Vervolging van de traditionelen

Opnieuw traditionele orde door het Vaticaan aangevallen en kapot gemaakt

De lijst van traditionele orden die door Bergoglio en zijn aanhangers worden gesaboteerd en ontmanteld blijft maar aangroeien. Dit keer was het de beurt aan het traditionele Broederschap van Familia Christi in Italië, een soort priesterbroederschap. Het Vaticaan stelde een commissaris aan die vervolgens de orde ontmantelde, zonder dat er ook maar één reden werd gegeven voor deze draconische maatregel.

De Priesterlijke Broederschap Familia Christi (FSFC) is een kerkelijke en geestelijke sociëteit van apostolisch leven en diocesaan recht. Hun stichter was de Vaticaanse diplomaat Mgr. Guiseppe Canovai, die in 1942 op de leeftijd van 37 jaar overleed. Voordat hij de diplomatische dienst van het Vaticaan vervoegde, was Canovai een studentenpastor in Italië. In zijn bekwaamheid stichtte hij de lekenvereniging Familia Christi, die in 1938 onder de canonieke wet werd goedgekeurd. Zijn spiritueel dagboek, dat hij bijhield vanaf zijn 15 jaar, wordt als een bijzondere schat en hulp voor persoonlijke heiliging gezien. Zijn zaligverklaringsproces is nog aan de gang. Na een lange periode groeiden er priesterroepingen uit deze lekenvereniging, wat tenslotte leidde tot de stichting van het broederschap. Het werd erkend in 2014 door de toenmalige Aartsbisschop Luigi Negri, die in 2017 tot de vaststelling kwam dat Benedictus aftrad vanwege de enorme druk.

Negri, die door Benedictus werd geprezen, werd na de verkiezing van Bergoglio onmiddellijk in het vizier genomen. Men trachtte hem vroegtijdig te laten vertrekken, maar dat lukte niet. Mgr. Negri verliet het bisschoppelijk paleis op de dag dat hij 75 werd. Later sprak hij over de “vijandelijkheden” en een “klimaat van vergelding”; de verandering aan de hiërarchie aan de top had dit mogelijk gemaakt. Zodra Negri vertrok, begonnen de moeilijkheden voor het Broederschap van Familia Christi. De nieuwe bisschop werd Mgr. Giancarlo Perego, een “superprogressieve migratiebepleiter”, zoals de Vaticanist Marco Tosatti hem omschrijft.

Wat zich had voorgedaan in Brussel na de aanstelling van Mgr. De Kesel (namelijk de opdoeking van het Broederschap van de HH. Apostelen, een priesterbroederschap opgericht door Mgr. Léonard), zou zich nu voordoen in Ferrara. Net zoals De Kesel, toonde Mgr. Perego onmiddellijk een open vijandelijkheid tegenover Familia Christi. Hij ontnam de priesters de parochiekerk van Santa Maria in Vado, een oude basiliek in het centrum van Ferrara, waar in 1171 een Eucharistisch Mirakel had plaatsgevonden, en welke was toevertrouwd aan hen door Mgr. Negri. De verbanning vond plaats onder het voorwendsel van “structurele hervormingen.” Vervolgens bande hij de broeders naar een afgezonderde kerk en verbood hen nog langer de H. Mis op de traditionele wijze te celebreren. Hij zette een ‘volksaltaar’ in de centrale kapel van de kathedraal te Ferrera, waar Mgr. Negri de Mis in het Latijn deed.

Op 1 december 2018 stelde de nieuwe Prefect van de Congregatie van de Geloofsleer, Mgr. Luis Ladaria Ferrer, de hulpbisschop van Rome, Mgr. Libanori SJ aan als “de nieuwe Gevolmachtigde Commissaris gezonden door de H. Stoel.” Op 30 juni 2019 vaardigde de Commisaris een decreet uit waarbij alle priesters, novicen en leden ontbonden worden van alle beloften en verplichtingen. In een notendop: hij ontbond het Broederschap en zond allen naar huis die nog geen priester waren gewijd. Hoewel het Broederschap van Familia Christi niet ontbonden werd door de formele wet, zijn al hun activiteiten verboden. Ze mogen niet langer roepingen aanvaarden, opleiden of er zelfs naar zoeken. De leden van het Broederschap die reeds priester gewijd zijn, “blijven in een soort voorgeborchte van de Hel,” aldus het Italliaanse Messa in Latino.

Bron: Eponymousflower

7 antwoorden »

 1. En RKCn vinden alles best. Nee dan de opstand van de RKCn in de Vendee van de 18e eeuw. Geweldig!

  Lees hieronder wat de RKCn, helden imo, deden:

  EGALITE, LIBERTE, FRATERNITE HOAX!

