Katholieken in China in toenemende mate vervolgd, vlak voor de hernieuwing van de China-Vaticaan-deal

Lokale autoriteiten in China pakken de Katholieken die geen lid willen worden van de Chinese Patriottistische Katholieke Associatie (CPA) steeds hardhandiger aan. Zoals we in een eerder artikel reeds berichtten, worden priesters opgepakt en gemarteld, en worden kerkelijke eigendommen in beslag genomen. Het magazine Bitter Winter blijft echter nieuws binnenkrijgen van nieuwe gevallen van vervolging, die steeds hardhandiger lijken te worden naarmate de datum van de zogenaamde “hernieuwing” van de China-Vaticaan-deal dichterbij komt. De vervolging die momenteel gaande is onder president Xi Jinping is zwaarder dan die onder Mao Zedong.

Zo werden nonnen in het bisdom Xuanhua in de noordelijke provincie Hebei herhaaldelijk onder druk gezet door lokale beambten om de formulieren in te vullen om lid te worden van de CPA. Maar ze buigen voorlopig niet. Eén van de nonnen zei:

“We zouden liever gearresteerd en in de gevangenis gegooid worden dan deze formulieren in te vullen. Nadat de formulieren ingevuld zijn, zouden ze ons ontbieden om lessen te volgen in de provinciehoofdstad Shijiazhuang, waar we zouden geïndoctrineerd worden met de ideologie van de Chinese Communistische Partij (CCP), zoals ze doen bij de priesters.”

In juni beval de overheid van Gaojiaying in het district Chongli van Zhangjiakou de nonnen die wonen bij de Katholieke Kerk van het stadje en die weigerden om de CPA te vervoegen, het gebied te verlaten en naar hun vroegere thuisgebied terug te keren. “Dit is ons huis, sommigen hebben hier ruim 20 jaar geleefd,” klaagde één van de nonnen. Ze hebben geen huizen om naar terug te keren, want de meeste familieleden zijn reeds gestorven. Ze verwachten dat ze in de nabije toekomst gedwongen naar hun thuisstad zullen worden gezonden, of dat ze gevangengenomen zullen worden..

In Fu’an werd een bijeenkomst georganiseerd voor geselecteerde Katholieken van het bisdom. De deelnemers werden verteld dat Katholieke priesters die weigeren de CPA te vervoegen, zouden moeten “getransformeerd” worden. Ze beloofden dat kerken normaal zouden functioneren als de priesters maar de Patriottistische Kerk vervoegden. De gelovigen kregen geld aangeboden indien ze ermee instemden te vragen aan de vrienden en verwanten van de priester om druk uit te oefenen. De deelnemers werden ook gevraagd om compromitterende situaties te creëren, zoals doen alsof ze de priester geld geven, of hem fotograferen met een vrouw, zodat dit kan gebruikt worden om de priester te intimideren.

Volgens een insider zullen de priesters die niet toegeven aan deze methoden, onder huisarrest geplaatst worden, en hun water en stroom zal worden afgesloten. Ze zullen onder druk gezet worden “totdat ze breken, gek worden of zelfs zelfmoord plegen.”

Verbod op herdenking aartsbisschop

Op 28 augustus was het tien jaar geleden dat Aartsbisschop John Yang Shudao van het aartsbisdom Fuzhou in de provincie Fujian overleden was. Hij werd geboren in 1919, werd priester gewijd in 1947, maar de Communisten gooiden hem reeds levenslang in de gevangenis in 1955. In 1985 werd hij dan toch weer vrijgelaten, maar herhaaldelijk opnieuw gearresteerd, waardoor hij het grootste deel van zijn leven in de gevangenis doorbracht. En dit omdat hij weigerde de CPA te vervoegen. Onder het mom van het “voorkomen van besmettingen” met het coronavirus mocht er geen herdenking worden gehouden dit jaar.

Kerk geleidelijk aan omgetoverd tot activiteitencentrum

De ‘Smartvolle en Onbevlekte H. Hart Kerk’ in het bisdom Yujian is ruim 300 jaar oud. De kerk werd zeker 5 keer gerenoveerd. Maar dit jaar beval de overheid dat de Chinese vlag moest gehesen worden op het dak van de kerk. In april werd het kruis verwijderd, alsook religieuze symbolen binnenin.

The cross atop the church roof was removed.

Op 10 mei brachten overheidsbeambten vier dorpelingen naar de kerk, en ze bevalen hen van te dansen en aldus de kerkdienst te verstoren. Op 9 september beval het gemeentebestuur de herbestemming van de kerk, en veranderde het in een plaats van entertainment, met o.a. een kantine en een activiteitencentrum voor de ouderen.

All religious symbols and images were removed from the church.

Een kerkganger vertelde dat de overheid reeds herhaaldelijk had geprobeerd de kerk over te nemen. “Ik was bereid om tot het einde te protesteren, zelfs als dat betekende dat ik mijn job en mijn overheidssteun zou verliezen.”

In een andere kerk in Fuzhou, vielen overheidsbeambten een niet-geregistreerde kerk binnen en haalden die leeg. Ze dreigden ermee de kerk plat te gooien indien er nog in zou worden vergaderd. Altaar en kruisbeeld werden verwijderd, en er werden communistische slogans opgehangen.

A crucifix in a Yujiang Diocese church was replaced with a propaganda slogan.

Sindsdien ontmoeten de parochieleden elkaar in het geheim in het huis van één van de gelovigen. Maar zelfs deze clandestiene bijeenkomsten werden verboden nadat de overheid ervan op de hoogte kwam. Ze dreigden ermee hun familieleden zonder werk te zetten en hun kinderen van de gelegenheid te beroven om naar de school te gaan of werk te vinden.

President Xi Jinping’s quotes and other propaganda in an unregistered Catholic church.
Citaten van Xi Jinping en andere propaganda in een niet-geregistreerde Katholieke kerk.

Vervoegen van de CPA geen garantie op ‘rust’

De priesters en gelovigen die de CPA vervoegen, moeten niet denken dat zij niet langer lastiggevallen zullen worden. Zelfs “goedgekeurde” kerken worden ontdaan van religieuze symbolen, ontmanteld en zelfs gesloten, zo bericht Bitter Winter.

Bij de verwijdering van het kruis van een kerk in Linyi afgelopen juli zei een overheidsambtenaar onomwonden: “Kruisen moeten verwijderd worden van alle kerken omdat het Christendom niet thuishoort in China.”

Bron: Bitter Winter