Komt er nog een tweede, ergere plaag?

Noot van de redactie: wij willen voor alle duidelijkheid géén ‘fake-news’ brengen, of onnodige paniek zaaien, maar wij willen de mensen de feiten geven en ze waarschuwen voor wat eventueel komen gaat.

Ondertussen is het duidelijk geworden dat wereldwijd de sterftecijfers van Covid-19 toch wel werden en worden opgeklopt, door heel wat sterftegevallen ten onrechte te registreren als ‘ten gevolge van Covid-19’. En dat gebeurde – volgens de medewerkers – door orders ‘van bovenaf’. En ook bij ons gebeurde dit. Maar wat nu ook meer en meer begint duidelijk te worden, is dat er steeds meer profetische boodschappen naar boven komen, waarin wordt gewaarschuwd voor een tweede, maar veel ergere plaag, waarbij Covid-19 zal verbleken in het niets.

De statistieken van Covid-19

Senator Scot Jensen uit Minnesota, die ook een dokter is, verscheen in april op Fox News, waar hij zeer verontrustende informatie vrijgaf. Dr. Jensen zei dat de Amerikaanse Medische Associatie dokters aanmoedigde om te veel coronadoden te tellen in het land.

Jensen ontving een 7-pagina lang document dat hem toonde hoe men een overlijdensakte moet invullen als een “COVID-19 geval”, zelfs indien er geen labotest is om deze diagnose te bevestigen.

Het document van de CDC zei:

“In gevallen waar een sluitende diagnose van COVID-19 niet kan worden gemaakt, maar waar het vermoed wordt, of waarschijnlijk is (omstandigheden komen overeen met een redelijke graad van zekerheid), is het aanvaardbaar om COVID-19 op de overlijdensakte te zetten, als “waarschijnlijk” of “verondersteld.”

En als klap op de vuurpijl kregen de ziekenhuizen grote sommen geld, indien ze een COVID-19 patiënt ontvingen, en daar kwam nog geld bij, toen ze die aan de beademingsmachine legden.

Dr. Jensen zei:

“Medicare bepaalt dat indien je een COVID-19 toelating hebt tot het ziekenhuis, je $13.000 krijgt. Indien  die COVID-19 patiënt aan een ventilator gaat, krijg je $39.000, drie keer zoveel.”

Het probleem is dat zieke mensen “aan een ventilator hangen” de dood in de hand werkt. Uit een artikel van de Volkskrant:

Dat beademing ook nadelige effecten heeft, is al langer bekend. Ernstig zieke patiënten kunnen zelfs aan de gevolgen ervan overlijden. Aan de ernstigste vorm van beademingsgerelateerde longschade, het acute respiratory distress syndrome, sterft 30 tot 40 procent van de patiënten. ‘Zij hebben ten gevolge van een ziekte of een ongeval al tal van ontstekingen in hun lichaam en als daar een beademingsontsteking bijkomt, ontspoort de zaak en vallen organen uit’, zegt Vaneker. Hij spreekt van ‘de ironie van kunstmatige beademing’: het is een levensreddend middel dat de dood van patiënten kan bespoedigen.

Als een long wordt beademd, ontstaat druk van buitenaf op de longblaasjes, legt hij uit, en komen ten gevolge van die stress moleculen vrij. Die hechten aan de Toll 4 receptor, de belangrijkste receptor die is betrokken bij de immuunrespons. Die wordt geactiveerd en maakt ontstekingseiwitten aan, waardoor weer ontstekingscellen worden gevormd.

Nog straffer is dit nieuws betreffende de COVID-19 testkits. Uit een artikel in de New York Post:

In Tanzania vertrouwde de president de testkits niet, die vanuit het buitenland werden ingezonden. Hij liet stalen nemen van geiten, schapen en een papaya (een vrucht!) en gaf er menselijke namen en leeftijden aan, en liet ze vervolgens testen. Toen de resultaten binnen kwamen, hadden ze allemaal COVID-19, inclusief de papaya. Dat bevestigde zijn vermoeden: “Er iets aan het gebeuren; ik zei eerder al dat we niet moeten aanvaarden dat elke hulp goed bedoeld is voor deze natie.”

Ontnuchterend is ook volgende video van Project Veritas:

Het gevolg van deze toch wel een beetje opgeklopte pandemie is dat heel wat mensen nu in angst leven. In België is er nu nog geen zicht op wanneer de publieke H. Missen zullen worden hervat. In Nederland zal dat reeds in juni gebeuren, maar met ontsmettingsmiddelen, plastic schermen, vloerstickers, en vooral: verplichte handcommunie met pincetten. In België zullen ze, indien de H. Missen weer hervat worden, de Hostie in de hand “laten vallen”, terwijl de priester een mondmasker draagt. De Heer zelf wordt als een besmettelijk object behandeld!

