Paus Benedictus

Paus Benedictus XVI verlaat even het Vaticaan en brengt verrassingsbezoek aan Castel Gandolfo en het 15de-eeuwse heiligdom van de Madonna van Tufo in Rocca di Papa

Paus Benedictus XVI in Rocca di Papa (Rots van de Paus) op 25 juli 2019.

Paus Benedictus heeft op 25 juli zijn klooster Mater Ecclesiae in het Vaticaan verlaten en een bezoek gebracht aan Castel Gandolfo. Daar bezocht hij de Pauselijke Villa’s (het Pauselijk zomerverblijf, dat Bergoglio nooit gebruikt en zelfs heeft opengesteld voor het publiek). Vervolgens bezocht hij ook nog Rocca di Papa (letterlijk: de Rots van de Paus), waar het Pauselijke Fort zich bevond. Daar bezocht hij een 15de-eeuws Mariaal heiligdom.

Voor het eerst in vier jaar bezocht Paus Benedictus XVI de Pauselijke Villa’s in Castel Gandolfo, en wandelde hij in de tuin, waar hij vroeger altijd bad. Vervolgens ging hij naar het 15de-eeuwse Heiligdom van de Madonna van Tufo in Rocca di Papa, om er een kort gebed aan Maria aan te bieden. In Rocca di Papa, een klein stadje aan de Albaanse heuvels, leefde ooit Paus Eugenius III. Deze paus organiseerde de Tweede Kruistocht, en werd in 1872 zalig verklaard. Opvallend is dat Paus Eugenius III nooit in Rome heeft kunnen resideren, vanwege de aanwezigheid van Arnold van Brescia, die fel tegenstander was van de Pauselijke tijdelijk macht.

Nadat Benedictus in Rocca di Papa tot Onze Lieve Vrouw had gebeden, reisde hij door naar Frascati in de Albaanse heuvels. Daar had hij een privé-diner met Bisschop Raffaello Martinelli in het bisschoppelijk paleis. Hij was vergezeld van zijn privé-secretaris en Prefect van de Pauselijke Huishouding, Mgr. Georg Gänswein.

Paus Benedictus XVI reisde in een zwarte gepantserde Mercedes (in tegenstelling tot de Ford Focus van Bergoglio), en werd begeleid en bewaakt door de Vaticaanse politie.

Het lijkt erop dat Benedictus met deze korte trip opnieuw op subtiele wijze wilde bevestigen dat hij alléén de Paus is:

 1. Hij bezocht het Pauselijk zomerverblijf in Castel Gandolfo– iets dat Bergoglio nog nooit heeft gedaan;
 2. hij bezocht Rocca di Papa – dat vertaalt wordt als “Rots van de Paus”
 3. Hij bezocht Frascati, dat ooit door Paus Julius II als een feodaal bezit aan de legeraanvoerder Marcantonio I Colonna werd gegeven, die daar leefde vanaf 1508 tot aan zijn dood, samen met zijn vrouw Lucrezia della Rovere, nicht van de paus. Marcantonio Colonna was het pseudoniem van de schrijver van het boek “De Dictatorpaus,” Henri Sire.

Toeval?

Bron: CNA; Castelli Notizie

Categorieën:Paus Benedictus

4 antwoorden »

 1. Hij de paus blijft in goede gezondheid en dat is toch een verrassing, misschien overleefd hij wel de huidige.

 2. Vertrekt de paus op vakantie of is er meer aan de hand.
  Mogelijk vind de ware paus Benedictus het beter om uit het Vaticaan te vertrekken, het zou kunnen dat de situatie verslechterd is dan die al was.
  Wij kunnen tot hiertoe zeggen dat hij het lang volgehouden heeft, maar dat hij zich niet meer veilig voelt.
  Dat Paus Benedictus XVI de Pauselijke Villa’s in Castel Gandolfo, in Rocca di Papa (Rots van de Paus) zich terug trekt. Mogen wij niet zien als een verlies of zwakte, ik denk eerder aan strategische zet.
  Daar is hij in ieder geval veiliger dan in het Vaticaan, dat steeds meer op rovershol of een maffiastaat lijkt.
  In Villa’s Castel Gandolfo, kan hij veel vrijer werken en bidden. Mogelijk blijft hij daar wel langer? waarom rijd Paus Benedictus met een zwarte gepantserde Mercedes.
  Dit is toch een teken dat zijn Pausschap gevaar loop.
  Laten wij massaal veel voor hem bidden, dat hij sterk mag blijven en het hoofd koel houden.
  Laten wij uit Vlaanderen en Nederland eens zien hoeveel fans hij hier nog heeft, dat is iets voor de Restkerk.
  wij mogen tocht laten zien dat God en Vicaris trouw zijn, het zal hem zeker deugd doen.