Witte Donderdag

Op Witte Donderdag herdenken we het Laatste Avondmaal of Paasmaal van Jezus met zijn Apostelen.

Vóór dat Paasmaal waste Jezus de voeten van zijn Apostelen. Dat deed hij om te tonen dat wie de hoogste wil zijn, de dienaar van allen moet zijn. Jezus legt de nadruk op nederigheid en dienstbaarheid. Maar ook de zuiverheid om de H. Mis te celebreren en de H. Communie te ontvangen. De voeten zijn de ledematen die (toen) het snelst vuil werden door het stof van de aarde. Dat stof is een zinnebeeld van de (dagelijkse) zonden. Jezus wast die af. Vandaar dat we het Confiteor (schuldbelijdenis) bidden aan het begin van de H. Mis, en om vergeving vragen.

Tijdens dat Laatste Avondmaal stelde Jezus de H. Eucharistie en het Priesterschap in. Hij zou het Eucharistisch offer voltooien op Goede Vrijdag, bij zijn dood aan het Kruis. Elke keer dat wij de H. Mis bijwonen, staan wij aan de voet van het Kruis (de H. Mis is het onbloedig Kruisoffer dat wordt tegenwoordig gesteld) en zitten wij vervolgens aan Tafel bij Jezus, die ons zijn Vlees te eten geeft.

Gedenken wij dit Liefdemysterie met nog meer aandacht en met het volle besef van wat Jezus toen heeft gedaan om ons tot de Zijnen te maken.

En trachten wij deze avond/nacht Jezus ook te vergezellen in zijn doodsstrijd, toen Hij de zonden van deze wereld, waarvoor Hij wilde boeten, moest aanschouwen.

“Ging het dan uw krachten te boven één uur met Mij te waken? (Marc. 14,37)

Een gezegend Paastriduüm gewenst aan alle lezers.