In België werden de maatregelen al geruime wat versoepeld, maar er zijn “geen opflakkeringen”, zo stond te lezen in De Standaard.

Bij elke versoepeling werd gewaarschuwd voor een heropflakkering van het nieuwe coronavirus. Telkens bleef die uit. Heeft het goede weer ons een handje geholpen?

Hoe zou dat nu toch komen…het goede weer, of…?

Maar, toch blijven ze wereldwijd werken aan een vaccin, dat liefst zo snel mogelijk moet toegediend worden aan de bevolking, zodat de samenleving “weer normaal kan functioneren.” Alle andere werkbare geneesmiddelen worden afgedaan als “gevaarlijk” en worden zelfs verboden. Maar in een eerder artikel hebben we reeds aangetoond dat een vaccin zo goed als zinloos en onmogelijk is, en indien ze beweren een “effectief vaccin” te hebben, dan liegen ze.

En er wordt bovendien gretig gebruik gemaakt van menselijk weefsel. In Canada bevat het “verst gevorderde vaccin” cellen van geaborteerde baby’s. En normaal worden vaccins jarenlang getest, maar bij het COVID-vaccin zullen ze die tests sneller doen, om het vaccin sneller in productie te kunnen brengen, om het dan zo snel mogelijk aan de angstige bevolking toe te kunnen dienen.

En opvallend, in de profetieën van het Boek de Waarheid staat iets over een plotse wereldwijde vaccinatiecampagne:

Pas op voor de gruwelijkheden die zij door vaccinatie zullen proberen aan te richten. Vertrouw geen enkel plotseling wereldwijd initiatief om te vaccineren waarvan de bedoeling op mededogen kan lijken. Wees op jullie hoede! (De Heer, 26 november 2010)

Men kan deze waarschuwingen ter harte nemen, of ze links laten liggen. Iedereen is vrij te kiezen.

Als men denkt dat men regeringen kan vertrouwen die abortus, IVF, embryonaal stamcelonderzoek, euthanasie en alle andere soorten zonden tegen God promoten… De Duitse burgers dachten ook niet dat hun overheden tot de gruweldaden in staat waren, die gepleegd werden in 1940-1945. En dat is nog zo lang niet geleden.

De tweede plaag

Maar, bovenop deze eerste plaag, die misbruikt werd om allerhande onnodige maatregelen te nemen, vooral in de Kerk, zal er hoogstwaarschijnlijk een tweede plaag komen, die veel erger zal zijn. Misschien was COVID-19 een soort “test”.

Zeer veel onafhankelijke mensen wereldwijd ontvingen (al dan niet vele jaren geleden) een visioen of een boodschap over een tweede, veel ergere plaag die eraan zit te komen. De meesten van hen zijn godvrezende Protestantse of Evangelische Christenen.

Maar deze plaag staat ook voorzegd in de (katholieke) profetische boodschappen van het Boek der Waarheid, waar nu toch al een heel aantal waarschuwende profetieën van in vervulling zijn gegaan. En er is één iets heel opvallend: vrijwel alle profetieën spreken over een soort huidziekte met zweren.

U doet er mee wat u wilt; niemand is verplicht dit te geloven; maar wij geven hier de betreffende woorden.

Wijlen John Paul Jackson zag vele jaren geleden in een visioen de ondergang van Amerika en het einde der tijden. Hij zag ook twee opeenvolgende ziekteplagen. De eerste zou slechts zeer mild zijn; maar dit is wat hij over de tweede zag:

“Er komt een ander pandemie. Het is niet morgen, maar het komt. En deze is een serieuze. Deze pandemie… , het probleem is dat de eerste die op komst is niet zo zwaar zal zijn, en dat de mensen de volgende zouden onderschatten; maar de volgende zal zo licht niet zijn. De volgende zal een zeer verbijsterende kwestie zijn, en er zullen veel mensen zijn – ik zag het niet goed, maar op één of andere manier zag het eruit als waterpokkenachtig iets, of zoals een pokken type, waar er zweren op de huid komen…. Ik ben geen dokter, zodus ik weet niet hoe ik dat moet noemen. Ik weet niet hoe die symptomen kunnen genoemd worden, maar er waren zweren op de huid die openbarstten, door deze ziekte.”

