Bergoglio presenteert zich als ‘pelgrim van vrede’ die broederlijkheid nastreeft

Morgen vertrekt Bergoglio naar Irak als ‘pelgrim van de vrede’, om broederlijkheid te brengen. Zijn reis duurt van 5 tot 8 maart. Ter gelegenheid van zijn bezoek aan Irak stuurde hij een videoboodschap aan de Iraakse bevolking.

Hij zei dat hij komt als een “boetende pelgrim om vergeving en verzoening af te smeken van God na jaren van oorlog en terrorisme, en God om de vertroosting van de harten en de genezing van de wonden te vragen.”

En hij voegde daaraan toe dat hij onder hen komt als een “pelgrim van vrede, om te herhalen: ‘jullie zijn allen broeders en zusters’.”

Het logo van de Irakreis bevat dan ook een citaat uit het Evangelie van Matteus: ‘Jullie zijn allen broeders’ (Matt. 23,8). Die vers is uiteraard uit zijn context getrokken, want de vers komt uit een prediking van Jezus over de Farizeeën. Hij zei namelijk: “Ze laten zich graag groeten op de markt en willen door de mensen rabbi genoemd worden. Maar gij moet u geen rabbi laten noemen. Gij hebt maar één Meester en gij zijt allen broeders.” Hij wees daarmee op zichzelf, en het feit dat zijn volgelingen (dus de Christenen) allen broeders zijn in Christus.

Bergoglio ging verder in zijn toespraak: “Ja, ik kom als een pelgrim van vrede op zoek naar broederlijkheid, gedreven door het verlangen om samen te bidden en samen te wandelen, ook met broeders en zusters van andere religieuze tradities, onder het teken van onze vader Abraham, die Moslims, Joden en Christenen in één familie verenigt.”

Daar komt zijn ketterse Menselijke Broederlijkheidsdocument van Abu Dhabi weer om de hoek piepen, waarin staat dat “alle religies door God gewild” zijn.

In september 2019 werd door het Hoger Comité (opgesteld om het Broederlijkheidsdocument van Bergoglio en Al-Tayeb te promoten) in New York het plan voorgesteld voor de bouw van een ‘Abrahamitisch Familiehuis’ in Abu Dhabi, waar een moskee, een synagoge en een kerk zullen worden gebouwd op één heiligdom, en waarbij de gebouwen bijna niet van elkaar te onderscheiden zijn.

Bergoglio zei tegen de Irakezen dat hij ook komt als een ‘pelgrim van hoop’. Hij herinnerde de “broeders en zusters van elke religieuze traditie” eraan dat het aan hen is “om de weg verder te zetten die Abraham duizenden jaren geleden begon: om samen te wandelen, in dezelfde geest, langs de wegen van vrede.”

“Ik vraag jullie allen hetzelfde te doen zoals Abraham: wandel in hoop en stop nooit met het kijken naar de sterren.”

Abraham wordt door Bergoglio misbruikt om zijn ene-wereldreligie tot stand te doen brengen, onder het mom van ‘broederlijkheid’ en een valse ‘vrede’. Maar de werkelijkheid is dat Abraham een zeer Godgetrouw en gelovig man was. De Farizeeën zeiden dat Abraham hun ‘vader’ was, maar Jezus zei dat hun vader de Duivel was, omdat ze niet de werken van Abraham deden, maar die van de Duivel. Mocht Abraham na Jezus hebben geleefd, dan zou hij zeker Christen geworden zijn, en géén Jood zijn gebleven, en nog minder Moslim zijn geworden.

Jezus zei namelijk:

“Niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij”

(Joh. 14,6)

Bron: Vaticannews