Nieuw hoofd van de Duitse bisschoppenconferentie is nóg modernistischer

Gisteren werd Bisschop Georg Bätzing van het bisdom Limburg tot nieuwe President van de Duitse Bisschoppenconferentie verkozen. In zijn eerste interview na zijn verkiezing sprak hij over het veranderen van de leer van de Kerk over seksualiteit. Bätzing werd verkozen nadat Kardinaal Marx in februari aankondigde dat hij geen tweede termijn zag zitten als hoofd van de Duitse bisschoppen. Bätzing houdt er een hele rij controversiële en ketterse standpunten op na.

Hij zei: “Er is speelruimte en er zijn openingen in de Leer. Iets moet veranderen, ook met betrekking tot hoe we omgaan met homoseksuelen en hun levensstijl.”

“Zoals we het reeds in de synodale bijeenkomst hebben voorgesteld, zien we reeds veranderingen in de ‘Theologie van het Lichaam’ van Johannes Paulus II. De encycliek Amoris Laetitia opende dan eens te meer ver en wijd de deur.”

Volgens Mgr. Bätzing is het nu belangrijk dat “we deze leer in wezen op zo’n manier kunnen formuleren dat het een ‘kennis van oriëntatie’ wordt en het niet opgevat wordt als deze fatale moraliteit van verboden.”

En hij besloot dat er ook iets moet veranderen m.b.t. “hoe er wordt omgegaan met homoseksuelen en hun levensstijl.”

Bätzing is het hoofd van het discussieforum over seksualiteit van de Duitse “Synodale Weg”, waarvan het voorbereidende document o.a. contraceptie, ongehuwd samenwonen, masturbatie enz. vergoelijkt.

Over zijn ketterse, afvallige standpunten:

  1. Hij was één van de eerste Duitse bisschoppen die in zijn bisdom een werkgroep aanmoedigde die concrete voorstellen uitwerkt voor een “liturgische zegening” voor homoseksuelen en hertrouwde gescheidenen.
  2. Hij verdedigde Vader Ansgar Wucherpfennig, de rector van de Jezuïtische Sankt Georgen Post-Graduate School voor Filosofie en Theologie in Frankfurt, die door het Vaticaan op de vingers getikt werd voor het zegenen van homoseksuele koppels en voor het in vraag stellen van het standpunt van de Kerk over vrouwelijke wijdingen. Wucherpfennig werd vervolgens door Bätzing aangesteld om te werken aan een liturgische zegening voor homoseksuelen.
  3. Bätzing is ook grote promotor van “intercommunie” met Protestanten. Hij is de voorzittende bisschop van een oecumenische groep van Protestantse en Katholieke theologen en steunde hun voorstel voor intercommunie, door te beweren dat er nu een “akkoord” is betreffende de “theologische betekenis” van de Eucharistie en het Avondmaal.
  4. Bätzing stelde eind 2019 dat hij “als bisschop, het ernstig moet nemen dat de uitsluiting van vrouwen van de gewijde ambten als fundamenteel onrechtvaardig en ongepast wordt gezien.”
  5. En tot slot wil Bätzing het priesterlijk celibaat optioneel maken.

Marco Gallina, een journalist van het Duitse Katholieke blad Die Tagepost, zei over de verkiezing van Bisschop Bätzing als hoofd van de Duitse bisschoppen: “De Duitse bisschoppenconferentie heeft het duidelijk gemaakt dat het niet langer Rooms-Katholiek wil zijn.”

Bron: LifeSiteNews

Advertentie