Mgr. Aerts noemt het H. Misoffer “gebaren van het Laatste Avondmaal”

In een recente videoboodschap naar aanleiding van de hervatting van publieke H. Missen zei de bisschop van Brugge, België, Mgr. Lode Aerts  dat het H. Misoffer, en meer bepaald de consecratie, “gebaren van het Laatste Avondmaal” zijn, en dat er vele vormen van ‘communie zijn’, zoals lezen in de Bijbel,…

“Ik ben heel blij dat we op 8 juni  weer naar de Eucharistie kunnen, dat is zo belangrijk voor ons”, aldus Mgr. Aerts. “Want we ontmoeten elkaar op zondag in de Kerk,” zo stelde hij, “we ontmoeten ook Jezus; Hij spreekt tot ons dan Zijn Woord; Hij breekt voor ons het brood en Hij zendt ons als Zijn leerlingen; dat is eigenlijk de rijkdom van de Mis.”

Maar hij legt uit dat het vanaf nu helemaal anders zal zijn. “Er zijn veiligheidsmaatregelen, die zijn nodig, laten we ze zorgvuldig respecteren.”

“Een voorbeeld: wie de Communie uitreikt – je zal dat zien – die zal een mondmasker dragen; die zal z’n handen ontsmetten…”

Mgr. Aerts maakte duidelijk dat niemand zich moet verplicht voelen om naar de Communie te gaan: “Trouwens, niemand moet zich verplicht voelen om naar de Communie te gaan, want heel de Mis door zijn we in communie met Jezus: het is toch Zijn Woord in de Bijbel; het zijn toch Zijn gebaren van het Laatste Avondmaal die we stellen en het is toch Hij die ons toch ook in het gewone leven zendt?” Volgens Mgr. Aerts “allemaal vormen van communie.”

Hij maande iedereen verder aan alle maatregelen te respecteren.

Wat vooral opvalt is de vrijwel Protestantse bewoording bij het aanduiden van de consecratie – of de canon van de Mis – vrijwel het meest essentiële deel van de H. Mis. Ook de Protestanten noemen dit “gebaren van het Avondmaal”. Nergens vernoemt hij “geestelijke Communie” als alternatief voor de H. Communie. Zeer verontrustend.

Blijven we bidden voor de bekering van de geestelijkheid, bisschoppen incluis.