President van de Italiaanse Katholieke Medische Associatie: “Handcommunie is besmettelijker dan tongcommunie”

Overal waar de publieke H. Missen weer ingang vinden, worden de gelovigen gedwongen, als ze de H. Communie wensen te ontvangen, om deze in de hand te nemen. Maar Professor Filippo Maria Boscia, arts en voorzitter van de Vereniging van Katholieke Artsen in Italië, is het daar niet mee eens. Volgens hem is handcommunie net besmettelijker.

Professor Boscia zei dat het probleem waar ze zich allemaal zorgen over maken de verspreiding van virusse is:

“Wat zeker is, is dat de handen het deel van het lichaam zijn dat het meest wordt blootgesteld aan virussen omdat ze alles, van besmette dingen tot geld, grijpen.”

Nu de vraag om de communie te ontvangen:

“Communie op de tong is veiliger dan handcommunie. De handen raken, zoals ik al zei, alles aan. Handcommunie is daarom beslist besmettelijker. In Afrika voerde ik interventies uit in een operatiekamer op een stoffige weg. Geen gunstige omstandigheden, maar geen één werd ziek. Het was geen risico voor deze mensen. ‘

Op dit moment zijn er veel geluiden te horen, zelfs het voorstel om een ​​pincet-communie te introduceren, zoals dat in Nederland het geval zal zijn.

“Ja, dat heb ik gelezen over het pincet. Ook het voorstel om de Gewijde Hosties in kleine enveloppen te verdelen om mee te nemen. Serieus, na de Spaanse griep bleven we mondcommunie beoefenen, en het was allemaal hetzelfde als voorheen. Ik denk dat we de grens van gezond verstand overschrijden. We zouden bepaalde dingen niet moeten navolgen. Ja, gezondheid is belangrijk, geen twijfel mogelijk, maar nee tegen overdrijvingen en buitensporigheden. Als arts ben ik ervan overtuigd dat handcommunie minder hygiënisch en dus minder veilig is dan mondelinge communie. Behalve dat wordt ons niet elke dag verteld om niet alles aan te raken, onze handen te wassen, te desinfecteren, onze handen het gezicht, de ogen en de neus niet te laten aanraken? We moeten enkele gezonde regels volgen die nuttig zijn. We hebben geen angsten en speculaties, laat staan dat we ​​commerciële belangen nastreven.”

Bron: Eponymousflower