Uitgedoofd gewaande vulkaan vlakbij Rome, met dezelfde vernietigingskracht als de Vesuvius, vertoont nieuwe activiteit

Verschillende katholieke profetieën spreken over de uiteindelijke vernietiging van Rome, zoals het Geheim van La Salette bijvoorbeeld ook spreekt over de verbranding van Parijs en de verzwelging van Marseille. Hoe dat zal gebeuren, weet niemand. Maar er is toch iets opmerkelijks aan de hand nabij Rome. 

De kardinalen zullen opstaan tegen kardinalen, bisschoppen tegen bisschoppen. Satan houdt zich op in het midden van hun rangen. Ook in Rome zullen er grote veranderingen komen. Rome zal verwoest worden. […] De kerk zal verduisteren en de wereld zal zich in de wanorde storten. (De H. Maagd in Fatima, 1917)

“In de finale vervolging van de Heilige Roomse Kerk, zal Petrus Romanus zitten, die zijn schapen zal leiden in vele beproevingen, en wanneer deze dingen zullen geëindigd zijn, zal de stad van de zeven heuvels (Rome) verwoest worden en zal de vreselijke Rechter zijn mensen berechten. Einde. (St. Malachias, 11de eeuw)

De vernietiging van Rome zal dus gebeuren vrij kort vóór Oordeelsdag. Hoe Rome zal vernietigd worden, weten wij niet. Maar het is toch interessant om op te merken dat Rome vlakbij een enorme vulkaan ligt: de Colli Albani. Dit gebied is bij ons bekend onder de ‘Albaanse Heuvels’. Dit is eigenlijk de caldera van een enorme vulkaan, met zeker drie kraters waarvan twee kratermeren. Tot voor kort dacht men dat deze vulkaan uitgedoofd was. Maar niets is minder waar.

De doorsnede van de vulkaan is ongeveer even groot als die van de stad Rome, die er vlak naast ligt.
De vulkaan vertoont drie kraters, waarvan twee kratermeren.

Sinds 2016 echter, heeft een team van wetenschappers van het Nationaal Instituut van Geofysica en Vulkanologie in Rome opgemerkt dat de grond rond de – uitgedoofd gewaande – vulkaan sinds 1993 met 2 mm per jaar omhoog komt. Dat lijkt uiteraard niet veel, maar dat is een indicatie dat de magmakamers onder de vulkaan zich aan het vullen zijn, en dat er zich druk begint op de bouwen.

De afstand tussen Vaticaanstad en de top van de vulkaan bedraagt 28 kilometer, en het hoogteverschil bedraagt ruim 700 meter.

De wetenschappers vonden ook dat de vulkaan al lang zou moeten uitgebarsten zijn volgens diens cyclus, maar dat hij al lang “over tijd” is. Teamleider Fabrizio Marra zei dat ze eerst initiële stadia verwachten die niet zo explosief zijn, maar dat dit in tijd kan evolueren.

Wanneer ze uitbarst, zal er wijdverspreide vernietiging zijn. “As zal kilometers de lucht in worden gestoten, terwijl rotsen en puin in een pyroclastische wolk langs de heuvel naar beneden zullen gestoten worden, wat fataal kan zijn voor dorpen in de omgeving. Verder, indien de wind richting Rome gaat, kan eveneens de hoofdstad bedolven en vernietigd worden.”

Vaticaanstad en de Colli Albani vulkaan in de verte.

Experts zeggen dat de uitbarsting – als die er komt –  gelijkaardig zal zijn aan die van de Vesuvius die in 79 Pompeii en Herculaneum en andere omliggende steden onder een dikke laag as bedolf.

Uiteraard hopen en bidden we dat het uiteindelijk toch zo ver niet komt. Maar Rome kan natuurlijk ook op andere manieren “verwoest” worden. Een hevige aardbeving kan ook al volstaan.

Bron: Express.co.uk