Belgische & Nederlandse bisschoppen verlengen maatregelen

De Belgische en Nederlandse bisschoppen hebben de maatregelen verlengd. In België zijn publieke H. Missen verboden tot zeker 19 april. De publieke diensten van Goede Week zijn allemaal geschorst. Ook biecht is nu niet mogelijk. In Nederland zijn er geen publieke H. Missen tot en met 31 mei – Pinksteren.

De Belgische Bisschoppen bevelen de gelovigen – om aan de paasplicht: de minimale jaarlijkse biecht te voldoen – aan om dan maar persoonlijk vóór God de zonden te belijden, oprecht berouw te verwekken en om vergiffenis te vragen, op voorwaarde dat er dan later zal gebiecht worden.

Nergens een oproep tot bijzonder gebed, laat staan tot méér gebed in deze tijd. Er wordt enkel opgeroepen tot solidariteit met de hulpverleners:

De bisschoppen sluiten zich aan bij alle blijken van dank en waardering die de bevolking richt tot al wie zich inzet voor de strijd tegen het coronavirus: artsen en verpleegkundigen, orde- en hulpdiensten, beleidsvoerders en hun administraties. Parochies die het wensen, kunnen zich aansluiten bij wie ’s avonds applaudisseren voor wie zich inzetten in de strijd tegen het coronavirus, bijvoorbeeld door een kaars voor het raam te zetten of door de klokken te luiden (beter de angelusklok dan de feestklokken).

Wij willen allen van harte aanbevelen om om 20:00 uur te bidden voor de zorgverleners én voor alle zieken: bijvoorbeeld een Onze Vader, een Weesgegroet en een Glorie zij de Vader.