Bergoglio’s enorme uitgaven zorgen voor financiële kater – crisisberaad op 20 september

Een 0-euro briefje ter ere van ‘paus Franciscus.’

De “paus van de armen” geeft teveel geld uit, en dat brengt een financiële kater met zich mee. De schuldenberg is in de periode 2017-2018 verdubbeld. Er is reeds een spoedberaad bijeengeroepen op 20 september, om de problemen het hoofd te bieden.

Bergoglio vroeg aan Kardinaal Marx, hoofd van de Vaticaanse Financiële Raad, om “maatregelen te nemen” om de “economische toekomst van de H. Stoel veilig te stellen.” En hij voegde daaraan toe dat Marx de “respectieve hoofden moet informeren over de ernst van de situatie.” De Vaticaanse schuldenberg bedroeg in 2018 zo’n € 70.000.000 (70 miljoen), het dubbele van 2017. Toen Bergoglio aan de macht kwam, dacht iedereen dat hij de financiële huishouding van het Vaticaan inorde ging brengen. Niets bleek minder waar te zijn: het werd alleen maar erger.

Ongure rekeningen

Kardinaal Pell, die aangeduid was tot hoofd van het Secretariaat van de Economie, om de financiën onder handen te nemen, ontdekte verborgen rekeningen. Er werd zoveel verborgen geld ontdekt door Pell, dat de laatste boekhouding bijna een miljard euro betrof. Was het toeval dat na het opgraven van deze verborgen gelden, Pell ineens hernieuwde interesse zag in tientallen jaren oude aanklachten? De vroegere Vaticaanse boekhouder Libero Milone – die zelf het slachtoffer was van een schijnbare ‘zuivering’, ten gevolge van Vaticaanse belangen – merkte de verdachte timing op van Pells hernieuwde aanklachten.

Kardinaal Pell had in 2015 de boekhoudingsfirma PricewaterhouseCoopers (PwC) aangeduid om een diepgaande boekhouding te verrichten van de Vaticaanse financiën. Plots werd de autoriteit die aan het PcW gegeven was, door andere Vaticaanse beambten opgeschort in april 2016. Milone gaf aan dat het geen toeval was dat toen zijn pogingen tot grote financiële hervorming in het Vaticaan golven begonnen te veroorzaken, hij zich ineens verwikkeld zag in hernieuwde aanklachten van seksueel misbruik. Nu Pell “opgeruimd” werd, konden de verborgen rekeningen netjes terug onder de mat geveegd worden. De ‘financiële hervormingen’ zijn dan ook (permanent?) opgeschort.

Lakse beleid en onnodige uitgaven

Critici van Bergoglio wijzen op het laks financieel beleid van het Vaticaan, om het budget onder controle te houden. Hoewel Bergoglio zich in een “eenvoudige wagen” laat vervoeren (een Ford Focus) is de hele autovloot enorm kostelijk, en het slecht beheer van vastgoed doet de kosten nog meer rijzen. Bergoglio leende onlangs ook € 30 miljoen voor de herstructurering van een door schandalen geplaagd Katholiek hospitaal in Rome, tot groot ongenoegen van vele donoren aan de ‘Pauselijke Stichting’.

Ongeveer 45% van het jaarlijkse vastgelegde budget van € 300 miljoen gaat volgens Wall Street Journal naar salarissen van zo’n 3.000 bedienden, waarvan velen een niet-essentiële functie hebben. Beambten zeggen dat Bergoglio geen ontslagen aanvaardt. Maar Joseph Zahra, een Maltese zakenman die in de Raad voor de Economie van het Vaticaan zit, zegt dat “wat Bergoglio zegt, niet voor eeuwig kan verdergaan.” “Er moeten radicale stappen ondernomen worden,” aldus Zahra.

Fox Business