‘Synodale Kerk’: Duitse bisschoppen zullen Katholieke Leer over seksualiteit herzien

Kardinaal Marx gaf enkele dagen geleden aan dat de Katholieke Kerk in Duitsland open staat voor het herzien van de Katholieke Leer over seksualiteit, die momenteel contraceptie, samenwonen (zoals een gehuwd stel) en homoseksuele relaties verbiedt.

Tijdens hun lentebijeenkomst in Lingen, Duitsland, besprak de Duitse Bisschoppenconferentie de mogelijke oorzaken van en redenen voor de huidige misbruikcrisis in Duitsland. Genodigde sprekers hielden het idee voor van het tot priester wijden van (moreel bewezen) gehuwde mannen, alsook het aanvaarden van contraceptie, samenwonen, homoseksuele relaties en de gendertheorie.

De Duitse bisschoppen hebben nu besloten om deze thema’s verder te bespreken in een reeks van discussies, die ze een “synodaal pad” noemen. Kardinaal Marx, president van de Duitse Bisschoppenconferentie en Aartsbisschop van München-Freising, gaf een persconferentie aan het eind van de lentebijeenkomst. Hij maakte duidelijk dat het fameuze “synodaal proces” drie discussiefora zal inhouden, die geleid zullen worden door resp. Bisschop Felix Genn (die zal spreken over het celibaat), Bisschop Franz-Josef Bode (die zal spreken over seksuele moraal) en Bisschop Wiesemann (die het zal hebben over macht en participatie). In september zullen de eerste resultaten gepresenteerd worden. Marx heeft ook professor Thomas Sternberg uitgenodigd om samen te werken met de bisschoppen. Sternberg staat vooral bekend voor het promoten van gehuwde priesters, Communie voor hertrouwde gescheidenen en andere progressieve ideeën.

Marx legde ook de thema’s even kort uit. Over het celibaat zei hij: “De vraag is toegelaten: hoeft het celibaat wel altijd?” Marx verwees ook naar een van de openhartige sprekers tijdens de bisschoppelijke vergadering, professor Eberhard Schokenhoff, die het versoepelen van de morele Leer van de Kerk heeft voorgesteld, “om de aanvaarding van contraceptie, samenwonen, gendertheorie en homoseksuele koppels” te behelzen. Kardinaal Marx zei ook dat er nood is aan een “discussie over de Catechismus.”

Marx legde op de persconferentie uit dat de “meerderheid van de bisschoppen” dacht dat er een “nood voor verandering” is betreffende de seksuele moraal van de Kerk. De Duitse bisschoppen gingen er unaniem mee akkoord dat er een “synodaal proces” zou worden opgestart. Op het einde kunnen ze een brief sturen naar Rome, wanneer ze punten hebben waar ze niet uit geraken, en waarbij ze “hun thema’s presenteren aan de Universele Kerk.” Marx zei ook nog dat de Duitse bisschoppen eerder al de nood zagen voor zo’n discussie, waarbij ze na hun nationale synode in Würzburg een reeks vragen naar Rome opstuurden, maar geen antwoord kregen. “Op dat moment konden bepaalde dingen nog niet openlijk besproken worden, omdat men daar problemen met Rome zou kunnen gekregen hebben. Maar die tijd is nu voorbij.”

Hij besloot: “Er is een keerpunt gekomen in de Kerk. De dingen kunnen niet meer verdergaan zoals altijd.”

Professor Schockenhoff, die op 13 maart sprak op de bisschoppenconferentie, en die ook zal meewerken aan het “synodaal proces”, gooide de Leer dat seksualiteit gericht is op procreatie overboord en stelde de volgende punten voor:

  1. Seksualiteit en lust moeten gezien worden in hun positieve eigenschappen die mensen helpen “om zichzelf te verzekeren van hun identiteit”, en dus als een “doel op zichzelf” moeten beschouwd worden, zonder verwijzing naar procreatie; “seksualiteit bepaalt het hele bestaan van de mens.”
  2. “Familieplanning, met de hulp van artificiële middelen van contraceptie, is geen daad tegen leven, maar eerder een dienst aan het leven.”
  3. Zelf-seks, het is te zeggen, masturbatie, “kan een middel zijn om om te gaan met diens eigen seksualiteit.”
  4. “Homoseksuele daden realiseren positieve waarden van betekenis, omdat ze een uiting van vriendschap, vertrouwen, trouw en hulp in het leven kunnen zijn.”
  5. “Terwijl een monogaam huwelijk het beste biografische en institutionele kader voor menselijke seksualiteit is,” verwijst Schockenhoff naar een document van de Würzburg synode, die het ongehuwd samenwonen omschrijft als een “clandestien huwelijk.” Zo’n benadering kan het seksuele leven van zo’n koppels als “positief” beschouwen, zolang ze “niemand beschadigen.”
  6. Homoseksuele relaties moeten “onvoorwaardelijk aanvaard worden” en hun seksuele activiteit zou niet “moreel gediskwalificeerd worden.”
  7. De Kerk zou met een “goedkeurende taal moeten aanvaarden dat er mensen zijn die zich niet ten volle als man of vrouw kunnen identificeren.” Niet iedereen kan zich duidelijk seksueel identificeren.
  8. Er mag geen “onrechtvaardige discriminatie zijn tegen homoseksuele en interseksuele mensen en transgenders.”

Dit is de “gedecentraliseerde synodale kerk” zoals Bergoglio die wilde! Iedere bisschoppenconferentie beslist voor zichzelf!

Gaat binnen door de nauwe poort; want de weg die naar de ondergang voert is wijd en breed, en velen zijn er die hem inslaan. Hoe nauw toch is de poort en hoe smal de weg die voert naar het leven, en weinigen zijn er die hem vinden. (Matt. 7,12-13)

Bron: LifeSite