Pauselijke Bijbelse Commissie vaardigt, op vraag van Bergoglio, een rapport uit waarin homoseksualiteit wordt vergoelijkt: “Dit type van erotische relaties zou niet moeten veroordeeld worden”

De Pauselijke Bijbelse Commissie, onder leiding van de huidige Prefect van de Congregatie van de Geloofsleer Kardinaal Ladaria Ferrer, heeft op vraag van Bergoglio een 300-pagina lang verslag gemaakt met als titel “Wat is de mens.” Daarin wordt onder andere aandacht besteedt aan wat de Bijbel zegt over homoseksualiteit, en hoe dit moet geïnterpreteerd worden. Het resultaat: de Kerk was kennelijk 2000 jaar lang verkeerd…

In het rapport, wordt de opvatting over homoseksualiteit radicaal herzien: “Een nieuw en adequater begrip van de menselijke persoon legt een radicale reservering op de exclusieve waardering van de heteroseksuele vereniging ten voordele van een analoge opvatting over homoseksualiteit en homoseksuele verenigingen”, zo staat er in de studie “die door zijne heiligheid opgedragen werd aan de Pauselijke Bijbelse Commissie” over de antropologische visie van de Bijbel. Homoseksualiteit wordt door dit verslag als een “legitieme en waardige uiting van het menselijk wezen” gezien.

Homoseksualiteit werd zowel in het Oud als het Nieuw Testament (Rom. 1,24-27) als zonde gezien die God om wraak roept. Echter, de Pauselijke Bijbelse Commissie zinspeelt op een soort misverstand in deze opvatting, wanneer ze argumenteren dat “volgens sommigen, de Bijbel weinig of niets zegt over dit type erotische relatie, die daarom niet zou moeten veroordeeld worden, ook omdat het vaak bovenmatig wordt verward met andere afwijkende seksuele gedragingen.”

Het verslag zegt verder: “Het exegetisch onderzoek dat gedaan werd op de teksten van het Oud en Nieuw Testament heeft elementen doen naar boven komen die als een beoordeling van homoseksualiteit worden beschouwd, in diens ethische implicaties. Bepaalde formuleringen van de Bijbelse auteurs, zoals van de Levitische disciplinaire richtlijnen, vereisen een intelligente interpretatie die de waarden beschermt die de tekst tracht te promoten; dus letterlijk herhalend, wat ook culturele kenmerken van die tijd met zich meebrengt. Pastorale aandacht zal nodig zijn, met name met betrekking tot individuele personen, om die dienst van het goede te verrichten die de kerk moet vervullen in haar zending voor mannen.”

Het verslag zegt dat het een kwestie was van de “culturele kenmerken van die tijd”, en verklaart dat verschillende Bijbelse verklaringen “gradueel als verouderd werden beschouwd.”

De Bijbel noemt sodomie “een afschuwelijke daad”, “tegennatuurlijke omgang” “onterende hartstochten” en “ontucht”. De Catechismus van de Katholieke Kerk leert dat homoseksuele daden “intrinsiek ongeordend en slecht zijn”, en dat mensen met homofiele gevoelens “tot kuisheid zijn geroepen.”

Zal 2020 het jaar worden waarin Bergoglio grote wijzigingen zal brengen aan de Catechismus van de Katholieke Kerk? Eerder hintte hij ook al op het toevoegen van “ecologische zonde tegen moeder aarde.”

Bronnen: InfoVaticana, Reddit, Gloria


Advertentie