Sacramentsdag

Vandaag is het Sacramentsdag, het feest van Jezus Christus aanwezig in de geconsacreerde Heilige Hostie – het Allerheiligste Sacrament. Dit feest vindt zijn oorsprong in Luik in de 13de eeuw en werd kort daarna ingesteld voor de gehele Katholieke Kerk.

Sacramentsdag (in het Latijn Sanctissimi corporis et sanguinis Christi solemnitas), ook wel het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament genoemd,  valt oorspronkelijk op de tweede donderdag na Pinksteren, maar wordt in de Nederlandse kerken meestal gevierd op de zondag erna.

In 1264 zou paus Urbanus IV, vóór zijn pontificaat een van de geleerde geestelijken die door Juliana van Cornillon waren geconsulteerd, Sacramentsdag verheffen tot verplichte feestdag voor de universele Kerk. Voor Animarum cibus kon hij echter weinig enthousiasme opbrengen. Prompt liet Urbanus een nieuw officie samenstellen, Sacerdos in aeternum, door iemand aan wiens kwaliteiten als geleerde en poëet niemand twijfelde, Thomas van Aquino. Dit officie wordt tot op de huidige dag gebruikt voor de Sacramentsdagliturgie.

In de veertiende eeuw zou dit uit de Nederlanden afkomstige feest zich, met zijn processies en toneelspelen, ontwikkelen tot wellicht de meest grootse – vaak ook triomfalistische – geloofsmanifestatie van de katholieke kerk. In sommige landen, bijvoorbeeld op het Latijns-Amerikaanse continent, wordt Sacramentsdag nog uitbundig gevierd. In (delen van) Duitsland, Oostenrijk, Kroatië, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Vaticaanstad, (delen van) Zwitserland, (delen van) Spanje, Polen, Portugal en Brazilië, is de donderdag van Sacramentsdag nog altijd een officiële feestdag.

Ter gelegenheid van deze feestdag, onderstaande Nederlandstalige documentaire over vier Eucharistische mirakelen in Italië:

Bron: Wikipedia