Schisma

SCHISMA: Katholiek Byzantijns Patriarchaat is Bergoglio kotsbeu en roept Mgr. Viganò tot paus uit

Gisteren kondigde het Katholiek Byzantijns Patriarchaat middels een videoboodschap aan dat ze, na het houden van een bijzondere synode, een nieuwe paus hebben verkozen. De heidense ceremonie in het Vaticaan naar aanleiding van de Amazonesynode was kennelijk de druppel die de emmer bij hen deed overlopen.

In de videoboodschap verklaren de patriarch en de bisschoppen dat Bergoglio meerdere malen een banvloek heeft opgelopen, en dat hij een duidelijk zichtbare ketter is, en dat hij nooit geldig paus geweest is. Ze zijn deze situatie moe, en hebben in een bijzondere synode Mgr. Viganò tot Paus uitgeroepen. Deze daad, hoewel met goede bedoelingen, is uiteraard schismatiek en biedt geen oplossing.

De brief luidt als volgt:

Byzantijns Katholiek Patriarchaat

Een open brief aan Aartsbisschop Carlo Maria Viganò, verkozen als de rechtmatige opvolger van de Apostel Petrus

Uwe Heiligheid,

De duidelijk zichtbare ketter Franciscus Bergoglio bezet het pauselijk ambt en werkt richting de vernietiging van niet enkel het pausschap, maar de hele Kerk van Christus. Wat is de wil van God in deze buitengewone situatie? God wil dat U het pauselijk ambt aanvaardt.

Wij smeken u, in de naam van God en in naam van het bloedende Mystieke Lichaam van Christus, de Kerk, om de verkiezing te aanvaarden, ondanks felle oppositie van de vijanden. Zelfs als u in het ambt blijft voor enkele dagen of weken, waarbij u de strijd onder ogen ziet, is het een belangrijke stap richting het bewaren van de orthodoxe leer en de Kerk van Christus.

Uw installatie als Paus zal geen pauselijk schisma veroorzaken omdat Bergoglio, die een ketter is, nooit geldig paus geweest is. Zodus de Kerk was de facto in een staat van Sede Vacante. Deze staat eindigt met uw aanvaarding van Petrus’s sleutels.

In Christus,
Patriarch Elijah

en de Bisschoppen van het Byzantijns Katholiek Patriarchaat
-Marcian
-Methodus
-Samuel
-Basil
-Timothy
-Demetrius
-Matthias

 

Categorieën:Schisma

20 antwoorden »

 1. En toen waren er 3………! .Gekker moet het niet gaan worden binnen de Rooms-Katholieke kerk!

 2. Natuurlijk is paus Benedictus de enige en echte paus van de Rooms Katholieke kerk. Paus Vigano is de enige en echte paus van de Byzantijnse Katholieke Kerk.
  Ook de Tridentijnse Katholieke Kerk heeft nog een eigen Paus nodig, wie?

 3. Voor God / Heer Jezus veranderd er niets.
  Wij Rooms-Katholieken vallen voor de Heer Jezus nog steeds, onder zijn enige erkende Vicaris de Heilige Vader en Papa Paus Benedictus XVI. Zo lang Paus Benedictus leeft is hij de ware vertegenwoordiger van God.

  paus Franciscus is paus geworden door een coup, gepleegd door de Vaticaanse Maffia Sankt-Gallen.
  Waar Don Bergoglio alias Don Franciscus de Peetvader van is, Franciscus houd de ware paus Benedictus.
  Onder schijnbare bedreiging hem te zullen doden, als weigert zich te laten opsluiten achter in Klooster van het Vaticaan.
  Gelovigen moeten goed zien dat Paus Benedictus aan zijn linker arm een uurwerk draagt en aan de rechterarm een electronisch armband voor gevangenen.
  Voor God zijn priester-bisschop en paus ambt voor eeuwig.
  Er bestaat niet zoiets als op pensioen of emeritus voor God.
  Vandaag zouden er drie pausen zijn, voor God en de ware Christenen die achter Heer Jezus blijven staan – is Paus Benedictus de enige ware erkende vicaris die wij moeten enkel hem volgen.
  Paus Benedictus vraagt aan ons om dikwijls de paternoster ter hand te nemen en Onze Vader en het Weesgegroet te willen bidden voor hem en de Christenen.

