Dr. Sherry Tenpenny doet uit de doeken HOE de Covid-19-injectie je immuunsysteem verwoest

Vanwege het belang van dit artikel dat we op Eindtijdklok publiceerden, willen we het ook hier publiceren, zodat zoveel mogelijk mensen deze informatie krijgen:

In een interview met Alex Jones doet Dr. Sherry Tenpenny, die in het verleden nog directeur was van een ziekenhuis in Mexico en van 1986 tot 1998 werkte als spoedarts, uit de doeken op welke manieren de injectie die men valselijk een vaccinatie noemt, uw immuunsysteem kan en zal verwoesten. Deze uiteenzetting is nog veel gedetailleerder en preciezer dan die van prof. Dolores Cahill.

Ze vertelt:

Ik spendeerde honderden uren aan het doorzoeken van de medische literatuur, kijkend naar al die dingen geassocieerd met dit nieuw type injectie. We kunnen dit zelfs geen vaccin noemen, want het voldoet aan geen enkele van de criteria – legale criteria – van wat een vaccin zou moeten doen. Een vaccin zou je moeten verhinderen ziek te worden. Dit is hier niet het geval. In de vernoemde literatuur zeggen ze: het zal je wellicht niet beletten ziek te worden, of wat dan ook tegenhouden; het kan het risico van ernstige infectie verminderen, en het kan de duur van je symptomen verlagen, maar het spreekt op geen enkele manier over het jou behoeden van ziek te worden, wat een vaccin zou moeten doen. Het tweede is dat een vaccin de verspreiding van infectie zou moeten stoppen. Ze hebben al gezegd dat dit vaccin dat ook niet doet. Het is niet bedoeld om ziekenhuisopnames te doen afnemen, en het gaat het sterftecijfer niet naar beneden halen, want het sterftecijfer is al extreem laag, want zoals je weet, zijn de covid-sterftecijfers absoluut gefabriceerd en we zullen nooit in staat zijn om dat uit te klaren, om de waarheid te weten te komen.

 

Zodus het is géén vaccin, en ik moedig iedereen aan om de enige reden te begrijpen waarom ze het een vaccin noemen is: 1) om miljarden dollars aan subsidies te krijgen, 2) om de bescherming te krijgen van de PREP act van 2005 als een bedekte tegenmaatregel zoals bij een [echt] vaccin, en nummer 3), we hebben een multi-generatie indoctrinatie dat ondanks al het werk dat jij, ik en vele anderen de afgelopen 20 jaar hebben gedaan, mensen nog steeds geloven dat vaccins veilig en grondig getest zijn – wat ze niet zijn. Ze denken dat ze je zullen behoeden van ziek te worden – wat ze niet doen. Ze denken dat ze absoluut noodzakelijk zijn – wat ze niet zijn. En ze veroorzaken geen enkele schade – wat een flagrante leugen is.

 

Zodus, de overgrote meerderheid van de mensen werden over meerdere generaties geïndoctrineerd over het concept van een vaccin. Dus, wanneer ze dan horen over het covid-vaccin, dan denken ze: ‘Oh, het is net zoals een ander griepvaccin. Oh, veroorzaakt het coronavirus geen griep? Dus dit is net zoals het krijgen van een een zoveelste griepvaccin. Als ik deze spuit‘ – alstublieft stop het een vaccin te noemen – ‘als ik deze spuit of deze injectie kan krijgen, kan ik weer teruggaan naar een normaal leven’ – wat je niet zult doen. Ze vertelden dat je nog steeds een masker moet dragen, je nog steeds de sociale afstand moet bewaren en nog steeds moet contactopsporing moet doen, en het zal je niet beletten ziek te worden.

 

Ik heb in feite 10 toegangsmechanismen uitgetekend over hoe – wanneer je deze injectie krijgt, wanneer je dit mRNA krijgt, of je het spike-eiwit krijgt dat al genetisch gemodificeerd werd en ingebracht werd in een adenovirus voor de J&J spuit; wanneer je dit spike-eiwit antilichaam in je systeem krijgt – het permanent en onomkeerbaar je immuunsysteem zal veranderen.

