Nieuw boek bewijst dat Benedictus XVI nog steeds de paus is: ‘Benedictus XVI: Paus “emeritus?” – De ‘altijd’ is ook een ‘voor eeuwig”

Een nieuw boek dat in het Engels, Spaans en Portugees verscheen, werpt een licht op het zogenaamde ‘aftreden’ van Paus Benedictus XVI. Dit boek geschreven door Estefanía Acosta, een Meester in de Rechten, levert het canonieke bewijs dat Paus Benedictus XVI nooit geldig aftrad van het ambt van de Roomse Paus. Zoals we reeds in eerdere berichten schreven, wees Benedictus het ministerium af – de actieve uitoefening of de bediening van het ambt, maar niet de munus – het ambt zelf. Om een geldig aftreden te hebben moeten beiden worden afgewezen, én moet de Paus terugkeren naar de status die hij vóór zijn Pausverkiezing had: die van Kardinaal. 

De tekst op de achterflap luidt aldus:

“Wat betekent het om trouw te zijn aan de Paus, indien we ons niet geroepen voelen om te weten wie de echte Paus is?”

“Ten einde te weten wie de echte Paus is.” Dit is wat Benedictus XVI: Paus “Emeritus”? door de Meester in Rechten van de Universiteit van Medellin, Estefanía Acosta, ons helpt te beantwoorden, door in het licht van de goddelijke en kerkelijke wet de huidige (en grootste) impasse van het Pausschap aan te kaarten, aan de poorten van diens tweeduizendjarig bestaan.

Het boek brengt een nadere kijk op het aftreden van Paus Benedictus en diens verklaringen daaromtrent, alsook de aanleiding naar de verkiezing van Kardinaal Jorge Mario Bergoglio. Het werk zeer hulpvaardig in het uitklaren van de situatie in het Vaticaan.

Een woordje door de schrijfster Estefanía Acosta:

Dit boek, van bijna 300 pagina’s is het eerste om, met academische gestrengheid en op systematische wijze, het canonieke bewijs te leveren dat Benedictus XVI nooit geldig aftrad van het ambt van de Roomse Paus (om welke reden hij de enige en echte Paus van de Katholieke Kerk blijft, aan wie alle Katholieken trouw en gehoorzaamheid verschuldigd zijn, op straffe van het zich op de hals halen van een schisma) en, als gevolg hiervan en van andere onregelmatigheden voorgaand en samengaand met Kardinaal Jorge Mario Bergoglio’s verkiezing in het conclaaf van 2013 (dat ook in het boek wordt gedemonstreerd), is “Franciscus” écht een anti-paus (dat is: hij bezet onwettig de Stoel van Petrus, en hem als Paus erkennen is op z’n minst een objectieve verloochening van de waarheid).

En ze besluit:

“We zijn reeds dankbaar voor de oprechte interesse in het kennen van de waarheid achter de crisis die het Pausschap heden ervaart (een crisis die geen trouwe Katholiek kan aanzien met onverschilligheid) en de steun in de verspreiding van het boek. Moge de Heer ons allen zegenen en verlichten!”

Het boek kan hier in het Engels besteld worden voor een kleine €16.

Bron: From Rome