  Een paus die de Elite moslims op zijn knieën, hun schoenen kust verloochend zijn ware Meester Heer Jezus en spuugt en slaagt zijn en onze levende ware barmhartige God op zijn gezicht.

  Zo iemand noemen een SchijnHeilge en een verrader, Heer Jezus zei dat Franciscus een 10 X Maal ergere verrader is dan JUDAS Ikarios.

  Zowel de God Bael als Allah als Lucifer de gevallen en verbannen engel Gods en de Duivel hebben allen het symbool van de halve Maan.
  Het is heden van is Onze Lieve Vrouwe van Guadalupe ( Mexico ) bezich, onder haar Goddelijke leiding de wereld terug te Evangeliseren.
  Als op internet de schilderij goed bekijkt, zult u zien dat de Heilige Maagd van Guadalupe de halve maan vertrapt / Het stamboom van de Duivel.
  Laat u niet van de wijs brengen geen enkel mens/ paus is bevoegd om Gods Wetten Geboden en Gebeden aan te passen, als dat zo was zouden de Joden dit ook al hebben gedaan – wat dus niet is

 4. Volgens een zwaarwegende theologische opinie houdt een paus die openlijk en uitdrukkelijk een van de dogma’s van de Katholieke Kerk ontkent ipso facto op om paus te zijn. Dit leerstuk is echter nooit officieel door de Kerk vastgelegd.

  Om het tot uitvoering te brengen is het nog lastiger. Want hoe openlijk en uitdrukkelijk moet het zijn?
  Een interview met een journalist? Een toespraak in een vliegtuig? Een apostolische exhortatie? En wie gaat dat dan vaststellen? En wie mag er dan een nieuwe paus kiezen? Twee vermoedelijk al schismatische bisschoppen in Tjechie? De laatste drie of vier katholieke kardinalen in Rome?

  Overigens gelden dezelfde moeilijkheden mocht iemand willen verklaren dat Benedictus nog steeds DE Paus is.

  Om alle twijfel weg te nemen moet er uiteindelijk een interventie van boven komen. En ik denk ook dat die er zal komen.

 5. Ik kan nergens op internet verder iets hierover vinden. Zou Vigano hiertoe te verleiden zijn?! Je zou toch verwachten dat zoiets meteen bekend zou worden?! Is het wel echt nieuws?

  • Viganò zal dit uiteraard ook nooit accepteren. Het lijkt mij eerder een ludieke zet, om hun ongenoegen te uiten.

  • Ha Katja, over die groep Byzantijnen plaatste ik een paar linkjes. Maar die zie ik hier niet meer. Ik denk dat het een groep hobbyisten zijn. Die een statement willen maken.

 6. BERGOGLIO GEWOON OUSTEN MET MACHTIGE ROZENKRANS!

  Begrijpelijke zet van Byzantijnen. Op basis van de Kerkelijke wet is Bergoglio is al tientallen malen automatisch geëxcommuniceerd, maar ‘RKCn’ vinden alles best. Verdedigen niets meer. RKCn negeren ‘gewoon’ dringende Fatima-boodschap van OLM, onderstreept door de Hemelen met het ongelooflijke Zonnewonder op 13 oktober 1917. Red de Kerk en zielen. Doe simpelweg doen wat OLM vraagt:

  1. Bid dagelijks de machtige Rozenkrans van OLM!
  2. Bid dagelijks de machtige Rozenkrans van Zeven Smarten van OLM
  3. Draag het Bruin Scapulier van OLM
  4. Verspreid het Groen Scapulier van OLM onder zieken, afvalligen en ongelovigen.

