Schotse bisschoppen bezorgd dat bezit van Bijbel en Catechismus mogelijk strafbaar wordt

De Katholieke Bisschoppenconferentie in Schotland vreest dat een nieuw wetsvoorstel rond “haatcriminaliteit” het bezit van een Bijbel of de Katholieke Catechismus zou kunnen strafbaar maken.

De ‘Wet Haatcriminaliteit en Publieke Orde’ zou twee nieuwe misdrijven erkennen: het “aanzetten tot haat” en het “bezit van opruiend materiaal”. De Schotse bisschoppen maakten zich hier ernstige zorgen over. Ze dienden een brief in bij de Schotse overheid waarin ze stellen dat ze bezorgd zijn dat de uitvinding van nieuwe soorten misdaden zouden raken aan burgerlijke vrijheden.

De bisschoppen verdedigden duidelijk de rechten van Katholieken en andere Christenen om publiek hun geloof te belijden in Schotland, toen ze het voorgestelde nieuwe misdrijf: ‘het bezit van opruiend materiaal’, aan de kaak stelden.

De bisschoppen uitten hun bezorgdheid dat Sectie 5 van de Wet, die het bezit van opruiend materiaal verbiedt, ook het bezit van een Bijbel, de Katechismus van de Katholieke Kerk en bepaalde documenten van de bisschoppen kan criminaliseren.

Leiders van andere gemeenschappen uitten dezelfde bezorgdheden en vrezen dat het bezitten van een Bijbel strafbaar kan worden.

“Gegeven het feit dat mensen aan de politie werden gemeld voor potentiële haatmisdrijven vanwege het uithangen van Bijbelverzen, zouden de seculiere rechtbanken kunnen beslissen dat de Bijbel op zichzelf opruiend materiaal is dat in beslag moet genomen worden en vernietigd moet worden?”, zo stelde de leider van de Presbyteriaanse Kerk.

Opvallend: ook dit lijkt te zijn voorzegd in de boodschappen van het Boek der Waarheid:

De waarheid ligt vervat in de heilige Bijbel. Het is het voedsel waardoor de mens nu, en in de toekomst, kan leven. Zeer spoedig zal het onmogelijk worden om een Bijbel te kopen omdat veel naties – vooral in Europa – de nieuwe wetten zullen aanhangen, die alle boeken die het Woord van God uitdragen, zullen verbieden. (De Heer – 30 april 2013)

Bron: LifeSiteNews