  Yesterday the French celebrated (!) ‘Quatorze Julliet’, the start of the ‘French revolution’ in 1798. Many don’t know that one of the first things these revolutionaries did was committing genocide on Roman Catholic Christians (RCCs) in the Vendee (coastal region). The ‘fraternite’ revolutionaries killed between 200.000 and 300.000 (!!) RCCs’ because they revolted against the ‘revolution’.

  Why did the RCCs revolt? The ‘Revolutionaire General Assembly’ – extremely anti Catholic – decided on the 24th of 1793 that the RC-Vendee should come up with 300.000 (!) conscripts. But the Vendee needed their sons on the farms for the harvest. No harvest means no food. And that means starving. And Church in the Vendee was heavily persecuted. And the Vendee was already paying more taxes than they had under the monarchy.

  A RCC-farmer formulated the reason for the uprise like this: ‘They have killed our bon roi (RCC Lodewijk XVI, red), chased away our priests, sold the goods of our church, eaten everything we had and now they want to take our bodies (*). No they will not have them.’

  The heroic RKC Vendee uprise brought freedom to the Church throughout France. Celebrations on 14th of July is a classic case of history being rewritten by (socialist) victors.

  By the way, the RCCs thoroughly understood that ‘love thy enemies’ does not mean roll over and die. They understood that they had the moral duty and right to defend also with arms the Church, their families (e.g. from starvation). What a different situation in the Church these days. E.g. the Dutch RC Church is voluntarily thorn apart by the ‘RCCs’ themselves via ‘compromise’ (word used by Our Lady Mary, red.). We are doing the socialist job ourselves. And very thoroughly!

 2. @DOOR RESTKERK-REDACTIE OP 15/07/2019

  Beste broeders en zusters van de Restkerk,
  Ik wil er nog maar eens op aanstippen dat paus Franciscus geen vertegenwoordiger van de Rooms Katholieke kerk is en nog kan zijn.
  Hij heeft al genoeg bewezen dat hij een andere heer aanbid, die niet de onze is.
  Hoe dikker zijn zwartboek/lijst word, des te beter want met hoe meer wij zijn des te beter.
  Hij zal het steeds moeilijker worden voor hem.
  De orde die hij nu bedreigt, moet om te overleven een Soevereine orde worden.
  Dan kan hij niets meer doen, voor goed te zijn moeten ze afzien van Franciscus als een Rooms Katholieke leider te beschouwen en in de nieuwe Soevereine orde bij de notaris de Heilige Geest aannemen als spirituele leider.
  Een goede notaris en advocaat zijn hier zeker verrijst, om gevaarlijk heerschap te stoppen.
  Ik denk dat zelf beter is dat alle Christelijke ordes en andere( vzw) die gevaar lopen zich van deze paus stilaan distantiëren en zichzelf gaan beschermen.
  Mij mag mij in groot op de lijst zetten, ik en mijn Soevereine Stichting.
  Hij moet van deze heiligen ordes afblijven.

  Als u de coördinaten hebt laat het mij a u b weten, zo kan ik hen op het goede spoor zetten.
  Mijn soevereine orde en stichting is daar juist bekwaam in, om voor personen die mismeesterd worden op te komen.
  Ben ook niet aan mijn proefstuk toe.
  Br. Jacob. … .

 3. De eerste opdracht van de kerk is de redding van de menselijke ziel en niet de sociale actie. Dit laatste is wel een belangrijk gevolg van het eerste maar hoort toe aan de leken. Zoals een wagen van tijd tot tijd naar de garage moet, voor klein of groot onderhoud, of voor herstel na een accident, zo moet elke mens zorg dragen voor zijn eigen ziel. De klasse der priesters, met voorop onder hen de bisschoppen en kardinalen, de opvolgers van de apostelen, moeten zich in de eerste plaats aan zielezorg wijden. De leken zullen, als hun ziel (de kern van hun wezen, die na de dood verantwoording moet afleggen voor de Almachtige) in orde is, zich des te meer en des te beter inzetten in de wereld voor sociale rechtvaardigheid en solidariteit via hun beroep, via vrijwilligerswerk en via politieke inzet. Nu is het alsof de priesterklasse haar kerntaak, zorg voor de menselijke ziel, verwaarloost en zelfs vlucht in sociale actie. In de VS kennen traditionalistische websites en kerken een groot succes. Zij zijn ons voor in een heropstanding van het geloof.

 4. Deze paus is tegen elke traditie van welke zijde ook, dat weten we al.

 5. @FatimadeJong :
  Uw citaat … E.g. the Dutch RC Church is voluntarily thorn apart by the ‘RCCs’ themselves via ‘compromise’ (word used by Our Lady Mary, red.). We are doing the socialist job ourselves. And very thoroughly! …

  Mag ik vragen om een verduidelijking van het çompromis’ van de Nederlandse katholieken?