Dit komt overeen met wat Julie Whedbee ontving:

“Het lijkt erop dat dingen tot een normale realiteit aan het terugkeren zijn. Maar niets kan verder van de waarheid staan. Wat de machthebbers jullie vertellen, over de versoepeling van de maatregelen die jullie hebben, is enkel een illusie. Bedrog regeert overal. Laat je niet vangen door de wegen van de mens, die denkt en plannen maakt over zijn leven, zoals het eens was. Het zal niet zo zijn. De oordelen komen over jullie, en een tweede golf, meer destructiever en erger dan deze plaag die jullie hebben gezien, loert om de hoek, en er is zeer weinig tijd tegen dat dit gebeurt.” (24 mei 2020)

Ook Sundhar Selvaraj zei afgelopen maart hetzelfde:

“Een andere grote wind zal over de wereld gaan.” En wanneer Hij het woord “wind” sprak, werd mij dit bekend gemaakt. Een grote ‘wind’, erger dan de coronaviruspandemie, zal over de hele wereld gaan. De wereld wordt geschud met angst en rilling vanwege het coronavirus, maar het woord van de Heer kwam tot mij om te zeggen dat er een ander, erger dan het coronavirus, zal komen. Wanneer dat komt, zal het dit coronavirus als kinderspel doen lijken.”

En hij vertelt dat het volgende virus zal gepaard gaan met de ontwikkeling van een soort blaren of steenpuisten (zweren), en dat tegen de tijd dat ze zullen beweren een vaccin te hebben tegen COVID-19, dit nieuwe virus zal uitbreken, en voor dit virus zullen ze geen middel kunnen vinden.

“Het gevoel zal zijn zoals een branden over heel het lichaam, en koorts zal oplopen tot meer dan 38°C, en blaren zullen zich ontwikkelen op hun gezicht en over heel hun lichaam”

Opvallend, hij zegt ook dat vanaf 2021, het echt zal beginnen slecht gaan in de wereld. Moeten we daaraan twijfelen? Of zal het toch weer allemaal rozengeur en maneschijn worden?

Een andere vrouw, Sarah Menet, kreeg in 1979 een eindtijdvisioen, waarin ze onder andere de aanslagen van 9/11 zag (wat dus reeds in vervulling is gegaan). Zij zag ook de uitbraak van een ziekte, gepaard met zweren of blaren:

“Het volgende dat ik zag was mensen die ziek waren en stierven. Ik zag dit in het bijzonder in vier steden: New York, Los Angeles, San Francisco en Salt Lake. De ziekte begon met het krijgen van witte blaren, sommige de grootte van 10 cent (‘dime’), op hun handen, armen en gezicht. Dit ontwikkelde zich snel tot witte opgeblazen zweren en blaren. Mensen struikelden en vielen, en velen stierven binnen een korte tijd, misschien 24 uur.”

En deze ziekte beperkte zich niet tot de VS – deze was wereldwijd. Volgend op deze ziekten zag zij een complete instorting van de maatschappij in de VS (dat nu al deels is begonnen met de massale rellen, plunderingen, brandstichtingen, en daarbovenop nog massale werkloosheid, toenemende armoede, etc…).

Deze profetische woorden over de volgende plaag, komen overeen met een boodschap van 7 jaar geleden in het Boek der Waarheid:

Mijn dochter, weldra zal het begin van de plaag te zien zijn, aangezien Mijn Vader een straf op aarde zal neerwerpen op die naties die Hem beledigen en die toestaan dat aan arme, onschuldige mensen verdorvenheid en onrecht opgelegd wordt. Deze plaag zal op het gezicht zichtbaar zijn en de zweren zullen niet genezen tot de grote kastijding voorbij is. De plaag zal wijder verbreid zijn dan AIDS en zal één van de eerste tekenen van de komende kastijding zijn. (De Heer, 7 mei 2013)

Indien de plaag wijder verbreid zal zijn dan AIDS, dan zullen er zeker meer dan 40 miljoen mensen mee besmet worden.

Het staat ook in de H. Schrift dat er in de laatste dagen hongersnood en pest zou komen.

Het is maar dat u het weet dat er mogelijks nog dingen op til zijn, zodat u niet verrast wordt. Maar angstig mogen wij niet worden. Nemen wij onze toevlucht tot de Heer, tot de HH. Sacramenten en – voor zij die het willen aannemen – tot de andere geschenken die bvb. gegeven werden middels de boodschappen van het Boek der Waarheid: Het Zegel van Bescherming (kruistochtgebed nr. 33).

Het allerbelangrijkste is uiteindelijk: blijf trouw aan uw geloof en vooral: bidt! Bidt zeer veel, voor de redding van de zielen en de bekering van deze wereld!