Gebed om communistische dictatuur af te wenden

Onderstaande boodschap en gebed, die op 30 november 2012 werd meegedeeld aan de Ierse zienster MDM zijn heden actueler dan ooit. Wij raden aan om dit gebed dagelijks te bidden.

Slaven van Satan zullen altijd jullie vrije wil aanvallen. Zij doen dat door naties te verleiden om de vrijheid van diegenen, over wie zij heersen, af te nemen. Zij doen dat om veel redenen. Eén reden bestaat erin om slaven van jullie te maken voor hun eigen egoïstische voordeel. De tweede is om de groei van hun bevolking te controleren. De derde reden bestaat erin alle sporen van God uit te wissen.

Sinds Mijn kruisdood werd dit plan in veel landen waargenomen. De westerse wereld slaagde er echter in om zoveel mogelijk bespaard te blijven van dictatuur. Dat zal nu allemaal veranderen.

Elke natie zal door een andere overgenomen worden. Zij zullen onder elkaar vechten om macht. Veel naties zullen wetten beginnen invoeren die gelijkstaan met communisme.

Vervolgens zal er een tijd komen waarin de Rode Draak en de Beer alles zullen beheersen, maar veel mensen zullen dat niet beseffen omdat een groot deel van deze dictatuur voor het oog van de wereld verborgen gehouden zal worden.

Weet dit: zodra de pogingen, om de naam van God uit te wissen, aanslaan en jullie slaven worden van leugens, dan zal de hand van Mijn Vader toeslaan.

Eén derde van de wereld zal weggevaagd worden en het goddelijk ingrijpen zal tot de laatste dag doorgaan.

Om de boosaardige wetten te beperken, die in jullie landen ingevoerd zullen worden en waarbij de waarheid voor jullie verborgen gehouden zal worden, moeten jullie dit kruistochtgebed (87) bidden om jullie naties te beschermen tegen het kwaad.

Kruistochtgebed (87) ‘Bescherm onze natie tegen het kwaad’

O Vader, behoed ons namens Uw Zoon voor het communisme.
Behoed ons voor dictatuur.
Bescherm onze natie tegen het heidendom.
Behoed onze kinderen voor het kwaad.
Help ons het Licht van God te zien.
Open ons hart voor de Leer van Uw Zoon.
Help alle Kerken trouw te blijven aan het woord van God.
Wij smeken U om onze naties gevrijwaard te houden van vervolging.
Liefste Heer, kijk met barmhartigheid naar ons,  ongeacht hoezeer wij U beledigen.
Jezus, Mensenzoon, bedek ons met Uw Kostbaar Bloed.
Behoed ons voor de listen van de Boze.
Wij smeken U, lieve God, om in te grijpen
en te verhinderen dat het kwaad in deze tijd de wereld overspoelt.
Amen.
 

Bid, bid, bid want het Hart van Mijn Vader is gebroken door de snelheid waarmee op dit moment op aarde zondige wetten aan elke natie op aarde voorgelegd worden.

Hoop, bid en vertrouw op Mij zodat deze verwoesting afgezwakt kan worden.