De profetische top tussen Poetin en Erdogan betreffende de escalerende situatie in Syrië

Poetin en Erdogan in het Presidentieel Paleis te Moskou. Op de schouw staat een beeld van de Russisch-Turkse oorlog eind 19de eeuw, die voor de Turken in een zware nederlaag eindigde. Foto:RT

Op 5 maart had president Erdogan een ontmoeting met president Poetin in het Presidentieel paleis in Moskou. Er werd een bijkomend protocol goedgekeurd, dat aan het Sochi-akkoord zal worden toegevoegd. Een vodje papier dat wellicht algauw door de Turken in de prullenmand zal verdwijnen. Maar in de zaal waar Poetin en Erdogan bijeenkwamen, stonden enkele profetische standbeelden. 

Het Sochi-akkoord voorzag dat het Turkse leger de verwijdering van zwaar bewapende anti-Assad krachten zou overzien uit de zogenaamde de-escalatiezones. Dit omvatte ook de Hayat-Tahrir al-Sham strijdkrachten – een terroristische organisatie. Maar in plaats van ze te ontwapenen en ze weg te leiden, steunt en bewapent Turkije ze net, in de strijd tegen het Syrisch leger. Het falen van het naleven van dit akkoord, samen met de voortdurende aanvallen van de HTS strijders, gaf aanleiding tot de aanval van het Syrisch leger waarbij tientallen Turkse soldaten – die zich ophielden nabij de terroristen – werden gedood.

Het bijkomende protocol van 5 maart “herbevestigt de Turkse en Russische toewijding om alle vormen van terrorisme te bestrijden en alle terroristische groepen in Syrië te elimineren.”

Dit zijn uiteraard lege en holle woorden, want iedereen weet dat Turkije de rebellen in Idlib die strijden tegen het Syrisch leger, steunt en bewapent, en dat Turkse soldaten zij aan zij met rebellen/terroristen strijden tegen het Syrisch leger. Het is ook geweten dat Turkije steun leverde aan de terroristen van IS.  Rusland is daarentegen een trouwe bondgenoot van het Syrisch leger in de strijd tegen de terroristen. Dat zogenaamde protocol dat op 5 maart werd “overeengekomen”, is maar een vodje papier.

Profetie over Turkije

Zoals we reeds eerder schreven, kan, als er effectief oorlog uitbreekt tussen Rusland en Turkije, dit een vervulling inluiden van de profetie van een Grieks-orthodoxe kluizenaar en mysticus, die in de jaren 1990 een toekomstige oorlog zag tussen deze twee landen, waarbij Turkije in de pan zal worden gehakt door Rusland, met een mondiale oorlog tot gevolg. Turkije als land zal ophouden te bestaan en Constantinopel zal dan teruggegeven worden aan Griekenland.

Artefacten in de zaal: profetisch?

Toen Poetin en Erdogan de media inlichtten over hun gesprekken, was een klok zichtbaar op de schouw achter hen. Het instrument is gedecoreerd met een brozen sculptuur ‘Oversteek van de Balkan’. Het werd gemaakt door Eugene Lanceray in 1880 en toont Russische soldaten die het Balkangebergte oversteken tijdens de Russisch-Turkse oorlog enkele jaren eerder. De oorlog eindigde in een verpletterende nederlaag voor de Turken, die de controle over het gebied verloren.

Verder stond in de hoek van de kamer een groot standbeeld van Catharina de Grote, de 18de-eeuwse Russiche Keizerin, onder wiens bewind Crimea werd veroverd op de Turken – voor hen opnieuw een zware nederlaag.

Een profetische waarschuwing voor Erdogan, of puur toeval?

Bron: RT