Vaticaan zal in Goede Week 1200 armen en daklozen inspuiten met het coronavaccin

Het Vaticaan zal in deze Goede Week 1200 van de meest arme en gemarginaliseerde mensen uit Rome inspuiten met de experimentele covid-injectie van Pfizer, en noemt dit “liefdadigheid.”

De Pauselijke Aalmoezeniersdienst heeft ervoor gezorgd dat 1200 armen en de daklozen in Rome de gelegenheid krijgen om zich te laten inspuiten met het coronavaccin in de Paulus VI-hal in het Vaticaan.

Bovendien is er de mogelijkheid om aan het Vaticaan te doneren voor die vaccinaties “om het wonder van liefdadigheid tegenover onze armste en meest kwetsbare broeders en zusters, en om hen de gelegenheid te bieden om toegang te krijgen tot behandeling en vaccinatie.”

De gelovigen die dat wensen kunnen betalen voor een vaccin voor een arme via een online donatie naar het account van de Pauselijke Aalmoezeniersdienst.

Bron: Vaticannews