Opnieuw traditionele orde door het Vaticaan aangevallen en kapot gemaakt

De lijst van traditionele orden die door Bergoglio en zijn aanhangers worden gesaboteerd en ontmanteld blijft maar aangroeien. Dit keer was het de beurt aan het traditionele Broederschap van Familia Christi in Italië, een soort priesterbroederschap. Het Vaticaan stelde een commissaris aan die vervolgens de orde ontmantelde, zonder dat er ook maar één reden werd gegeven voor deze draconische maatregel.

De Priesterlijke Broederschap Familia Christi (FSFC) is een kerkelijke en geestelijke sociëteit van apostolisch leven en diocesaan recht. Hun stichter was de Vaticaanse diplomaat Mgr. Guiseppe Canovai, die in 1942 op de leeftijd van 37 jaar overleed. Voordat hij de diplomatische dienst van het Vaticaan vervoegde, was Canovai een studentenpastor in Italië. In zijn bekwaamheid stichtte hij de lekenvereniging Familia Christi, die in 1938 onder de canonieke wet werd goedgekeurd. Zijn spiritueel dagboek, dat hij bijhield vanaf zijn 15 jaar, wordt als een bijzondere schat en hulp voor persoonlijke heiliging gezien. Zijn zaligverklaringsproces is nog aan de gang. Na een lange periode groeiden er priesterroepingen uit deze lekenvereniging, wat tenslotte leidde tot de stichting van het broederschap. Het werd erkend in 2014 door de toenmalige Aartsbisschop Luigi Negri, die in 2017 tot de vaststelling kwam dat Benedictus aftrad vanwege de enorme druk.

Negri, die door Benedictus werd geprezen, werd na de verkiezing van Bergoglio onmiddellijk in het vizier genomen. Men trachtte hem vroegtijdig te laten vertrekken, maar dat lukte niet. Mgr. Negri verliet het bisschoppelijk paleis op de dag dat hij 75 werd. Later sprak hij over de “vijandelijkheden” en een “klimaat van vergelding”; de verandering aan de hiërarchie aan de top had dit mogelijk gemaakt. Zodra Negri vertrok, begonnen de moeilijkheden voor het Broederschap van Familia Christi. De nieuwe bisschop werd Mgr. Giancarlo Perego, een “superprogressieve migratiebepleiter”, zoals de Vaticanist Marco Tosatti hem omschrijft.

Wat zich had voorgedaan in Brussel na de aanstelling van Mgr. De Kesel (namelijk de opdoeking van het Broederschap van de HH. Apostelen, een priesterbroederschap opgericht door Mgr. Léonard), zou zich nu voordoen in Ferrara. Net zoals De Kesel, toonde Mgr. Perego onmiddellijk een open vijandelijkheid tegenover Familia Christi. Hij ontnam de priesters de parochiekerk van Santa Maria in Vado, een oude basiliek in het centrum van Ferrara, waar in 1171 een Eucharistisch Mirakel had plaatsgevonden, en welke was toevertrouwd aan hen door Mgr. Negri. De verbanning vond plaats onder het voorwendsel van “structurele hervormingen.” Vervolgens bande hij de broeders naar een afgezonderde kerk en verbood hen nog langer de H. Mis op de traditionele wijze te celebreren. Hij zette een ‘volksaltaar’ in de centrale kapel van de kathedraal te Ferrera, waar Mgr. Negri de Mis in het Latijn deed.

Op 1 december 2018 stelde de nieuwe Prefect van de Congregatie van de Geloofsleer, Mgr. Luis Ladaria Ferrer, de hulpbisschop van Rome, Mgr. Libanori SJ aan als “de nieuwe Gevolmachtigde Commissaris gezonden door de H. Stoel.” Op 30 juni 2019 vaardigde de Commisaris een decreet uit waarbij alle priesters, novicen en leden ontbonden worden van alle beloften en verplichtingen. In een notendop: hij ontbond het Broederschap en zond allen naar huis die nog geen priester waren gewijd. Hoewel het Broederschap van Familia Christi niet ontbonden werd door de formele wet, zijn al hun activiteiten verboden. Ze mogen niet langer roepingen aanvaarden, opleiden of er zelfs naar zoeken. De leden van het Broederschap die reeds priester gewijd zijn, “blijven in een soort voorgeborchte van de Hel,” aldus het Italliaanse Messa in Latino.

Bron: Eponymousflower