Tenpenny zegt dat als ze er 10 gevonden heeft, er wellicht meer zijn, maar dat ze ze wellicht nog niet heeft gevonden. En ze vertelt verder:

Het hele doel van het hebben van het spike-eiwit in je bloedsomloop is om een antilichaam te ontwikkelen tegen dat spike-eiwit. In theorie betekent dat, wanneer je de volgende keer in contact komt met een coronavirus, of specifiek het SARS-Covid-2-virus, dit antilichaam je zou moeten verhinderen van ziek te worden. Niet enkel verhindert het je niet van ziek te worden; het antilichaam zelf zal zich keren tegen jouw lichaam en verwoesting en massale auto-immuunziekten veroorzaken – geen cytokinestorm (of anafylactische shock), maar een auto-immuunziekte.

 

Dit is een zeer goed ontworpen moordwapen. Ik bedoel: het is geen vaccin, het is een injectie of een spuit; we noemen het een genetische modificatie-technologie en ik denk dat het heel belangrijk is voor jullie lezers, om het goed en juist te vatten over hoe dit mRNA werkt. Want heel wat van de mainstream media zeggen: O jullie complotdenkers en antivaxxers zeggen allemaal dat mRNA je DNA verandert, en het verandert het niet. En raad eens? Ze zijn juist! Het verandert je DNA niet, want dit is hoe het proces werkt: je hebt DNA en doorheen een enzym reverse-transcriptase [hier maakt Dr. Tenpenny een fout: het moet RNA-polymerase zijn, nvdr], maakt het een kopie daarvan en dit is wat geïnjecteerd wordt in je lichaam. Dat mRNA gaat doorheen een systeem dat het ribosoom wordt genoemd, en creëert een eiwit of proteïne.

Verder zegt ze dat het spike-eiwit dat door dat mRNA wordt aangemaakt gelijkaardig zou moeten zijn aan de spike-eiwitten op de coronavirussen die de afgelopen 60 jaar hebben gecirculeerd. We weten dat er ongeveer 35 à 40 individuele types coronavirussen bestaan, en zeven daarvan kunnen mensen besmetten. Het spike-eiwit werkt als een sleutel en bindt op een ace-receptor aan het oppervlak van je cel. Wanneer de deur geopend wordt, dringt het virus binnen in de cel en kan het zich vermenigvuldigen.

Het probleem met het antilichaam dat tegen dit spike-eiwit wordt gecreëerd is het volgende:

Het is een abnormaal antilichaam, het is een niet-neutraliserend antilichaam, omdat het antilichaam niet gemaakt is voor het hele virus; het is gemaakt voor een heel klein stukje, het spike-eiwit genaamd [de ‘uitsteeksels’ op het virus]. Zodus het gedraagt zich niet zoals een antilichaam dat doet, zoals bij [vaccins tegen] mazelen, pokken, of iets gelijkaardig.

Foto: Pixabay (publiek domein)

Een antilichaam ziet er uit zoals de hoofdletter Y. De twee bovenste armen van de Y worden de Fab-segmenten genoemd en de stam van de letter Y wordt het Fac-fragment genoemd. De Fab-fragmenten aan de top is datgene wat virussen, stukken van bacteriën en dergelijke vastgrijpt en neutraliseert en zorgt dat het weggaat. Maar in dit geval (van het antilichaam dat verkregen wordt voor het spike-eiwit) is het het Fac-fragment, de stam van dat antilichaam dat een groot aantal problemen veroorzaakt. Eén iets is dat die stam van dat antilichaam kan binden aan weefsel in je longen, het kan binden aan eosinofielen en basofielen [types witte bloedcellen, ndvr] en andere types receptoren wat anafylactische shock kan veroorzaken, het kan allerlei problemen veroorzaken bij directe modificatie van je macrofagen [cellen die o.a. lichaamsvreemde cellen en moleculen (waaronder virussen en bacteriën) door middel van fagocytose (eten) en pinocytose (drinken), waarna dit wordt afgebroken in een voedselvacuole, ndvr]; het kan kruisreageren met menselijk weefsel, auto-immuunstoornissen veroorzaken…

 

