Cruz: Bergoglio “was zeer gekwetst” door het document van de Congregatie van de Geloofsleer omtrent het homohuwelijk

Juan Carlos Cruz, de homoseksueel die Bergoglio vorige maand benoemde tot lid van de Pauselijke Commissie voor de Bescherming van Minderjarigen, werd onlangs geïnterviewd door de Chileense krant La Tercera. In dat interview zegt Cruz dat Bergoglio zich niet vereenzelvigt met de inhoudt van het Responsum van de Congregatie van de Geloofsleer omtrent het homohuwelijk – het document waar de Belgische Bisschop Bonny zich over ‘schaamde’ in een opiniestuk in de Standaard.

Velen dachten dat dit document er kwam met de volle goedkeuring van Bergoglio, en dat hij dus eveneens achter dit document stond, wat in tegenstelling zou zijn met vele voorgaande uitspraken en gebaren van Bergoglio tegenover homoseksuelen. Maar Cruz werpt een ander licht op de zaak.

In het stuk in de krant zegt hij dat hij op 20 maart van Bergoglio een telefoon ontving – de dag van zijn benoeming en de dag dat in La Tercera een opiniestuk van zijn hand verscheen over het Responsum van de Congregatie van de Geloofsleer. Bergoglio gaf hem tijdens dat gesprek te verstaan dat hij zich niet vereenzelvigt met de inhoud van het Responsum.

Een fragment uit het interview:

LT: Sprak u met de paus nadat u het document zag?

Cruz: “Ja, ik heb met de paus gesproken. Ik wil niets vertrouwelijk vertellen, maar ik weet dat de paus hierdoor erg gekwetst is, hoewel hij er uiteindelijk verantwoordelijk voor is. Ik heb een voorgevoel dat hij op één of andere manier deze situatie zal herstellen.

LT: Wat was dan de reden waarom dit document finaal gepubliceerd werd? Heeft hij het niet gezien?

Cruz: “Ik weet de details niet, maar ik weet dat hij het niet ondertekende. Desalniettemin, werd het zogenaamde Responsum, waarvoor de Congregatie van de Geloofsleer verantwoordelijk is, gepubliceerd. Dat verontschuldigt niet de paus, omdat hij voor alles verantwoordelijk is. De paus die ik ken is niet een paus die zich op deze manier met de LHBT-gemeenschap vereenzelvigt, integendeel.

Cruz zei al eerder over zijn benoeming dat dit een “duidelijk teken is” dat de Kerk geëvolueerd is in de juiste richting.”

En wat Cruz in het interview zegt, lijkt aan te sluiten bij wat o.a. Kardinaal Burke suggereerde: dat Bergoglio zich in de angelustoespraak van 21 maart distantieerde van het document door te benadrukken dat Gods stijl “nabijheid, medelijden, tederheid” is op te roepen om getuigenis af te leggen van Jezus “niet met theoretische veroordelingen, maar met gebaren van liefde”, en “legalisme of klerikaal moralisme” “dorre grond” te noemen.

Sommigen suggereren dat Bergoglio “verraden” is geweest door Kardinaal Ladaria, de huidige Prefect van de Congregatie van de Geloofsleer.

Bron: Eponymous Flower