Professor de Mattei: “Wil Franciscus de Vicaris van Christus zijn, of het hoofd van de Duits-Amazoniaanse Kerk?”

Afgelopen weekend kwamen prominente lekenkatholieken bijeen in München om al biddend te protesteren tegen de officiële plannen van de Duitse bisschoppenconferentie. Deze heeft namelijk besloten om, onder leiding van Kardinaal Marx (één van de adviseurs van Bergoglio) een eigen ‘synodale weg’ in te gaan, waarbij de Duitse Kerk zich dreigt af te scheuren van de ware Kerk, samen met alle andere leden van de kerk die dezelfde “Amazoneweg” opgaan. 

Tijdens een persconferentie kwamen enkelen aan het woord, waaronder Dr. Roberto de Mattei. Hij zei dat er reeds twee religies bestaan binnen de Kerk, en dat er reeds een “praktisch” schisma is, maar nog geen formeel schisma. Het schisma zal er niet in bestaan dat de conservatieven zich afscheuren, neen: het zal de Duits-Amazoniaanse Kerk zijn die zich afscheurt van de Rooms-Katholieke Kerk.De Mattei vroeg zich ook af van welke Kerk Bergoglio nu het hoofd wil zijn: van de Katholieke Kerk of van de Duits-Amazoniaanse Kerk (of met andere woorden: de afvallige Bergogliaanse Kerk)?

“Paus Franciscus moet ook uitmaken of hij de Vicaris van Christus wil zijn…,of misschien verklaart hij het hoofd te zijn van de Duits-Amazoniaanse Kerk.”

De Mattei zei verder dat we gepassioneerd moeten zijn: “We moeten bidden, en niet enkel het gebed, maar ook de actie”, zoals Acies Ordinata, hun publieke manifestatie in München, die volgens de Mattei “een historische manifestatie” was.

https://remnantnewspaper.com/web/images/2020/acies_quote_small_size.jpg

Bron: Gloria