Zodus dit antilichaam is het probleem. Beide Fab-delen en het Fac-deel, beiden, zorgen individueel voor een reeks ravages/verwoestingen. Het probleem is dat we mRNA injecteren dat een “recept” heeft om het spike-eiwit te bouwen, om daartegen dan een antilichaam te maken, wat ons zou moeten gezond houden en ons verhinderen van ziek te worden. Maar in de plaats daarvan creëren we een proces waarbij die antilichaam-replicatie daar voor altijd zal zijn, vanwege B-cel sensibilisatie [B-cellen zijn een type witte bloedcellen die o.a. de antilichamen aanmaken] en we hebben er geen idee van hoe lang dat mRNA blijft vertaald worden en de eiwitten creëert; we hebben geen idee hoe lang dat eiwit in je systeem blijft; we hebben geen idee hoe lang de antilichamen zullen circuleren en overleven en we weten niet hoe lang de B-cellen actief zullen zijn; we hebben geen idee – want we hebben geen lange-termijnstudies – in elke van die stappen of het je vatbaar maakt voor ziekte, voor de hele populatie, voor een ongekende periode, misschien de rest van je leven – dat je vatbaar kan zijn voor auto-immuunziekten, shock, allergieën, en de dood, van iets dat je zou moeten verhinderen van ziek te worden.

Mechanismen waarop je immuunsysteem kan verwoest worden

Tenpenny heeft 10 mechanismen ontdekt waarop je immuunsysteem kan kapot gemaakt worden door de corona-injectie. Ze legt er enkele uit.

1. Polytethyleenglycol

Het eerste mechanisme waarop de covid-19-injectie je immuunsysteem kan verwoesten is deze [enkel bij de mRNA vaccins van Pfizer en Moderna, nvdr]:

Het mRNA is vrij onstabiel. Zodus om het geïnjecteerd te krijgen in je lichaam moesten ze er een omhulsel rond brengen, een lipidencoating (een omhulsel van vetpartikels). Zie het alsof ze het in een bubbel hebben gestopt. En in dat omhulsel van die bubbel zit er iets dat polyethyleenglycol (PEG) heet. We werden voor polyethyleenglycol gesensibiliseerd doorheen vele vele producten die dit bevatten. Er zijn honderden, zoniet duizenden producten die polyethyleenglycol (PEG) bevatten.

PEG is een molecule (een polyether) die afgeleid werd van petroleum. Het wordt in de farmacie ook wel macrogol genoemd. PEG wordt op brede schaal gebruikt. PEG zit verwerkt in talloze huidcrèmes, wordt gebruikt als basis voor glijmiddel, laxeermiddel, als onderdeel van heel wat soorten tandpasta. Het zit verwerkt in heel wat farmaceutische middelen Het wordt zelfs in de voeding toegepast als anti-schuimmiddel onder het nummer E1521. Echter, heel wat mensen hebben een allergie ontwikkeld voor PEG. Dr. Tenpenny legt uit:

De literatuur zegt nu dat mensen allergieën ontwikkelen voor PEG. In de jaren 1960 was dat 2% van de populatie; nu is dat 70 tot 72% van de populatie. Wanneer je daar gevoelig voor bent, betekent dat je daar allergisch voor bent. Wanneer je deze spuit injecteert die dit PEG heeft als omhulsel; is dat hetgeen wat leidt tot anafylactische shocks en dood.

Ze wijst erop dat de meeste directe allergische reacties (inclusief de dood) op de vaccins van Pfizer en Moderna te wijten zijn aan de aanwezigheid van PEG in het vaccin.

2. Hernieuwde blootstelling

Je krijgt het spike-eiwit, je ontwikkelt een anti-lichaam die eruit ziet als de letter Y, het anti-spike-antilichaam, wanneer je je injectie krijgt. Dit zijn al de mensen in de categorie “Ik heb het vaccin gekregen en ik ben oké; ik kreeg nergens een reactie op”, totdat ze opnieuw worden blootgesteld aan een coronavirus. En het hoeft niet het SARS-Covid-2 [=Covid-19] virus te zijn; gelijk welke van de 37 coronavirussen die hier rondwaren. Wat er dan gebeurt is dat wanneer je opnieuw blootgesteld wordt, je de auto-immuunziekte in gang zet.

