Grote ravage in heiligdom van Beauraing na zwaar onweer en doorgang tornado op 19 juni

Het bisdom Namen meldde op 20 juni dat het heiligdom van Beauraing, waar Onze Lieve Vrouw in 1932-1933 verscheen aan vijf kinderen, eveneens werd beschadigd na de doorgang van een zeer zwaar onweer met een heuse tornado door de gemeente.

De bevolking van Beauraing is in shock na de passage zaterdagavond 19 juni, van een mini-tornado. Enkele mensen raakten lichtgewond, maar de materiële schade was zeer ernstig: daken van huizen gerukt, muren weggeblazen,… Ook het heiligdom van Beauraing werden niet gespaard. Het beeld van de H. Maagd bleef intact, maar de meidoorn (de struik waarin ze verscheen), werd vernield. Banken weggeblazen en vernietigd, bomen ontworteld, glazen daken afgerukt, om nog maar te zwijgen van het Maison de l’Accueil, dat ook werd beschadigd…

Pas zondagochtend, bij zonsopgang, werd de schade zichtbaar. “De Maagd heeft niets, het is een wonder”, zegt kanunnik Joël Rochette, vicaris-generaal en rector van het heiligdom. De meidoorn die het omringt en waarin de kinderen op de eerste dag van de verschijningen de Maagd Maria zagen, werd gedeeltelijk vernietigd. Het is met meer dan de helft verminderd! Ook de banken in de verschijningstuin waarop iedereen kan gaan zitten en mediteren werden grotendeels vernield. De bordjes die de verschillende plekken aanduiden, boden geen weerstand en zullen vervangen moeten worden.

Er is een project in de maak om deze ruimte te heroverwegen. Zoals de rector aangeeft, zal de restauratie van de tuin vandaag in een stroomversnelling moeten komen. Het slechte weer was nog maar net voorbij toen de eerste tekenen van sympathie het heiligdom bereikten. Mannen en vrouwen die hun diensten aanboden om de site schoon te maken en op te ruimen. Canon Rochette wil hen alvast bedanken. Deze mensen worden zeer snel gecontacteerd. Voorlopig moet de site beveiligd worden: hoogspanningslijnen zijn gevallen, stukjes glas liggen op de grond … Zondagochtend gaf de burgemeester van Beauraing, Marc Lejeune, zijn toestemming om vanaf 14 uur vrijwilligers met borstels en vorken om het voorplein vrij te maken.

De H. Maagd, die in Beauraing bekend staat als de Koningin met het Gouden Hart, vroeg om naar haar verschijningsplaats op bedevaart te komen, en om veel te bidden. Ze zei dat ze de zondaren zou bekeren.

Het is opmerkelijk te noemen dat in alle gemeenten van België, net Beauraing werd getroffen door deze ramp. In het verleden werden Mariale heiligdommen vaker getroffen door rampen, als teken dat Onze Lieve Vrouw en haar Zoon niet tevreden zijn, en de mens boete moet doen en zich bekeren.

Rampen in Mariale heiligdommen in het verleden

Zo werd Mexico-stad, waar Onze Lieve Vrouw in 1531 verscheen als de Maagd van Guadalupe, in 1629 door zware overstromingen geteisterd, waarbij 30.000 mensen verdronken. Zuster Petronila kreeg toen een visioen waarin O.L.Vrouw van Guadalupe het gat in de bedreigde dijk dichtte. Toen de zuster Onze Lieve Vrouw vroeg waarom ze niet bij haar Zoon tussenbeide was gekomen om de ramp af te wenden, werd haar gezegd dat de talrijke zonden van de bevolking een nog grotere straf, namelijk verwoesting door het vuur hadden verdiend, maar dat door de gebeden en boetedoening van de zuster, de straf was omgezet in overstromingen die vier jaar zouden duren. De wonderlijke tilma met de beeltenis van O.L.Vrouw van Guadalupe werd toen in een bootje overgebracht vanuit het heiligdom naar het paleis van de aartsbisschop, onder de stromende regen, doorheen sterke stroming en drijvend puin. Pas in 1634 begon het water te zakken, en kon het doek terug naar het heiligdom gebracht worden.

Lourdes werd ook al meermalen door rampen getroffen. De zwaarste ramp vond plaats in juni 2013, toen het peil van de Gave sterk steeg door hevige regenval, en Lourdes overstroomde. De ravage in het heiligdom was totaal. Ook vele souvenierwinkels en hotels hadden het zwaar te verduren.

Precies vijf jaar later, in juni 2018 gebeurde hetzelfde, maar was de overstroming minder zwaar (het waterpeil kwam zo hoog niet).

Herkennen we de tekenen die ons gegeven worden?

Bron en foto’s: diocesedenamur.be