Waarom de ontwikkelingen rond de Krim zo gevaarlijk zijn: bij de annexatie in 2014 was Poetin bereid kernwapens in te zetten

Artikel van onze website Eindtijdklok hier opnieuw gepost, vanwege het groot belang ervan:

In onze reguliere media: geen kat die erover bericht; de mensen worden ‘dom’ gehouden met het eindeloze geblaat over “corona”. Maar de ontwikkelingen in Oekraïne, rond de Krim, zijn uiterst gevaarlijk en zorgwekkend. De Nationale Raad van Veiligheid en Defensie van Oekraïne spreekt reeds oorlogstaal en zegt klaar te zijn voor “gelijk welk conflictscenario met Rusland.” NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg wil de praktische steun voor Oekraïne verhogen; de VS heeft een lading militair materieel doen aankomen in de haven van Odessa en Oekraïne heeft reeds een plan klaarliggen om “geschonden rechten van landeigenaars” op de Krim te herstellen nadat het grondgebied terug is veroverd op de Russen. Maar wat ons het meeste zorgen moet baren is het feit dat Poetin in 2015 heeft toegegeven dat hij bij de annexatie in 2014 bereid was nucleaire wapens in te zetten mocht toen iemand zich hebben komen bemoeien. Indien Rusland toen bereid was nucleaire wapens in te zetten, zullen ze daar nu zeker ook toe bereid zijn. En dat betekent maar één ding: er komt een nucleaire oorlog in Europa.

We berichtten reeds eerder op Eindtijdklok dat de Russische Minister van Buitenlandse zaken zei dat alle banden tussen de EU en Rusland zijn doorgesneden, dat er troepenopbouw is in de Donbasregio en het allerbelangrijkste: dat de Oekraïense President Zelensky een decreet heeft ondertekend voor de herverovering en herintegratie van de Krim.

NAVO voert steun op

NAVO Secretaris-generaal Jens Stoltenberg heeft tijdens een persconferentie na de meeting van de NAVO Ministers van Buitenlandse Zaken op 23 maart aangekondigd dat de NAVO de politieke en praktische steun voor Oekraïne en Georgië, die nauwe en hooggewaardeerde ‘partners van de NAVO in het Zwarte Zeegebied zijn, opvoeren. Onder ‘praktische’ steun mag men ‘militaire steun’ verstaan.

Wapenleveringen van de VS

En die steun kwam er reeds de volgende dag: in de Oekraïense havenstad Odessa meerde op 24 maart het Amerikaans cargoschip Ocean Glory aan met een 350 ton Amerikaans militair materieel, waaronder 35 Humvee’s (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle). De Amerikaanse overheid heeft $250 miljoen aan militaire hulp beloofd aan Oekraïne, waarvan $75 miljoen aan wapentuig.

Oekraïne verwacht nog een lading radars en drie Island-class patrouilleschepen. De vorige lading militair materieel kwam aan op 10 februari 2021.

Nationale Raad voor Veiligheid en Defensie: Oekraïne is klaar voor oorlog

De Nationale Raad voor Veiligheid en Defensie van Oekraïne is klaar voor elk conflictscenario met de Russische Federatie. Secretaris Oleksiy Danilov zei op Radio NV/

“Het is moeilijk voor mij om te zeggen hoe de situatie met de Russische Federatie zal ontwikkelen omdat er verschillende scenario’s zijn, niet één. We zijn klaar voor gelijk welk scenario.”

Volgens Danilov begrijpt Oekraïne dat het niet alleen staat in het confronteren van de “agressor”. Hij benadrukte:

“We moeten begrijpen dat we niet alleen zijn, we hebben partners en we communiceren voortdurend met hen, onze vingers op de pols houdend. We hebben een duidelijk beeld van wat er in Europa gebeurt, in de Europese Unie, wie echt onze partner is en wie slechts doet alsof hij onze partner is. Er zijn er die aanpappen met de Russische Federatie.”

Voorbeelden van ‘partners’ van Oekraïne zijn ongetwijfeld het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Voortdurende provocaties

Biden liet afgelopen week strategische B-52 bommenwerpers opstijgen voor een beginnende schijnaanval op Rusland via de Noordpool. De toestellen keerden boven Canada weer om, maar een reactie van het Kremlin kon niet uitblijven. Maar liefst drie Russische kernonderzeeërs braken gelijktijdig vlak naast elkaar door het poolijs. Vanaf die positie kunnen steden in de VS worden vernietigd:

Plan klaar voor “na de herverovering van de Krim”

Op 20 maart 2021 heeft Rusland een decreet goedgekeurd die alle niet-Russische inwoners op de Krim op bijna het hele eiland verboden om nog grond te bezitten. Oekraïne bestempelt dit als een “illegale daad door een bezettende macht, die internationale humanitaire wet overtreedt.” De Permanente Vertegenwoordiger van Oekraïne bij International Organisations zei op de vergadering van de Permanente Raad van OSCE op 25 maart dat het decreet “nietig en ongeldig is: na de herverovering van de Krim zullen de rechten van de landeigenaars geschonden door de bezettende macht volledig in ere hersteld worden.” Wellicht voerde Rusland dit decreet in om destabiliserende invloeden vanuit het buitenland tegen te gaan. Ook de Europese Unie heeft dit decreet formeel veroordeeld.