 

Dat antilichaam [tegen het spike-eiwit] kan twee dingen doen: het kan zich vasthechten aan het virus en het in de neutrofiele granulocyten [het meest algemene type witte bloedcellen of leukocyten] brengen, het virus dan vrijlaten het virus begint zich te vermenigvuldigen, en je krijgt een zware infectie, zwaarder dan wanneer je het vaccin niet kreeg. Dit wordt antilichaam-afhankelijke versterking (antibody dependant enhancement of ADE) genoemd. Dit gebeurt in alle studies die reeds gaande zijn sinds 2005, want ze hebben getracht een coronavirusvaccin te ontwikkelen sinds 2005 omdat een groot deel van de griepachtige ziekten wereldwijd veroorzaakt worden door coronavirussen. […]

Het is vooral sinds de uitbraken van SARS en MERS begin deze eeuw, dat men begonnen is met het trachten ontwikkelen van coronavaccins, maar dat bleef zonder resultaat. Dr. Tenpenny wijst, net zoals o;a. prof. Cahill, op de dierproeven die faalden:

Ze konden het nooit voorbij de veiligheidsstudies krijgen, want al de dieren waar ze een coronavirusvaccin op testten met het volledige virus – ze testten het op ratten, konijnen, fretten, hamsters en apen – werden allemaal zeer ziek, of ze stierven. Zodus de FDA (Food and Drug Administration) ging hen nooit toelaten om verder te gaan, vanwege de dierproeven, want ze konden de veiligheid niet aantonen. Want: zodra ze het vaccin kregen waren ze eerst oké; dan werden ze opnieuw blootgesteld aan het virus, en dan werden ze allemaal ziek en stierven ze. Ze faalden zowel op veiligheid als efficiëntie; want het hele doel van een vaccin is vanuit een pro-vaccin perspectief is dat wanneer je opnieuw wordt blootgesteld, je niet ziek wordt.

Dit keer hebben ze de dierproeven overgeslagen.

Ze moesten die dierstudies niet opnieuw doen, ze wisten wat er zou gebeuren. Ze wisten dat dit zou gebeuren, dus gingen ze meteen over naar de testen op mensen.

3. Doorbreken van bloed-hersenbarrière

Nog iets anders dat dit spike-eiwit doet is, dat en het antilichaam kunnen de bloed-hersenbarrière doorbreken en twee eiwitten in de hersenen omvormen en die twee eiwitten doen uitvallen of uitschakelen. Wanneer die eiwitten in de hersenen gecorrumpeerd worden; kan het ene leiden tot ALS [Amyotrofe laterale sclerose of ALS; een neurologische ziekte waarbij het belangrijkste kenmerk is dat de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg, de hersenstam en de motorische schors van de hersenen afsterven] en de corruptie van het andere eiwit kan leiden tot frontotemporale degeneratie (wat o.a. leidt tot dementie en Alzheimer).

4. Cytokinestorm die niet wordt gestopt

Het type witte bloedcellen dat infecties bestrijdt in je lichaam worden macrofagen genoemd. Macrofagen zijn zoals kleine ‘packmannetjes’, afvaleters. Nadat je laat ons zeggen een longontsteking hebt opgelopen of een infectie in je hand – een diepe wonde die verettert, dan zijn het de macrofagen die het werk doen. Er zijn twee types macrofagen: type 1 en type 2. Macrofaag type 1 is wanneer je initieel een infectie krijgt, wanneer je ziek begint te worden, brengt je lichaam een hele boel van die macrofagen naar dat pathogeen. Die macrofaag type 1 begint cytokines vrij te geven, want dat is wat ze zouden moeten doen. Cytokines zijn pro-inflammatoir: ze zorgen voor koorts, ze roepen een boel naturalkillerscellen (NK-cellen) naar de plaats van infectie [een groot type witte bloedcel of lymfocyt]. Dit is wat je die macrofagen type 1 wil dat ze doen. Ze beginnen de infectie te bestrijden.

 

Maar wanneer de infectie begint te verdwijnen, komen de macrofagen type 2 en zij zijn zoals de brandweer. Zij brengen als het ware “water” op die hete cytokines, kalmeren het hele inflammatoire proces en dan beginnen ze het cellulair afval en de vuiligheid op te ruimen. Dus type 1 macrofagen doen cytokines toenemen (wat men wil, om de infectie te gaan bestrijden) en type 2 macrofagen komen na een tijdje om de boel te kalmeren.

