Ook Aartsbisschop Viganò gelooft niet dat het Derde Geheim van Fatima volledig werd vrijgegeven

In een interview met de Portugese website Dies Irae, verklaarde Mgr. Carlo Maria Viganò dat hij niet gelooft dat het Vaticaan reeds het volledige Derde Geheim van Fatima heeft gepubliceerd. Ook hij neemt de rol van Paus Johannes XXIII onder zijn kritische loep.

Mgr. Viganò zei dat het “derde deel van de boodschap die Onze Lieve Vrouw toevertrouwde aan de herdertjes van Fatima, zodat ze die aan de Heilige Vader konden geven, blijft tot op vandaag een geheim.”

Zoals we weten, gaf Onze Lieve Vrouw in Fatima drie geheimen. Het eerste was het visioen van de Hel, het tweede de voorzeggingen over WOII, en het derde over de eindtijd en de Kerk. Het Derde Geheim werd zogezegd in 2000, na de aanslag op Paus Johannes Paulus II, onder diens pontificaat vrijgegeven. Maar dat is volgens ingewijden niet het hele Derde Geheim. En dat is ook wat Mgr. Viganò gelooft: “Onze Lieve Vrouw vroeg dat het geheim in 1960 zou geopenbaard worden, maar Johannes XXIII publiceerde op 8 februari dat jaar een verklaring waarin hij stelde dat ‘hij niet de verantwoordelijkheid op zich wil nemen van het garanderen van de waarheid van de woorden waarvan de drie kleine herders zeggen dat de Heilige Maagd tot hen heeft gesproken.'”

En Viganò vervolgt: “Met deze afwijking van de boodschap van de Koningin van de Hemel werd een doofpotoperatie in gang gezet, duidelijk omdat de inhoud van de boodschap de vreselijke samenzwering van haar vijanden tegen de Kerk zou openbaren.”

Volgens Mgr. Viganò zouden de mensen tot enkele decennia geleden het niet hebben geloofd dat we zelfs zouden durven de Heilige Maagd “de mond snoeren,” maar in recente jaren hebben we ook pogingen gezien om het Evangelie zelf te censureren, dat het Woord van haar Goddelijke Zoon is.”

Toen men in 2000 zogezegd het Derde Geheim openbaar maakte, was dit ook volgens Mgr. Viganò niet de complete versie:

“In 2000, tijdens het Pontificaat van Johannes Paulus II, presenteerde de Staatssecretaris, Kardinaal Sodano, als het Derde Geheim een versie van zichzelf die, in verband met bepaalde elementen, duidelijk onvolledig scheen te zijn. Het is niet verrassend dat de nieuwe Staatssecretaris, Kardinaal Bertone, de aandacht wilde afleiden naar een gebeurtenis in het verleden, om het volk van God te doen geloven dat de woorden van de Maagd niets te maken hadden met de crisis in de Kerk en met de heimelijke verstandhouding tussen Modernisten en de Vrijmetselarij achter de schermen van Vaticanum II.”

Viganò benadrukt ook dat de volledige toewijding van Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria – zoals werd gevraagd door O.L.Vrouw van Fatima – eveneens niet heeft plaatsgevonden.

“Laat ons niet de geneerde oproep van Onze Lieve Vrouw tot de Paus en alle Bisschoppen vergeten, om Rusland aan Haar Onbevlekt Hart toe te wijden, als een voorwaarde voor het verslaan van het Communisme en het atheïstisch materialisme: niet ‘de wereld’ toewijden, niet ‘die natie die Zij door ons wil laten toewijden’, maar “Rusland”. Kostte het zoveel moeite om dat te doen? Blijkbaar wel, voor diegenen die geen bovennatuurlijke blik hebben.”

In plaats van de oproep van de Hemel te volgen, wilde het Vaticaan een vredevolle benadering tegenover het Sovjetregime, een “pad van ontspanning”, dat precies “door Roncalli werd ingehuldigd, zonder te begrijpen dat zonder God er geen vrede mogelijk is.”


Zie ook de toespraak van Vader Gruner betreffende het Derde Geheim:

Lees ook meer op onze grondig bijgewerkte pagina:

“Het Derde Geheim van Fatima”

Bron: LifeSiteNews