De Europese Unie erkent tevens annexatie van de Krim bij het Russisch grondgebied niet, en noemt die annexatie “illegaal.” In een nieuwe verklaring werd onderlijnd dat de EU de Krim nog steeds als een deel van Oekraïne beschouwt.

Poetin was bereid kernwapens in te zetten bij annexatie Krim

Eén ding moet bij ons een alarmbel doen rinkelen bij al deze provocaties en ontwikkelingen rond de Krim. Poetin gaf in maart 2015 in een interview toe dat hij tijdens de annexatie in 2014 bereid was nucleaire wapens te gebruiken mocht dat nodig zijn geweest.

“We waren bereid om dit te doen… De Krim ons ons historisch territorium. Er leven daar Russische mensen. Zij waren in gevaar. We kunnen hen niet in de steek laten.”

Als Poetin de Krim in 2014 ging verdedigen met nucleaire wapens, zal dat nu niet anders zijn. Dat betekent maar één ding als alles verdergaat zoals het nu bezig is: er komt nucleaire oorlog. Heel de “coronacrisis” zal dan verbleken in het niets bij de crisis die komt.

Profetieën over Europa

Tijdens WOII werd het tegelijkertijd oorlog in Europa (Nazi-Duitsland tegen het VK en Frankrijk) en Azië (Japan tegen China en de VS). Terwijl er momenteel vele haarden zijn waar gevechten kunnen en zullen losbarsten tijdens de komende wereldoorlog (denken we maar aan China-Taiwan; Iran-Israël; Syrië (met Rusland en de VS tegenover elkaar); etc) is het goed om te kijken wat ons, in Europa te wachten staat.

Het is voorzegd dat zodra Europa in een dictatuur zou veranderen [de corona-dictatuur], de oorlog niet veraf meer zou zijn:

Kijk nu terwijl de Europese landen bezwijken aan een dictatuur die geen haar beter is dan in de dagen van Hitler [cf. de corona-dictatuur]. De plannen van de wereldgroepering, om elk land in Europa over te nemen, liggen klaar. Babylon zal, zoals voorzegd, ineenstorten. De Beer en de Rode Draak zullen, zoals voorspeld, ten strijde trekken. (18 februari 2012)

De twee bondgenoten, Rusland en China, zullen hun krachten bundelen. Dit zal gebeuren zodra het Beest met de tien horens oprijst om hun lankmoedige, onschuldige bevolking te overheersen. Het Beest met de tien horens is de Europese Unie, Mijn dochter, Babylon genoemd in het Boek der Openbaring. Babylon zal vallen en gedomineerd worden door de grote Rode Draak, China, en zijn bondgenoot de Beer, Rusland. (19 februari 2012)

De haat, die het hart van die leiders vervult aan wie, door gewone mensen, de verantwoordelijkheid voor het bestuur van hun land toevertrouwd werd, zal zich verspreiden. Zij zullen hun eigen volk verraden. Miljoenen zullen gedood worden en er zullen veel naties bij betrokken zijn. Jullie moeten weten dat de zielen van diegenen die vermoord zullen worden, en die aan geen enkele misdaad schuldig zijn, door Mijn Zoon gered zullen worden.

De vaart van deze oorlogen zal escaleren, en nauwelijks zullen vier delen van de wereld erin verwikkeld geraakt zijn, of de grote oorlog zal aangekondigd worden. Jammer genoeg zullen er nucleaire wapens gebruikt worden, en velen zullen lijden. Het zal een angstaanjagende oorlog zijn, maar deze zal niet lang duren.

Bid, bid, bid voor al de onschuldige zielen en blijf Mijn allerheiligste Rozenkrans bidden, drie keer per dag, om het lijden dat door wereldoorlog III zal ontstaan, te verzachten. (De H. Maagd, 6 september 2013)

In 1968 kreeg in Valdres, Noorwegen een oude vrouw een visioen van God over de eindtijd. De evangelist Emmanuel Minos noteerde het, en maakte het jaren later bekend. Zij zag het moreel verval van de maatschappij en een grote geloofsafval in haar land en in heel Europa. Vlak voor het begin van de derde Wereldoorlog zag ze Europa overspoeld worden met migranten, dan zal Jezus komen (zoals door vele zieners voorzegd: de Waarschuwing) en dan breekt de Derde Wereldoorlog uit, die volgens haar een korte oorlog zal zijn. 

Het is goed zich voor te bereiden indien u dat nog niet gedaan hebt. Bid ook dagelijks het gebed voor Gods Zegel van Bescherming en haal dit gebed afgedrukt in huis; dit zal u en uw huis beschermen in tijden van oorlog en u onzichtbaar maken voor vijanden.

Bronnen: Ukrinform (1) (2) (3) (4) /CNN / Xandernieuws

Oorspronkelijk gepubliceerd op Eindtijdklok (bewerkte versie)