VERSCHRIKKELIJK: ‘corona-communie’ wereldwijd in beeld

Dit zijn de verschrikkelijke, gruwelijke taferelen die u wellicht weldra ook in uw parochie zult zien: 

Deze priester gebruikt een pincet om de H. Hostie vast te nemen. Want – o jeetje – Jezus zou wel eens besmet kunnen zijn!
In de VS worden reeds plastic schermen gebruikt. Binnenkort ook in Nederland – in combinatie met het pincet!
Mgr. Kohlgraf van Mainz zorgt voor ‘zelfbediening’ communie onder plexiglas.
Een Duitse parochie gebruikt porseleinen onderzetters voor kopjes om de Hostie in te leggen – voor zelfbediening.
Een andere priester vond er niets beters op dan de Hosties op een soort plateau te ‘serveren’.

Wat zijn dit voor vertoningen! Wat voor oneerbiedigheden! Indien men zou weten en geloven dat Christus met zijn Godheid en Mensheid geheel aanwezig is in iedere geconsacreerde H. Hostie, dan zou men het zelfs niet in zijn hoofd halen om ook maar één van deze maatregelen te nemen.

Hoeveel en hoe lang moet God nóg beledigd worden!

Hoe lang zal de Heer dit nog verdragen?

Bidden en smeken wij, die de Heer in zijn H. Sacrament beminnen en aanbidden, om eerherstel en vergeving.

Bron: Gloria