En nu komt het:

Maar wat dit antilichaam [tegen het corona-spike-eiwit] doet met de type 2 macrofagen is dat het hen doodt. Het Fac-fragment van die Y bindt zich specifiek aan receptoren op type 2 macrofagen, zodat de brandweerlui nooit komen opdagen. En de cytokinestorm blijft maar voortduren. Er is geen “uit-knop”.

 

Dit is waar ik gekomen ben met het gezegde: er is een ‘aan-knop’, maar geen ‘uit-knop’ en dat is hoe de cytokinestorm gebeurt. Het antilichaam dat je zou moeten beschermen hecht zich aan macrofagen en inactiveert ze; ze kunnen niet migreren naar het gebied waar ze moeten zijn. Zodus de type 1 macrofagen blijven maar cytokines creëren, storm storm storm, koorts, koorts, koorts…

5. Organen aangevallen

Het vaccin van Johnson & Johnson gaat nog een stap verder dan die van Pfizer en Moderna (en andere), zo verduidelijkt Dr. Tenpenny. J&J slaat het fabricageproces van mRNA naar spike-eiwit over. Hier wordt een spike-eiwit genomen en in een adenovirus – een verkoudheidsvirus – gestopt, wat dan aan je cellen kan binden en het spike-eiwit in je cellen vrijlaat, zodat je daar dan een antilichaam maakt tegen dat eiwit.

Verder legt Dr. Tenpenny uit dat wetenschappers vonden dat het antilichaam tegen het spike-eiwit wel 28 weefsels of organen kan aanvallen in je lichaam.

Dat is waarom als je 100 mensen injecteert, ze allen 100 verschillende symptomen kunnen vertonen. Het hangt allemaal af van waar dat antilichaam zich aan hecht. Het is een zeer goed ontworpen moordwapen.

6. Adenovirussen kunnen kanker veroorzaken

Tenpenny wijst ook op het feit dat bepaalde adenovirussen (adenovirussen worden als vector gebruikt worden bij o.a. de vaccins van AstraZeneca, Johnson&Johnson) oncogeen of kankerverwekkend kunnen zijn:

Ik las gisteren nog een paper waarin staat: ‘We weten niet waarom niet meer mensen aandacht hebben besteed aan het feit dat adenovirussen oncogeen kunnen zijn.’ Zodus, ze wisten dit.

Besluit

Ik heb 20 jaar de effecten van vaccinaties bestudeerd, ik heb duizenden papers gelezen, ik heb al dit materiaal opgedoken uit peer-reviewd mainstream medische literatuur. Het kwam niet van conspiratology.com. Als ik het kan lezen, kunnen zij het ook lezen. Zij hebben toegang, ze hebben teams van mensen die 10 keer meer artikels kunnen lezen dan ik. En als ik kan komen met 10 schademechanismen voor deze injectie en dit spike-eiwit, dan is er wellicht meer. Dat is wat ik slechts kon vinden. En zij weten dit alles! Zij weten dit! Het zijn intelligente mensen.

Dr. Tenpenny vertelt tevens dat VAERS – het orgaan dat de bijwerkingen van de coronavaccins in de VS bijhoudt – reeds meer dan 1000 gemelde doden heeft, maar dat dit hoogstwaarschijnlijk maar 10% is van het werkelijke aantal, dus je kan er gerust 2 nullen aan toevoegen: het kan ergens liggen tussen 10.000 en 100.000 doden.

Verder heeft de CDC drie wetten overtreden om deze injectie een noodgoedkeuring te geven. Het belangrijkste is dat de effecten van het toe te dienen product veiliger en minder dodelijk moet zijn dan de ziekte zelf. De overlevingsratio van dit virus ins 99,91%, maar de overlevingsratio van de injectie zal wellicht een stuk lager liggen.

Over het tijdskader waarin deze gebeurtenissen (de gevolgen van de injectie) zichtbaar zullen worden, spreekt Dr. Tenpenny van drie maanden tot vele jaren. Het duurt na injectie ongeveer 6 weken vooraleer het antilichaam gemaakt is. De ontwikkeling van zware auto-immuunziekten kan duren van twee jaar tot vele jaren.

En ze besluit:

We zullen enorme aantallen zieken zien, en heel wat meer doden, beginnend vanaf 4 à 18 maanden vanaf hier gezien.

Bron: Infowars
Meer info op de website van Dr. Tenpenny: Drtenpenny.com