  RKCn kunnen zo Bergoglio ousten. Maar 99% RKCn is ‘tuurlijk’ niet geinteresseerd. Helaas.

  (RKCn=RK christenen)

 7. |
  NB > gedurend de *vroege middel`eeuwen*, werden bisschoppen door het VOLK gekozen — pas later, is de clerus zich`zelf gaan kiezen — stellig, moeten wij weer terug naar vroeger !?

 8. http://www.TLIG.org/nl

  Iedereen die de Vicaris van Mijn Kerk veroordeelt kan niet Mijn discipel zijn

  16 augustus 2019

  dochter van Mijn keuze, Ik geef je Mijn Vrede; wees niet verontrust door deze kleine zielen;bid voor hen; Ik herinner je eraan dat iedereen die het op zich heeft genomen Mij te volgen en probeert te leven in devotie tot Mij, zal zeker worden aangevallen! als deze kleine zielen niet willen luisteren, zullen ze het nooit leren; wees geduldig in gebed, standvastig en bereid om te blijven leren van Wijsheid; pas op voor roddel; pas op voor degenen die de Paus veroordelen en beoordelen, het zijn babbelaars die zichzelf en elkaar feliciteren terwijl ze zich tegen de Paus uitspreken; gevangen in hun eigen reflecties, worden ze meegesleept, misdragen zich; Mijn Kerk zal de waarheid altijd hooghouden en zal ze altijd veilig houd en… dus iedereen die de Vicaris van Mijn Kerk veroordeelt, kan Mijn discipel niet zijn; nederigheid ontbreekt bij hen!

  Boodschap van Jezus uit het Ware Leven in God

  MaRia Laarman

  • Beste Maria,
   Ben het voLedig met u eens dat u overs ware levende erkende Vicaris van GOD niet mag oordeelden/veroordelen, maar dan hebben we het over Paus Benedictus XVI.
   Hij Benedictus is ondertussen 92 jaar in goede gezondheid en helder van geest en daar blijf ik als heel veel gelovigen van de oude traditie achter hem staan.
   Dat is ook zo voor GOD, hij heeft maar 1 Vicaris die hij erkend en Dat Paus Benedictus.
   De ware paus houd zich heel kalm, vanwege de demonen die in Vaticaan zitten deze eindtijd.

   U moet weten beste Maria dat de valse paus Jorg Bergoglio de Peetvader is van de Vaticaanse Maffia en dat Don Bergoglio alias Don Franciscus
   Daar de GrootMeester van is.

   Bergoglio heeft een coup laten uitvoeren op de ware enige echte, die zich de tittel van paus dragen, GOD zegt ten andere dat Franciscus een 10 X Maal ergere verrader is dan leerling JUDAS Ikarios desdijds

   Weet u Maria dat Bergoglio op zijn knieën de voeten van de ELITE MOSLIMS kust, dat heeft nooit een erkende paus van GOD ooit gedaan.
   Maria dat is je Meester Jezus op gezicht spuwen en slagen, hij Bergoglio is een Schijnheiligaard
   en Farizeeër en getalenteerde bedrieger.
   Door hem gaan heel veel zielen verloren naar de HEL.
   Franciscus vertegenwoordig mogelijk wel eens de duiven/ Satan, hij had kanker en heeft zijn genezing verkregen op basis van occulte.
   Lieve Marie laat u niet bedotten, hij is als de duivel de oude slang leep en erg glad.

  • Een boodschap van die datum 16 aug 2019 is nergens te vinden, waar haalt u dat vandaan?

 9. Beste Eric,

  Deze boodschap, van Jezus, gegeven aan Vassula Ryden heb ik met nog anderen boodschappen ontvangen van Christel Hofmann.
  Zij vermelde daarbij dat het een concept was.

  Binnenkort zullen de boodschappen geplaats worden op de site van
  Het Ware Leven in God.

  Vassula blijkt door de jaren heen een geloofwaardige en betrouwbare profetes.

  Bidden we om Gods onmisbare gave van onderscheidings vermogen.

  Gods zegen voor u allen.

  MaRia

  • |
   @maria,
   |
   hoe ?… kan een direct woord van`uit de hemel, in de zgn *concept versie* doorgegeven worden, om daarna als`nog door ons mensen, verbeterd te gaan worden ?? -( uh, leg mij dat ’s uit …

 10. Nu wordt het helemaal mooi: een concept-boodschap van God. Omdat God het ook niet meer helemaal weet? Gelukkig kan God’s boodschap nog verbeterd worden door de nederige mevrouw Laarman.

  Alle sarcasme terzijde: Neen. Dit is een valse profetie. De gehoorzaamheid aan een autoriteit, zelfs die van de Paus (welke dan ook) staat niet boven de geboden, in het bijzonder niet tegen het eerste gebod. Zo leert de Apostel Paulus, en zo leert dus ook de Katholieke Kerk.

  “Maar toen Petrus in Antiochie kwam, heb ik mij openlijk tegen hem verzet, want het ongelijk was aan zijn kant.” (Galaten 2:11)

  en nogmaals:

  “Maar ook al zouden wijzelf of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigen dat afwijkt van wat wij u hebben verkondigd, hij zij vervloekt!” (Galaten 1:8)

 11. Beste Silvanus,

  Mogelijk heb ik de boodschap niet goed doorgegeven.

  Hieronder zoals ik het bericht met deze boodschap van Christel hoffman heb ontvangen.

  Met vriendelijke groeten
  Maria

  Waar Leven in God

  Dit is de derde van een reeks van vier nieuw gepubliceerde boodschappen van Vassula. De
  vierde en laatste wordt deze week verzonden. Let op! Deze vertaling is een concept vertaling.
  De officiële vertaling komt t.z.t. op de Nederlandse website van Waar Leven in God:
  http://www.TLIG.org/nl

  Iedereen die de Vicaris van Mijn Kerk veroordeelt kan niet Mijn discipel zijn

  16 augustus 2019

  dochter van Mijn keuze, Ik geef je Mijn Vrede; wees niet verontrust door deze kleine zielen;
  1 bid voor hen; Ik herinner je eraan dat iedereen die het op zich heeft genomen Mij te volgen
  en probeert te leven in devotie tot Mij, zal zeker worden aangevallen! als deze kleine zielen
  niet willen luisteren, zullen ze het nooit leren; wees geduldig in gebed, standvastig en bereid
  om te blijven leren van Wijsheid; pas op voor roddel; pas op voor degenen die de Paus veroordelen
  en beoordelen, het zijn babbelaars die zichzelf en elkaar feliciteren terwijl ze zich tegen de Paus uitspreken; gevangen in hun eigen reflecties, worden ze meegesleept, misdragen zich;
  Mijn Kerk zal de waarheid altijd hooghouden en zal ze altijd veilig houd en.dus iedereen die de Vicaris van Mijn Kerk veroordeelt, kan Mijn discipel niet zijn; nederigheid ontbreekt bij hen!

  jouw taak Mijn Vassula, is om Mijn mensen te troosten en hen te vertellen over het wonderlijke Werk
  dat ik heb voorbereid voor deze afvallige generatie… Mijn Boodschap spreekt tot hun hart, het is een licht op hun pad, het is Wijsheid die hun hart binnengaat en de Kennis van God wordt een vreugde in hun leven! Mijn Nieuw Lied geschreven en gezongen door je Maker en Koning, verleent overwinning aan Mijn schepping; zij die zich verheugen in het proeven van Mijn Nieuwe Lied zullen Mij toejuichen met lofdichten op hun lippen, Mijn Naam prijzend; en zij zullen leren dat Mijn Barmhartige Werken Soevereiniteit bevatten, Eeuwige Soevereiniteit die van eeuw tot eeuw voortduurt; mogen je zonen, generatie, zijn als hemelse zaden die groeien in een vruchtbare grond en dat je dochters als kariatiden zijn aan de vier hoeken van Mijn Kerk, ingesteld om ze rechtop te houden met majesteit en waardigheid;

