In Nederland opnieuw publieke H. Missen vanaf 1 juni, maar de ‘protocollen’ grenzen aan het waanzinnige

Foto: Massexplained.com

In Nederland kunnen gelovigen vanaf 1 juni opnieuw een H. Mis bijwonen. De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft – in samenwerking met de overheid (!) – protocollen uitgevaardigd die moeten nageleefd worden. En die grenzen aan het waanzinnige.

In de protocollen voor de bedienaren – dat zijn dus de priesters – staat o.a.:

HYGIËNE

– Het sprenkelen van gewijd water door de priester over de gelovigen dient achterwege gelaten te worden [dat is dus: het Asperges me wordt verboden].

[…]

– Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.

[…]

H. COMMUNIE

UITREIKING

Gebruik een daarvoor bestemd schepje (of passend pincet).

Gebruik een hoestscherm tussen de bedienaar van de H. Communie en de communicant. Onder het hoestscherm wordt de H. Hostie met schepje of pincet op de hand van de communicant gelegd.

Wie de H. Hostie niet met de hand wil aanraken, kan een eigen ‘corporale’ meebrengen en daarop de H. Hostie ontvangen en naar de mond brengen.

Van tong-communie moet worden afgezien.

[…]

Een reserve schepje of pincet moet bij de hand zijn, voor wanneer schepje of pincet de hand van de communicant heeft aangeraakt.

Een hoestscherm kan eventueel zelf gemaakt worden.

RELIGIEUZE GEMEENSCHAPPEN

Na de eucharistieviering kan de overste de ciborie uit het tabernakel halen en de H. Communie uitreiken.Vervolgens kan hij/zij de H. Communie ontvangen van een medezuster/broeder.

[…]

Opvallend is dat er blijkbaar een nogal grote aversie bestaat voor Wijwater. Zoals ook de gelovigen niet mogen worden besprenkeld, en er geen Wijwater in de Wijwatervaten mag zijn, mogen zelfs de doden niet besprenkeld worden:

UITVAART

De kist met de overledene wordt gezegend zonder besprenkeling.

Vanwaar die vrees dat Wijwater zo’n grote bron van ‘besmetting’ zou kunnen zijn? Zijn de gebeden over dat Wijwater uitgesproken misschien niet effectief? Of wordt het “Wijwater” niet gewijd, en is het maar gewoon leidingwater?

En dan de protocollen voor de gelovigen:

Aan het begin staat dat deelnemen aan een H. Mis “op eigen risico” geschiedt:

Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regelhygiëne -handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes -en gezondheid- bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven- dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.

Dat zijn nogal woorden om de mensen aan te moedigen terug naar de kerk te gaan!

Wat nu volgt, is gewoonweg absurd:

RESERVEREN

U moet zich vooraf aanmelden.

HYGIËNE

U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij het uitgaan de aanwijzingen om veilig naar de uitgang te gaan.

Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.

DIENST VAN HET WOORD

Bij het drievoudig kruisteken vóór het evangelie wordt het lichaam niet aangeraakt.

H. COMMUNIE UITREIKING

U houdt anderhalve meter afstand van elkaar.

U dient voor het ontvangen van de H. Hostie uw handen te reinigen.

Kinderen die niet communiceren worden zonder aanraking gezegend op anderhalve meter afstand.

Wilt u de H.Hostie niet met de hand aanraken, dan kan een eigen ‘corporale’ meegebracht worden op de hand en zo de H.Hostie naar de mond gebracht worden. Bij een corporale kunt u denken aan een kleine schone witte zakdoek.

En wat met eventuele kruimels van de H. Hostie die achterblijven op/blijven plakken aan die corporaal? Zal het ons allemaal worst wezen?

En wat betreft de gelovigen, deze mogen niet zingen in de kerk:

MUZIKALE EN VOCALE MEDEWERKING

Er is alleen voorzang en er wordt niet meegezongen door gelovigen tijdens de viering.

Wij kunnen enkel maar met ontzetting en afschuw deze dictatoriale maatregelen vaststellen. Dit lijkt wel de Chinese Staatskerk! Wellicht komen in België gelijkaardige maatregelen.

Beste Monseigneurs: waar is jullie geloof???

Men is bang van een virusje, maar de Heer zal spoedig ieder z’n ziel binnenstebuiten keren en tonen waar men écht bang voor moet zijn!

“Zal de Mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden?” (Luc. 18,8)