Was briefje uit 1941 gevonden in sluitsteen van kerk een teken?

In oktober vorig jaar werd tijdens werkzaamheden in de Sint-Jacobskerk in Antwerpen in een sluitsteen van een gewelf een tijdscapsule ontdekt: een luciferdoosje met daarin een brief uit het jaar 1941 – tijdens WOII. Het was daarin verstopt door schilders, en bevatte onder andere een aanmaning om te zorgen voor een voorraad voedsel in huis als het nog eens oorlog wordt. Dat dit briefje uitgerekend in een kerk werd geplaatst (én uitgerekend nu werd teruggevonden!) is toch wel bijzonder.

Dit is de boodschap op de brief, geschreven op twee activiteitenbonnen van de Dienst der Stadsgebouwen:

In ’t jaar 1941 word de zoldering der kerk gelijmd met een rollende stelling van 26 meters hoog, voor den dienst stadsgebouwen. Als die zoldering nog eens geschilderd zal worden, zullen wij niet meer tot deze aarde behoren, wij moeten ons nakomelingen zeggen dat wij het niet plezierig in ons leven gehad hebben. Twee oorlogen hebben wij medegemaakt, één in 1914 één in 1940, dat kan nog al tellen he!!!
Wij staan hier te werken zwart van den honger, tot den laatsten cent persen zij ons af om een weinig eten.
Ik geef onze nakomelingen den goede raad als het nog eens oorlog word in de levensloop zorgt goed, voor een voorraad in huis, zoo als rijst, koffie, bloem, tabak, tarwe, graan voor u in ’t leven te houden!!! Geniet vol op van ’t leven, neemt bijtijds een ander vrouwtje, voor degene die getrouwd zijn pas op ’t huis!!! Salut mannen!!!

Gedaan den 21 juli van ’t jaar 1941 door de schilders dienst der gebouwen
John Janssen, Jul Gyselinck, Louis Chantraine en Jul Van Hemeldonck.

De schilders waren vermoedelijk geen al te gelovige mensen, vermits ze suggereren om “bijtijds een ander vrouwtje” te nemen. Wellicht schreven ze dit voor de grap. Maar de meest opmerkelijke passage van het briefje is toch wel deze waarin ze aanmanen om goed te zorgen voor een voorraad in huis “voor u in ’t leven te houden“.

Het is opmerkelijk dat dit briefje – geschreven tijdens WOII, in een tijd van crisis en schaarste – anno 2020 werd ontdekt, op het moment dat de gefabriceerde ‘coronacrisis’ toesloeg. Zoals we gisteren schreven, ziet de toekomst er niet al te rooskleurig uit, want volgens de voorzeggingen in het Boek der Waarheid zal het niet lang nadat Europa in een dictatuur veranderde, op de koop toe oorlog worden. En het ‘toeval’ wil dat er nu een escalatie dreigt in Oekraïne.

Zou God met dit briefje in de nok van een kerk ons een bijkomend teken hebben willen geven? Ook in de profetische boodschappen van het Boek der Waarheid werd ons aangemaand om ons voor te bereiden.

Bron: Instagram stad Antwerpen