Onze Lieve Vrouw toonde in het visioen te La Salette ‘twee pausen’ waarvan men niet zou weten wie de ware paus is

175 jaar geleden verscheen Onze Lieve Vrouw in La Salette aan twee Franse herderskinderen, Maximim Giraud en Mélanie Calvat. Zij deelde hen elk een geheim mee, dat bekend staat als het Geheim van La Salette, en waarin zij onder andere vertelde dat in de (toen) verre toekomst het Vaticaan volledig zou afvallen van het geloof.

In het geheim dat Mélanie ontving, lezen we (editie van 1904, door Abbé Combé):

De kerk zal verduisterd zijn , de wereld in verschrikking, maar daar zijn Henoch en Elia. Vervuld met de geest Gods preken ze met kracht zodat de mensen die van goede wil zijn in God geloven. Zo zullen veel zielen gered worden. Ze zullen grote vorderingen maken door de deugd van de H.Geest en zullen de duivelse dwalingen van de Antichrist veroordelen. Maar Henoch en Elia zullen ter dood gebracht worden, het heidense Rome zal verdwijnen, het hemelvuur zal neerstorten en drie steden verslinden, het ganse heelal zal met afgrijzen geslagen zijn.

Abbé Combé schreef daarbij in een voetnoot het volgende:

“Ik heb van Mélanie vernomen dat de Kerk op deze manier zal verduisterd worden:

  1. Dat men niet zal weten wie de ware paus is;
  2. dat voor een bepaalde tijd de Heilige Mis zal ophouden te worden opgedragen in kerken, en ook in [gebeds-] huizen: Maar zij zag dat het Heilig Misoffer niet zou ophouden: het zou opgedragen worden in grotten, in onderaardse gangen, in schuren en in nissen.”

Het is duidelijk dat Mélanie in haar visioen van Onze Lieve Vrouw gezien heeft dat er twee mannen gekleed gingen als paus, en dat dit op onze tijd slaat.