bron: FSSP.com