Nederlandse bisschoppen verduidelijken gebruik van ‘liturgisch geschikt pincet’ voor de Communie-uitreiking

Een vergulde 'suikertang'.

In Nederland hebben de bisschoppen middels een lijst ‘Vragen en antwoorden’ verduidelijking gegeven omtrent hun keuze om een pincet te gebruiken bij de uitreiking van de H. Communie.

Er staat in ‘Vragen en antwoorden bij het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter‘:

Is het wel eerbiedig om de hostie uit te reiken met een pincet of speciaal schepje?

Ja, dit is een liturgisch verantwoorde en eerbiedige manier van uitreiken. Het eucharistisch pincet heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de Kerk bij het voorkomen van besmetting en gezondheidsproblemen in tijden van pest, lepra en epidemieën. Een liturgisch geschikt pincet of speciaal schepje kan bijvoorbeeld via internet bij verschillende leveranciers in binnen- en buitenland worden besteld.

Ze maken dus duidelijk dat niet zomaar ieder willekeurig ‘pincet’ kan dienen, maar dat het een waardig liturgisch pincet moet zijn; dus: verzilverd/zilver of verguld. En de plastic wegwerphandschoen is volgens hen geen passend alternatief:

Is uitreiken van de Heilige Communie met een doorzichtige handschoen mogelijk als alternatief voor de pincet?

Er is gekozen voor het eucharistisch pincet of een speciaal schepje omdat dit bestaande, liturgisch passende alternatieven zijn. Dat is de doorzichtige handschoen niet.

De bisschoppen zijn dus duidelijk: een plastic handschoen, zoals in Italië in voege is, is geen liturgisch passend alternatief, en daarom hebben ze er niet voor gekozen. God zij dank!

Verder wordt duidelijk gemaakt dat een corporaal kan gebruikt worden indien men de H. Hostie niet wenst aan te raken met de blote hand (wat een aanvaardbaar alternatief is voor de tongcommunie, en waarbij ook kan geknield worden bij het ontvangen en nuttigen van de H. Hostie):

Hoe moet een gelovige na ontvangst van de hostie met zijn eigen corporale omgaan?

De gelovige moet er op toezien dat hij of zij zorgvuldig met de hostie omgaat en er geen kruimels op de corporale (bijvoorbeeld een schone witte zakdoek) achterblijven. Hoewel het niet te verwachten is dat een kruimel van de Heilige Hostie op de corporale achterblijft, heeft de communicant als hij of zij een stukje van de Heilige Hostie waarneemt, de plicht dat eerbiedig te nuttigen. Aanbevolen wordt om de corporale na gebruik zorgvuldig te wassen.

Ook in België kan een corporaal of schone witte doek (die best eens gewijd wordt vóór gebruik) gebruikt worden om de H. Communie te ontvangen. Eventueel kan deze in een schone passende tas worden gestopt na gebruik. Zorgvuldig wassen houdt in: tweemaal in gewoon water, en dat water niet door de afvoer, maar bvb. in de tuin aan de planten geven, en de derde maal wassen met wasproduct.

Tenzij de priester u de H. Communie op de tong wil geven na de H. Mis.

Advies: ga naar de H. Mis en ontvang de Communie, zolang u kunt. Want we weten niet wanneer de volgende plaag of ramp komt, waarbij ons de H. Mis opnieuw zal ontzegd worden.

En offeren we alle ‘ongemakken’ (zowel fysiek als geestelijk), die gepaard gaan met de maatregelen, op voor de bekering van priesters en bisschoppen, en om eerherstel te brengen aan God. Onze Lieve Vrouw van Fatima vroeg om offers. Laten wij haar onze offers brengen, inclusief de kruisen waar we niet voor gekozen hebben.