Na de H. Mis nu ook geen kerkelijk Huwelijk of Doopsel meer mogelijk in België

De Belgische bisschoppen lieten nu ook weten dat naar aanleiding van de “nieuwe” maatregelen van de overheid, doopsels en huwelijken niet langer zullen worden toegelaten. Enkel begrafenissen in intieme kring zijn nu nog toegelaten.

Van deze bisschoppen hoeven we niets anders te verwachten. Gelukkig kan in nood iedereen dopen.

Mechelse Catechismus:

370. Wie is de bedienaar van het Doopsel? De gewone bedienaar van het Doopsel is de priester, maar in nood (zoals nu) mag en moet iedereen dopen.

371. Met welk water moet men dopen? Bij gebrek aan gewijd water moet men dopen met echt en natuurlijk water zoals putwater, fonteinwater,…

372. Wat moet men doen om te dopen? Om te dopen moet, diegene die doopt, ten eerste het inzicht hebben om te dopen zoals de Kerk het doet; ten tweede: zelf het hoofd van de dopeling met water begieten ; ten derde tezelfdertijd zeggen: “Ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.”

Mogelijkheid om de H. Mis live te kunnen volgen: