SCHISMA: Katholiek Byzantijns Patriarchaat is Bergoglio kotsbeu en roept Mgr. Viganò tot paus uit

 

Gisteren kondigde het Katholiek Byzantijns Patriarchaat middels een videoboodschap aan dat ze, na het houden van een bijzondere synode, een nieuwe paus hebben verkozen. De heidense ceremonie in het Vaticaan naar aanleiding van de Amazonesynode was kennelijk de druppel die de emmer bij hen deed overlopen.

In de videoboodschap verklaren de patriarch en de bisschoppen dat Bergoglio meerdere malen een banvloek heeft opgelopen, en dat hij een duidelijk zichtbare ketter is, en dat hij nooit geldig paus geweest is. Ze zijn deze situatie moe, en hebben in een bijzondere synode Mgr. Viganò tot Paus uitgeroepen. Deze daad, hoewel met goede bedoelingen, is uiteraard schismatiek en biedt geen oplossing.

De brief luidt als volgt:

Byzantijns Katholiek Patriarchaat

Een open brief aan Aartsbisschop Carlo Maria Viganò, verkozen als de rechtmatige opvolger van de Apostel Petrus

Uwe Heiligheid,

De duidelijk zichtbare ketter Franciscus Bergoglio bezet het pauselijk ambt en werkt richting de vernietiging van niet enkel het pausschap, maar de hele Kerk van Christus. Wat is de wil van God in deze buitengewone situatie? God wil dat U het pauselijk ambt aanvaardt.

Wij smeken u, in de naam van God en in naam van het bloedende Mystieke Lichaam van Christus, de Kerk, om de verkiezing te aanvaarden, ondanks felle oppositie van de vijanden. Zelfs als u in het ambt blijft voor enkele dagen of weken, waarbij u de strijd onder ogen ziet, is het een belangrijke stap richting het bewaren van de orthodoxe leer en de Kerk van Christus.

Uw installatie als Paus zal geen pauselijk schisma veroorzaken omdat Bergoglio, die een ketter is, nooit geldig paus geweest is. Zodus de Kerk was de facto in een staat van Sede Vacante. Deze staat eindigt met uw aanvaarding van Petrus’s sleutels.

In Christus,
Patriarch Elijah

en de Bisschoppen van het Byzantijns Katholiek Patriarchaat
-Marcian
-Methodus
-Samuel
-Basil
-Timothy
-Demetrius
-Matthias