  stil nu en hoor Mij: het geschenk dat aan jou is gegeven, wordt door de Geest gegeven om alle beproevingen en ontberingen te dragen omwille van Mij, om heiligheid op te roepen en één van de pijlers te zijn, één van de kariatiden die Mijn Kerk steunen, om Mijn drager te zijn om met macht tot vele naties te getuigen; Mijn nabijheid tot jou houdt je levendig en moedig om al diegenen onder ogen te komen die zich tegen je verzetten en je vervolgen omdat je Argumentatieve stemmen over de boodschappen, maar de Heer redt me van elk van hen …

  2 De WLIG berichten
  3 De WLIG berichten
  4Kariatide symboliek: meisjes uit Karyæ Griekenland, werden beschouwd als bijzonder mooi, lang, sterk en in staat om sterke kinderen te baren.

  terecht niet wankelt onder hun bedreigingen noch je eraan onderwerpt; terwijl Ik voor je uit
  ga, ben Ik je Schild, je beschermend tegen hun giftige pijlen;

  in het verleden had Ik niet voor je verborgen gehouden dat, Mij volgend, mannen zullen opstaan
  die als jagers zullen worden die op hun wild uit zijn; je zult hun doel worden, hun wild; Ik had gezegd dat je in deze onrustige wereld zult worden blootgesteld als een baken op een heuvel, maar jij, jij als duif zal ongedeerd boven Mijn Vleugels zweven … en je zult de wereld pijnlijk in de gaten houden, met verdriet en bitterheid hun zo slechte acties zien; Ik had een berouwvol hart nodig, een gewillige ziel om Mijn offer en Mijn doel te zijn; Ik had toen gezegd dat Ik je aan dezen zou doen blootstellen, die net als jagers hun wapens zouden trekken en je zouden achtervolgen, een hoge prijs op je zouden zetten voor wie dan
  ook de eerste zou zijn die je zou vernietigen samen met Mijn Boodschap! tevergeefs! Ik zeg e tevergeefs!
  5 tevergeefs zijn hun bedreigingen samen met al hun wapenss, ze zijn allemaal tevergeefs! het daglicht in hun ogen vervaagt al en de schaduw van de Dood is aan hun deur, hen insluitend; er blijft niets in hen over, de één na de ander zal overgaan naar de Vallei van de Dood en zij zullen aan het einde komen d
  at zij verdienen…dus vergeet niet dat het dragen van het Zegel van Mijn Heilige Naam overal op jou, het
  dragen van Mijn Geest is die op je rust; dus ook al word je belasterd door kleine zielen, ga door met het goede te doen, voor het leven van een waar leven in Mij, uiteindelijk zullen je beschuldigers ongelijk krijgen… wees geduldig, twijfel nooit aan Mijn Liefde… ic

 12. |
  @maria … je schreef > “”Iedereen die de Vicaris van Mijn Kerk veroordeelt kan niet Mijn discipel zijn“”
  |
  NB > tegen mij, zegt Jezus, dat : elke gelovige het_recht heeft om te TOETSEN, of een *ingeving* ook inderdaad van Jezus afkomstig zou zijn, of juist niet !? — welnu, enerzijds schijnt Bergoglio, DE juiste persoon om te slopen wat aan AFbraak toe is — doch anderzijds, schijnt hij ONgeschikt om de geloofs kudde bijeen te houden — kort`om, wij mogen hem TOETSEN, want voor Christus, zijn alle stoelen (op aarde) even hoog …!!